Paschalny Parastas w Jaworznie

Opublikowane przez ks. Jarosław Grycz w Aktualności, Aktualności Diecezji Przemysko-Gorlickiej

IMGP8930

W roku bieżącym przypada 70. rocznica wysiedleń z terenów dawnych województw: lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego. Ponad 140 tysięcy osób deportowano w ramach akcji Wisła na tereny byłych Prus Wschodnich, Pomorza i na Dolny Śląsk.

Z błogosławieństwa Biskupa Paisjusza, Ordynariusza Diecezji przemysko-gorlickiej przygotowano roczny cykl modlitewnych wspomnień ofiar tej haniebnej akcji. 28 kwietnia w Szczawnem, skąd wyruszył pierwszy transport przesiedlanych w nieznane – odbyły się centralne diecezjalne uroczystości liturgiczne z okazji 70 rocznicy tragicznej Akcji „Wisła”.

Z kolei 13 maja zorganizowana została pielgrzymka autokarowa do miejsca zbiorowej martyrologii okresu powojennego, do miejscowości Jaworzno, gdzie w latach 1945 – 1949, w miejscowym Centralnym Obozie Pracy, więziono w nieludzkich warunkach blisko 4 tysiące ludzi, w tym ponad 700 kobiet i kilkanaścioro dzieci. Na skutek tortur, wycieńczenia i chorób w obozie zmarły 162 osoby.  Ich ciała zakopano w bezimiennych mogiłach w pobliskim lesie. W miejscu mogił, w 1998 r. odsłonięto pomnik pamięci ofiar.

IMGP8813

W minioną sobotę 50 osób z parafii Krynica, Gorlice, Hańczowa i Bartne, wraz z duchownymi ks. Romanem Dubecem z Gorlic i ks. Władysławem Kaniukiem z Hańczowej wyruszyło do Jaworzna, by na symbolicznym miejscu pochówku ofiar obozu, przy pomniku pamięci, wznieść modlitwy za naszych przodków. Na miejscu dołączyły osoby, które przyjechały z Sanoka, Mokrego i z Ziem Zachodnich. Przed pomnikiem odprawiony został Paschalny Parastas. Przeszło 70 osób w skupieniu i ze łzami w oczach modliło się za wszystkie ofiary akcji „Wisła”. Wzruszające słowa kapłanów, wspomnienia krewnych więzionych, potęgowały podniosły nastrój.  Pani Melania, straciła w Jaworznie ojca, do dzisiejszego dnia nie zna miejsca jego pochówku. Inni wspominali swoich dziadków, kolejni bliższych i dalszych krewnych. Nie zapomniano o duchownych prawosławnych więzionych w Jaworznie (ks. Wasyl Laszenko, ks. Damian Towstiuk, ks. Aleksy Nesterowicz, ks. Józef Kundeus, ks. Mikołaj Kostyszyn). Niesamowita lekcja historii, tragicznych losów ludzkich i bolesnej traumy po przeżytym obozie. Wśród modlących była również pani Anna, która w jaworzniańskim obozie…. przyszła na świat. Ileż wzruszających chwil było tego dnia – wspomnienia, łzy, modlitwa… a nad nami płynące do nieba zwycięskie paschalne hymny, pokrywające jakby niebiańskim omoforionem to miejsce zroszone męczeńską krwią i łzami naszych przodków.

Podczas każdego święta parafialnego w diecezji przemysko-gorlickiej wznoszone będą szczególne modlitwy w intencji ofiar akcji „Wisła”.  Modlitwy i wzruszenie towarzyszyć, więc będą nam dalej,… by pamięć była wieczną. W naszych modlitwach wspominamy naszych dziadów, ojców, braci i siostry, którzy nigdy nie stracili wiary, nie wyrzekli się swej tradycji i nie wstydzili się języka. Słowa Apostoła Pawła: „Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili Wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę !” (Hbr. 13, 7) niechaj umocnią naszą wiarę i będą duchowym drogowskazem dla zachowania swojej tożsamości religijnej i narodowej.

IMGP8910 IMGP8833

Tekst i foto: Mikołaj Grycz