Prepodonyj Patapij Fiwskij.

dzień pamięci 08 grudnia

Патапий Фивский
Патапий Фивский
Urodził się w chrześcijańskiej rodzinie w  Fiwach.
Po osiągnięciu wieku dojrzałego , odszedł do pustyni Egipskiej .
Wiele lat będąc w pustyni  zasłynął z  czynów ascetycznych.
Kiedy ludzie zaczęli przychodzić do niego po radę, on , chciał pozostać w ciszyi udał się do Konstantynopola, gdzie zrobił  sobie jaskińkę w murach miasta, w pobliżu Vlahernskoi Cerkwi.
Ale tu, gdy tylko dowiedział się o tym. Przybywali chorzy, a on obdarzony darem uzdrawiania zaczął pomagać potrzebującym.