Pamięci Metropolity Ukrainy Vladimira ( Slobodana)

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан)
«ОН ЛЮБИЛ МИР, ЛЮБИЛ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ ЛЮБОВЬЮ ХРИСТА»
Памяти Митрополита Владимира (Сабодана)

Do 84-ej rocznicy urodzenia (23/11/1935 r.) i iątej rocznicy śmierci (5/07/2014 r.) w Kijowo Pieczerkskiej Lawre otwarto wystawę w której pokazane etapy Предстоятельского служения Блаженнейшего Владимира (Сабодана), 121-go Metropolity Kijowskiego i jego dzialań n przestrzeni 22 lat odbudowy cerkwi rozwoju duchowości i kultury Ukrainy .

Rpzmowa z organizatorem wystawy – игуменией Серафимой (Шевчик), настоятельницей Архангело-Михайловского женского монастыря г. Одессы, главой Синодального отдела по вопросам культуры УПЦ, заведующей историко-краеведческого музея «Православная Украина», автором жизнеописания приснопамятного Митрополита Владимира.

– Матушка Серафима, za sterami нашей Украинской Православной Церкви Блаженнейший przebywał od 26/05/1992 do 5/07/2014 . Co by czciała matuszka powiedziec o Metropolicie w dniu jego 84ych urodzin ?

Святейший Патриарх Алексий II

Святейший Патриарх Алексий II– Przypomina się mi opowiadanie opisane przez starca старцем Псково-Печерского monasteru, ojcem Иоанном (Крестьянкиным), który miał удостоился знаменательного видения. Wydarżyło się ono przed wybraniem Патриарха Алексия ІІ (Ридегера ). Po śmierci Патриарха Пимена (Извекова) zakończyła sie epocha 70 cio letnia bogoborstwa , zaczynała się epocha nowego cerkiewnego zycia w warunkach swobodnej woli , wymagany byl ogromny wysilek że by na ruinach odbudować nowe zycie cerkwi. I gdy o. Joann Krestjankin modlił się w swojej kelii o wybraniu nowego Предстоятеля, on zobaczył Patriarcha Tichona , священноисповедника, который держал в руках жезл i powiedział przy tym Joannu : «На, возьми его, подержи». I kiedy starzec wziął go w dwie rencę to omal nie padł po jego ogromny cieżarem . I widzenie znikło ….

Chrzest Предстоятельства bezmiernie ciężki , wypeniony odpowiedzialnością i bez pomocy Bożej , bez płodów Ducha Świętego darowanych Bogiem przy wejsciu na Предстоятельскую кафедру, jego nie da rady poniesć żaden czlowiek . Блаженнейший Митрополит Владимир возглавил нашу Церковь w czasach cięzkich , po rozpadzie Związku Radzieckiego, kiedy w Ukrainie panował ogromny ekonomiczny i polityczny kryzys, a w życiu religijnym nastąpił rozkoł , zrobiony przez Filareta. Metropiolita przez pierwsze lata był nielubiony przez władzę , nowe władze promowali rozkolników , nawet parlament ogłosił «nielegalność» Charkowskiego soboru , co odbiegało od Konstytucji Ukrainy. Niestety te dzialania zo jakis czas byli powtrazane aż do dziś , do styuacji nowego rozkolu …

22 lata temu naród pogybił się , z powodu rozkolu Fiareta zaczeli się niegatywne procesy w niektórych parafiach, szczególnie na ziemiach Zachodnieej Ukrainy .

Nie zaponiane spotkanie na dworcu Kijowskim! Jak teraz widze ten obraz. Morze ludzi, śpiewy paschalne. Blażenniejszyj Vladimir schodzi na peron , na ziemie ojczystą, i mówi , ze przyjechał na swoją Ojczyzną , ze by posłużyć Cerkwi i nrodu Bożemu .

Игумения Серафима (Шевчик)

Игумения Серафима (Шевчик)

Miałam szczęście pracować obok z nim i widzieć , jak prowadził swoje Perwoświecielskie służenie, poswieciła temu kilka książek . To był naprawde ciężki chrzest . I nawet w tym iż Metrpolita przy poświeceniu w moncha dostał imię świętego rawnoapostolnego księcia Vladimira, chrzsciciela Rusi – widze synboł duchowego zwyczęństwa. On wszedł na starożytną katedrę Kijowską po 70-letniej eopchę bezbożja, miał za zadanie od Boga na ruinach świątyń, zmkniętych cerkwi i monasterów odradzać życie duchowe kraju, narodu. I trzeba powiedzieć że zrobił to .

– Co ważne wymienić o Metropolicie w pierwszej kolejności ?

– Milość Chrystusa, do każdego czlowieka, nie biąrąc pod uwage jego status, pogliady, narodowosć i pochodzenie. Блаженнейший Владимир pas swych owiec z ogromną miłościa- mimo stałych przeszkód i trudności, jego służenie wytaczało światło miłości Chrystusa . I to światło wszystkich ocieplało . Otoczenie Vladimira czesto popelniało błędy , ale on wszystkim wybaczał, i wydawało się- nie ma końca jego cierpliwosci i pokorze… To był naprawde wielki czlowiek .

Его служение источало свет любви Христовой. И этот свет всех согревал

– Ludzi zawsze przerażała jego prostota, miękość serca, ale i twarda zasadniczosć w pytaniach budowy Cerkwi i relacjach z państwem .

– Będąc Первоиерархом Церкви, on pozostawła prostym i dostępnym czlowiekiem , on i ubierał się i rozmawiał ze wszystkimi bardzo prostym, nie było w nim nadgordliwości . Będac w Pkrowskim monasteru ja jakiś czas mizła posłuszeństwo w metropolii u byłego Metropolity Filareta. Kiedy Filaret wracał z dalnich krajów my rozkładali czerwoną wykładzine , a jak wyjeżdżał – szarą . W pierwszy przyjazd Metropolity Vladimira do Ławry też tak zrobili , ale Metropolita Vladimir nam zakazał to robić , nie było w nim nic na pokaz .

Przygotowując sie do księgi o Vladimirie, wiele dowiedziałam się o latach dzieciństwa Metropolity. Urodziła się na wsi , zdala od duzych miast, rodzice jak i miliony rolników w czasach radzieckich pracowali w kolochozie ale czili Boga , wychowywali dzieci w strachie Bożym . I malutki Viktor( mirskie imie władyi) z młekiem matki przyjął Boży dar pokory. Mama jego Feodosija, od młaodych lat uczyła dzieci modlitwie i pracy. Władyka od dzieciństwa lubił piesni ludowe, dązył do nauki .

Защита магистерской диссертации архиепископа Владимира (Сабодана)

Защита магистерской диссертации архиепископа Владимира (Сабодана)

– Блаженнейший miał wysoką naukową bogosłowska wiedzę , był chonorowym akademikem wielu śwatowych szkół wyzszych. Za życia wydrukowani 8 tomową pracę. Jak jemu udawało się łączyć dzilalność pasterza i bogosłowa ?

– Kiedy studjował w Leningradzie , do głebokiej nocy zostawał w słynnych leningradzkich bibliotekach. Posiadał enceklopedyczną wedzę w wielu ddziedinach nauki . Za swoje zycie uzbierał wielką bibliotekę , zawierającą książki o kulturze , achitekturze i sztucę . Pinował nowinek literatury . Będac rektorem Московской духовной академии и семинарии, ucząc studentów wiedze Bogosłowskiej, prosił ich do samoksztacenia , rozwoju wszechstronnego. W nim organicznie istniełi i wysoka duchowość i wykształczeniee świeckie . Dla tego przyszłych pastrzey chciał widzieć ludzmi wyksztalconymi , którzy potrzfia porozamawiać z wiernymi na rózne tematy . Prosił studentów znajdowac czas na czytanie literatury fabularnej , zwiedzania opery .

В нем органично сочетались высокая духовность и светская просвещенность

Он любил мир, любил простых людей. Я видела, как он общался с политиками, никого и никогда не осуждая. Причем часто это были люди, чужие ему по духу, а иногда откровенно ненавидящие его. И что самое удивительное, впоследствии оппоненты становились его духовными чадами. Прошло пять лет после преставления Блаженнейшего, но те, кто знал его, и друзья, и враги, вспоминают о нем с благоговением.

– Матушка, практически эти 22 года стали духовным ренессансом православной жизни в стране: сегодня на Украине действует более 12 тысяч приходов, более 200 монастырей, десятки духовных школ, училищ, семинарий. Ведь все это происходило с участием Блаженнейшего. Можно ли сказать, что он был человеком номер один на Украине? Менялись правительства, менялись партии, а Блаженнейший снискал необыкновенный авторитет, так что его почитали даже недоброжелатели.

 Вы очень правильно отметили, что Митрополит Владимир заслужил бесспорный авторитет и среди людей, причастных к Церкви, и среди абсолютно светских лиц. Он был и останется авторитетом номер один в новейшей истории Церкви на Украине. Никто в его огород не бросит камень, никто не сможет сказать о нем ни одного худого слова…

1992 год, Божественная литургия на руинах Успенского собора – «Великой церкви» Киево-Печерской лавры, разрушенной в 1941-м г.

1992 год, Божественная литургия на руинах Успенского собора – «Великой церкви» Киево-Печерской лавры, разрушенной в 1941-м г.

Мне вспоминаются первые богослужения на руинах Успенского собора. Начинается литургия, и народ Божий стекается со всего Киева и заполняет площадь перед собором. Воссозданный Успенский собор – это символ новой возрожденной Церкви, и он воссоздавался по молитвам и благословению Митрополита Владимира.

– Матушка, но и сегодня Церковь на Украине проходит колоссальные испытания…

– Силы, которые сегодня пытаются унизить, оболгать, расколоть Церковь и разделить православных в Украине – это сатанинские силы!.. Против Церкви борется древний ее враг – диавол. Эти темные силы думают, что они преуспевают, творя новый раскол, утверждая некий «томос» и тому подобное… Но силы эти могут лишь частично поколебать Церковь, как корабль во время бури, но разрушить ее невозможно, т.к. стоит она на прочном и надежном фундаменте, по слову Христа: «на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18). И не будет преувеличением сказать, что каждый камушек в возрождении Украинской Православной Церкви закладывал и Блаженнейший Митрополит Владимир, с молитвой, как строитель Христов. Это особенно видно сейчас по приходам Западной Украины. В 1990-х годах более 2000 приходов Львовщины, Ивано-Франковщины и Тернопольщины были вырваны из тела Церкви, и многие думали, что эти регионы снова могут быть ввергнуты в пучину противостояния, и все может повториться. Но фундамент, заложенный Митрополитом, стоит и будет стоять в веках.

Киево-Печерская лавра с возрожденным Успенским собором сегодня

Киево-Печерская лавра с возрожденным Успенским собором сегодня

– Матушка Серафима, известно, что политические настроения верующих Западной Украины отличаются от настроений востока, юга страны… Тем не менее Церковь все эти десятилетия сохраняла и сохраняет единство…

– Митрополит Владимир обладал удивительным тактом и умением уравновешивать различные мнения, покрывал все это любовью, и одновременно своей святительской мудростью подавал пример умения отличать политические временные настроения от правды Божией. Он учил следовать заповеди Христа – «отдавать кесарю кесарево, Божие Богови» (Мф. 22, 21).

Блаженнейший понимал, что все процессы в Церкви должны развиваться по Божественным законам, а не по законам политики, законам мира сего. И Блаженнейший Митрополит Онуфрий ныне также продолжает эту линию, не допуская, чтобы политический фактор внедрялся в жизнь Церкви.

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан)

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан)Митрополит Владимир всегда ограждал Церковь от политического давления. А это давление происходило на протяжении всех лет его Предстоятельства, и этому давлению приходилось противостоять.

Так вот, некоторые чада Блаженнейшего Владимира не устояли перед этим давлением, уже после его смерти, и пошли на поводу политических течений. И, как результат, – они оказались в сетях раскола. Слава Богу, таких людей немного, единицы. Но, как видим, они не смогли и не могут заставить огромный церковный корабль плыть в другом направлении.

И сегодня, когда некоторые территории оказались вне политического единства, Церковь сохраняет это единство: Блаженнейшего Митрополита Онуфрия поминают на службах как своего Предстоятеля и в ДНР, и в ЛНР, и в Крыму. О чем это говорит? Это говорит о том, что Церковь живет по своим законам, верующие, имея этнические различия, сохраняют евангельскую любовь и остаются едины. Церковь, по слову наших пастырей, Митрополитов Владимира и Онуфрия, – единственная институция, которая хранит Украину в духовном единстве.

– Сейчас очень много волнений в православной пастве из-за признания некоторыми Церквами раскольников «ПЦУ»…

– Приведу вам один пример. Митрополит Владимир в свое время подарил музею «Православная Украина», который был создан в 2002-м году, очень много раритетов из своей коллекции – это и книги древние, и рукописи, и произведения искусства. И среди них – Евангелие Ивана Федорова 1581 года. Очень много редких книг передал в дар национальной библиотеке им. Вернадского, Печерскому историко-культурному заповеднику, Институту литературы имени Тараса Шевченко, Киевским духовным школам, многим региональным музеям. Я лично этим занималась и привозила эти книги в дар в музеи различных епархий.

И на этих выставках экспонировались подарки Предстоятелей Поместных православных Церквей. И сейчас хранится в музее драгоценный серебряный Крест, подаренный Патриархом Константинопольским Варфоломеем. Когда в 1997-м году Святейший Патриарх Алексий и Блаженнейший Митрополит Владимир принимали в Одессе, в Патриаршей резиденции, Патриарха Константинопольского Варфоломея, тот заявлял, что на Украине он признает лишь каноническую Украинскую Православную Церковь и осуждает раскол Филарета, как самозваное и безблагодатное сборище. Это факт, и он зафиксирован историей. Так же было и в 2008-м году, когда Варфоломей приезжал в Киев по случаю 1020-летнего юбилея Крещения Руси, он в который раз сослужил с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром в Софии Киевской. И когда Президент Украины Виктор Ющенко предлагал, чтобы Филарет хотя бы в качестве гостя присутствовал на этих мероприятиях, Варфоломей категорически отказался, сказав, что по канонам Церкви это невозможно.

А теперь творятся совершенно невообразимые вещи: этот человек на белое говорит черное, поддержав раскольников и объявив их «законными». Все это ни в какие рамки не вмещается!..

И вот эти подарки, сделанные нашей Церкви, в виде крестов, панагий, икон – как раз служат в данном случае доказательствами, материальными свидетельствами нынешних канонических преступлений, они обличают и самого Варфоломея, и его последователей.

– Спасибо, матушка, за интересную беседу. Хотелось бы, чтобы вы сказали несколько слов о взаимоотношениях Митрополитов Владимира и Онуфрия. Ведь не секрет, что светлой памяти Митрополит Владимир видел в Митрополите Онуфрии своего преемника.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий на монастырском кладбище Киево-Печерской лавры (территория Дальних пещер) у могилы Митрополита Владимира

Блаженнейший Митрополит Онуфрий на монастырском кладбище Киево-Печерской лавры (территория Дальних пещер) у могилы Митрополита Владимира

– Когда-то в одной из зарубежных стран мы представляли Пересопницкое Евангелие, и возглавлял нашу делегацию митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, нынешний Предстоятель нашей Церкви. И как-то вечером в гостиничном номере члены делегации неформально общались, пили чай, говорили о разном. И речь зашла о Блаженнейшем Митрополите Владимире, о трудах, которые он понес. И тогда митрополит Онуфрий сказал, что понести такой крест Предстоятельства в нынешних условиях под силу лишь святому человеку. И вот, спустя пять лет после кончины Митрополита Владимира, я снова вижу эту сцену, когда владыка Онуфрий говорит: «Митрополит Владимир – святой жизни человек». И я всем сердцем согласна с этой оценкой.

С игуменией Серафимой (Шевчик)
беседовал диакон Сергий Герук

22 ноября 2019 г.