Wierzbna Niedziela 2017

Niedługo po zmartwychwstaniu Łazarza, sześć dni przed Paschą Jezus Chrystus dokonał triumfalny wjazd do Jerozolimy, aby pokazać, że jest on prawdziwy Chrystus Król i idzie na śmierć dobrowolnie.

Werbnoje Woskresenije

Zbliżając się do Jerozolimy, przybył do wioski  Wifagii, do góry Eleonskiej, Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc: „Idźcie do wsi która przed wami; znajdziecie tam przywiązaną oślice i źrebię z nią, na którym nikt nigdy nie usiadł, rozwiążcie jej i przeprowadzicie  do Mnie, a jeśli ktoś zapyta was o  coś, mówcie ze Pan Bóg tego potrzebuje. „.

Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przeprowadzili oślice i małego, pokryli  ich własnymi ubraniami, a Jezus usiadł na nim.

Tymczasem w Jerozolimie dowiedzieli się, że Jezus Który wskrzesił Łazarza, wraca do Jerozolimy. Wiele osób, zewsząd , przyszli  powitać Pana. Zdjęli szaty i słali mu je na drodze; inni obcinali gałązki palmowe i zanosili je na drogę. I wszyscy ludzie, którzy towarzyszyli Mu w radości krzyczeli: „Osanna (zbawienie), syny Dawida: Błogosławiony, który przychodzi w imię Boga (tj godne pochwały, Król Izraela Osanna na wysznich! ”

Zbliżył się do Jerozolimy, Zbawiciel spojrzał na niego ze smutkiem. Wiedział, że ludzie Go odrzucą – Zbawiciela – a Jerozolima zostanie zniszczona. Jezus zapłakał nad nim i rzekł: „”О, если бы ты хотя в этот твой день узнал, что служит к миру (т. е. спасению) твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих (т. е. ты упорно закрываешь глаза на все Божие благоволение, посылаемое тебе). Придут на тебя дни, когда враги обложат тебя окопами и окружат тебя и отеснят тебя отовсюду и разорят тебя, побьют детей твоих и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал (не захотел узнать) времени посещения твоего” (т. е. времени, когда Господь посветит тебя).).

Gdy Jezus wjechał do Jerozolimy, całe miasto zamieszało się, ludzie pytali, kto Go nie znał, „Kto To jest?”

Naród odpowiadał: „to jest – Jezus, prorok z Nazaretu w Galilei” i opowiadali o  tym ze Łazarza z grobu wywołał i wskrzesił z martwych.

Wchodząc do świątyni, Jezus znowu, jak w pierwszy raz wygnał z Cerkwi sprzedających i kupujących, mówiąc do nich: „jest napisane – Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów. – Lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zlodziejów”

Niewidomi i chrome otaczali go w cerkwi, i uzdrowił ich wszystkich. Ludzie, którzy widzieli cuda Jezusa Chrystusa, stali się jeszcze bardziej chwalić Go. Nawet małe dzieci będące w świątyni, zawołali: „Osanna Synowi Dawida!”

Arcykapłani i uczeni w Piśmie oburzyli się na to i powiedzili do Niego: „Czy słyszysz co mówią”

Jezus im odpowiedział: „Tak, chyba nigdy nie czytaliście : – zиз уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?” (Псал. 8, 3).(Ps. 8: 3).

W kolejnych dniach, Jezus nauczał w świątyni, a nocował poza miastem. Arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi ludu szukali okazji, by go zniszczyć, ale nie znajdowali, ponieważ wszyscy ludzie chcieli

Jego usłyszeć.

UWAGA: W Ewangelii Mateusza, rozdział .. 21, 1-17; Mark, rozdz. 11, 1-19; Łukasz Ch. 19, 29-48; Jana, rozdz. 12, 12-19.

Werbnoje Woskresenije1
Uroczyste wejście do Jerozolimy jest obchodzone przez St. Cerkiew w ostatnią niedzielę przed świętem Wielkanocnym. To jest – jedne z wielkich wydarzeń i nawet nazywana Niedziela Palmowa(Wierzbna), ponieważ w tym dniu po Nabożeństwu rozdawane  wiernym gałązki wierzby. W dawnych czasach z zielonymi gałęziami witali  królów, wracających w tryumfie po zwycięstwie nad wrogami. A my trzymamy Pierwsze wiosenne kwitnące gałęzie  dla Zbawiciela, jako Zwycięzcy śmierci; ponieważ On wskrzeszał zmarłych, a tego samego dnia przybył do Jerozolimy, aby umrzeć za nasze grzechy i zmartwychwstać, więc uratował nas od wiecznego potępienia i śmierci. Gałązka dla nas symbol zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i powinna przypominać nam o przyszłym zmartwychwstaniu nas wszystkich.

Werbnoje Woskresenije12

Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Тем же и мы, яко отроцы, победы знамения носяще, Тебе, Победителю смерти, вопием: осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне!