Zdjęcie Bogarodzicy 1903 rok,wyspa Athos, cud objawienia.

Do rocznicy cuda na wyspie Athos

Из Священного Кинота пришло распоряжение: более милостыню не раздавать

112 lat  temu w russkom Свято-Пантелеимоновом monasterze na Athos stało się niezauważone przez świat wydarzenie. W ten dzień bracija mieli  po raz ostatni rozdawać ofiary (милостыню убогим монахам-сиромахам (странствующим по Афону «без определенного места жительства»), pielgrzymom i putnikom. Ostatni raz dla tego że z  Священного Кинота (święto-górskiego rządu) przyszedł nakaz zaprzestać rozdawanie ofiar. Przez brak efektu i rozpieszczanie mnichów przechodzących z monasteru do monasteru, zdrowych i nie starych, ale wolących żyć na ofiary zamiast tego ze by pracować … ( Czyż by nie znana sytuacja?- ilu spotykasz bezdomnych nie na wyspie Athos , tylko  w Moskowskim metrze , na ulicach- i za każdym razem problem etyczny: podać czy nie dawać ? Zwłaszcza kiedy jasne iż: człowiek przepiję «милостыню», i nic oprócz złego twoja pomoc niby nie przyniesie).

Инок Гавриил увидел на фотографии фигуру Женщины, смиренно получавшей укрух хлеба

Ale los athosskich bezdomnych i cierpiących nagle zmieniła się pod wpływem jednego zdjęcia. Rozdawanie ofiar w ten dzień fotografował inok  Гавриил. Kiedy obrobił i przejawił zdjęcia to ku zdziwieniu zobaczył na czarno-białym zdjęciu figurę biedno ubranej Kobiety, pokornie odbierającej ukruch chleba. Nowość szybko rozleciała się po monasteru , jeden z pustynników kazali ze też kilka razy widział pod czas rozdawania ofiar koło bramy monasteru Kobietę. Jasne że po tym wydarzeniu o zakazie rozdawania ofiar zapomniano.

Objawienia Божией Матери na Świętej Górze- wydarzenia nie rzadkie . Raz lub kilka razy w życiu  Jej widzą we śnie lub jawnie mniszi na Athos . Ale kiedy Najświętsza zostawia widoczny znak swej obecności- to oznacza niejakie posłanie : ostrzeżenie , wyjaśnienie, objaw miłości . Tak było ze znaną Watopedską( Ватопедской иконой Божией Матери), tak stało się i tym razem. Zdjęcie inoka Гавриила ziększone -wisi teraz na ścianie Свято-Пантелеимонова monasteru, do miejsca doprowadzone źródełko, wiadome przypadki łagodzenia chrób u pijących tą wodę. Z tego wydarzenia urodził się nowy  Светописанный образ Богородицы.

Jednak negatyw stracono, a po wielu wstrząsach i pożarach doświadczonych monasterem w XX wieku nie było nadziei przywrócić go.

 

I na początku 2015 odnaleźiono  негатив был найден  w toku prac nad archiwem monasteru. Dzisiejszy ichumen  Свято-Пантелеимонова монастыря схиархимандрит Иеремия (Алехин) odebrał to wydarzenia jako przejawienie miłości  Пресвятой Владычицы, świadczące o tym iż  «Игумения Афонская благоволит к обители и принимает посильный подвиг ее насельников»[1].  Jeszcze w 1885 г. игумен русской обители на Афоне старец Иероним (Соломенцов) pisał w zapowiecie:

«Вам известно, как долго испытывал Господь обитель нашу великой бедностью и даже тяжкими долгами, ибо до Крымской войны она не имела состояния раздавать милостыню бедным. Но когда в то бедственное время монастырь наш с полным самоотречением решил поделиться с голодавшими сиромахами последним своим хлебом, то с того времени замечено было, что из всех стран России начала присылаться в Руссик изобильная милостыня, при помощи которой в то бедственное время обитель наша не имела нужды в содержании и еще многих бедных пропитывала. Столь боголюбезна добродетель общения и благотворения».

Ale ta historia wykracza po za granicy Świętej Góry i mnistwa, a coś  przemawia -do nas,  zwykłych prawosławnych nie Bogowidców i cudotwórców .

Na Atosie z większą silą niż w życiu codziennym objawiają się ogólne „przepisy” życia we Chrystusie. Wszyscy kto odwiedził Świętą Górę opowidają o cudownych objawieniach woli Boga i Bogarodzicy o wszystkich nawet codziennych potrzebach pielgrzymów.

Czy uczestniczy Bogarodzica w naszym codziennym życiu ? Tak . A na Świętej Górze ten fakt po prostu jaśniejszy niż gdzie indziej; jej opieka tam -” wisi w powietrzu”.  Czy pokorna Bogarodzica? Tak, więcej niż wszyscy Święci. My, nie świeci wiemy o tym z bogosłowia  z liturgii- i temu jest dużo potwierdzeń. Autora tego tekstu uraziło najgłębiej mało znane :  jedna Bogolubna dusza która miała szczęście objawienia Bogarodzicy,opowiadała: «Ona patrzyła na mnie tak, niby to nie Ona, a ja- Carica wszechświata».

Najświętsza z pokorą przyjmuję „przeznaczony” Jej kawałek chleba, jak Jedna z ubogich. W tej sytuacji Ona swym zachowaniem realizuje słowa Ewangelii: «co zrobiliście jednemu z braci Moich mniejszych, to Mi zrobiliście» (ср. Мф. 25:40). Swym wejściem w tą codzienną sytuację Najświętsza objawia swoją siłę, otrzymana od Chrystusa – sile obejmować sercem wszechświat .

Mniszi wyjaśniają: чем больше человек совершенствуется в добродетели, шествуя путем Креста, тем более приближается к христоподобному и крестному состоянию – способности максимально соединиться с Богом (вертикаль) и ближними (горизонталь). И вот Матерь Божия достигла в этом совершенства, уступающего лишь совершенной и абсолютной любви Самого Бога. Для Нее каждый – ближний.

I dla tego nasza „uziemiona” logika, nasze podliczenia „księgowe” – komu nasza pomoc korzystna , a komu nie – zupełnie kasuję  się logiką Boga i Bogarodzicy, logika świętości. Tym i odróżniają się święci od nas –  zdecydowanym pragnieniem i gotowością bez ustanku chodzić po wodzie  i żyć  logika Bożą. My wiemy oznaki świętości – znamy do boli, bo każdy z nas odczuwa, w jakim momencie „zszedł z dystansu”: przestając chodzić po wodzie, lub rzadszej nie zrobił pierwszy krok . I dla tego Najświętsza że by podnieść nasz duch , pozwala okazać nam do Niej błahość: podać kawałek chleba. poczynić dla bliźniego małą dzieje miłości  малое дело любви[2].  I kto wie- może ten bliźni będzie Bogarodzicą .

Na końcu opowiadanie jednego ze święto-górsckich mnichów.

«Kiedy sam mieskałem w  скиту Ксилургу, to wziąłem sobie za codzienny nakaz pod czas porannej liturgii na  9-ej pieśni wychodzić do sobornej serkwi i tam śpiewać przed ikoną Bogarodzicy “Честнейшую”. Jednej nocy , покадив всю церковь, ja przysiadł  w стасидии i zasnął. We snie widzę jak  величественном соборе восседает на архиерейской кафедре Божия Матерь i przed nią w wielkiej kolejce stoi wielu ludzi. W rękach każdego podnoszenie jak by chcieli pozdrowić Bogarodzicę. Ustawiłem się w kolejce ostatnim i ja. Patrząc na innych, ojał mnie wstyd za siebie i za to ze nie mam ze sobą prezentu. “Co ja podaruje  Bogarodzicę?” – ta myśl męczyła mnie. Kiedy nadeszła moja kolej, to łzami przemówiłem: “Bogarodzicę, nic ze sobą nie mam takiego co mógł bym Ci podarować , mogę zaśpiewać  Честнейшую?” Ona po dobremu uśmiechnęła się , i uwtedzając kiwnęła głowa. I ja zaśpiewałem. Kiedy skończyłem – popatrzyłem na Nią. A Ona podała mi w swej ręce monetę za słowami:  “Jak dobrze ty śpiewasz ! Wez za to monetę ”. Ja obudziłem się a w rękach miałem Jej podarunek Ее подарок»[3].

 

Тропарь явлению Светописанного Лика Пресвятой Богородицы

Пречистому Лику Твоему покланяемся, Благая, просяще предстательства о нас, Мати Божия, волею бо благоволила еси явитися среди братии, да избавиши от печали ихже собрала еси. Тем благодарственно вопием Ти: радости исполняеши всех, Пречистая Дево, вверяющих себя Покрову Твоему.

Кондак явлению Светописанного Лика Пресвятой Богородицы

Неизреченнаго и благосердаго Твоего к человеком смотрения, Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения серафим. И Образ Твой светоявленный и самоизображенный свидетельство явися Твоея неизреченныя любве и милосердия, почитаем той лобызающе.

Георгий Великанов

3 сентября 2015 г.

[1] См.: В Пантелеимоновом монастыре на Афоне обретен негатив чудотворного Светописанного образа Пресвятой Богородицы

[2]Ср.: Иоанн (Крестьянкин), архимандрит. О малом доброделании

[3] На Афоне обретен негатив Светописанного образа Богородицы // http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_11107/