Prepodobny Maksym Grek

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ГРЕК

Dni pamięci :21 января21 июня (Обретение мощей)

Максим Грек

Prepodobny Maksim Grek Преподобный Максим Грек (XV – XVI в.), będąc synem bogatego greckiego urzędnika w miescie Аrte( Albania) dostał dobre wykształcenie. Zwiedził kraje eurpejskie , gdzie uczył sie języków. Po powrocie do ojczyzny przyjechal na Atos i pryjął mnistwo w Watapedzie ( иночество в Ватопедской обители). Badał starożytnie rękopisy pozostawioone imepratorami greckimi Andronnikem Paleologem i Ioanem Kontakuzenem.

Tym czasem Wielki Ksiąze Moskiewski Московский Василий Иоаннович (1505 – 1533) chciał zrobić porżądek i przetłumaczyc greckie rękopisy i księgi odzidzieczone po swojej matce Sofii Paleolog ( Софии Палеолог), i zwrócił się do patriarchy Konstantinopolskiego z prośbą przesłać mu wyksztalconego tłumacza . Inok Maksim dostał nakaz jechać do Moskwy. Po pryjezdzie doręczono m przetłumaczyć na język slowiański objasnienie do Psaltyri, dzialań Apostolów i kilka Bogo słuzebnych ksiąg.

Maksym z należytą starannością wykonywał robotę. Ale z uwagi iż język słowiański nie był dla niego ojczystym w sposób naturalny w tłumaczeniach powstawali niescisłości .

Metropolita Warłaam(Митрополит Московский Варлаам ) doceniał trud Maksyma, ale jak Metropolitą stał Daniil, stan rzeczy zmienił się.

Nowy Metropolita wymagał że by Maksym przetłumaczył ma slowiański historie cerkiewną Feodorita ( Феодорита). Maksym odmówił wskazując iż do historii whodzą listy rozkolnika Arija ( раскольника Ария), а сие может быть опасно для простоты”. Ta odmowa założyła cegłę niepryażni między Maksymem a metropiltą. Nie zważając na to Maksym dalej starannie pracował dla duchowego rozwoju Rusi . Pisał listy przeciw magometan. papizma i pogaństwa ( магометан, папизма, язычников). Przetłumaczył objaśnienia  святителя Иоанна Златоуста do Ewangelii od Mateusza i Joanna, napisał kilka własnych towrów .

Kiedy Wielki Książę chciał rozwiązać szlub z Solomonijej ( Соломонией) z powody jej niepłodności , odważny Maksym przesałą Księciu „Главы поучительные к начальствующим правоверных”, w których przekonująco pokazał iż stanowiśko zobowiązuję księcia nie ulegać płotskiemu. Masyma zatosconodo więzienia. Od tego czasu rozpoczał się nowy etap zycia w cierpiniu i biedzie . Nieścisłosci w tłumaczeniach obrucili jaką wina złosliwej szkody do ksiąg .

Ciężko było Masymu w więzieniu , ale tym sciągnał na siebie Wpelki miłosierdzie Boze . Jemu objawił się Anioł i powiedział : „Терпи, старец! Этими муками избавишься вечных мук”. W celi prepodobny węgliem napisał kanon do Swiętego Ducha, który i teraz czytamy w cerkwi: „Иже манною препитавый Израиля в пустыни древле, и душу мою, Владыко, Духа наполни Всесвятаго, яко да о Нем благоугодно служу Ти выну…”

PO sześciu latach Maksyma zwolnili i pod cerkiewnym zakazem wyslali w Twer ( Тверь). ТTam Maksym mieszkał pod nadzorem dobrego biskupa Akakija, który stawił się do Masyma jako do bez winy ucerpiałego. Prepodobny tam napisał twór autobiograficzny „Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении”. Kilka cytat z niego : „Не тужи, не скорби, ниже тоскуй, любезная душа, о том, что страждешь без правды, от коих подобало бы тебе приять все благое, ибо ты пользовала их духовно, предложив им трапезу, исполненную Святаго Духа…” Dopero po dwudziestu latach spędzonych w Twieri prepodobnemu pozwolili mieszkać swobodnie i zdjęli z niego zakaz cerkiewny.

Ostatnie lata swojego życia prepodobny Maksym Grek spęndził w Троице-Сергиевой Лавре. Miał wtedy juz 70 lat. Przeżyte trudy i więzienie osłabiło zdrowie prepodbnego , ale duchiem pozostawał w silie i dalej pracował, Razem ze swoik kieliejnikiem i uczniem Niłem prepodobny starannie tłumaczył Psaltyr z greckiego na słowiański.

Prepodobny odszedł 21-01-1556 roku. Pochowany u pólnocno zachodniej ściany Духовской церкви Троице-Сергиевой Лавры. Wileu świadectw błagodatnych jawionych przy groba prepodbnego, na którym napisano tropar oi kondak jemu. Lik Prepodobnego Maksyma Greka często widzimy na ikonach Soboru Radonieżskich Świętych ( Собора Радонежских святых).