Prepodobnyj Kuksza Odesskij

ПРЕПОДОБНЫЙ КУКША ОДЕССКИЙ: ЖИТИЕ, ЧУДЕСА, МОЛИТВЫ

29 września 1994 r. metropolita Odesskij i Izmailskij Agafangel odkrył świete relikwije znanego całemu światu prawosławnemu starca старца Кукши Одесского.

Преподобноисповедник Кукша Одесский

Prepodobnyj spowiednik Kuksza Odesskij Schiihumen urodził się w 1874 r. we wsi Garbuzinka Hersońskiej ( teraz Nikolajewskoj obl) w rodzinie prawosławnych rolników Cyryla i Haritiny Weliczko. Mieli 4 ech dzieci : Feodor, Kośma ( przyszły ojciec Kuksza), Joann i Maria .

Mama prepodobnego w młodości chciała pójść w monaster i stać monachinią , ale rodzicy blagosławili na szlub. Ona modliła się Bogu , że by któryś z jej dzieci stał mnichiem .

Kośma od młodych lat liubuł ciszę i samotność , i lubił ludzi. Miał brata ciotecznego , одержимый нечистым духом. KOКосьма поехал с ним к одному старцу, изгонявшему бесов. Старец исцелил юношу, а Косьме сказал: «За то только, что ты привез его ко мне, враг будет мстить тебе — ты будешь гоним всю жизнь».

W wieku 20 lat Kośma wpiersze ruszył w pielgrzymkę w Святой Град Иерусалим razem z mieszkańcami wsi , a na powrocie zwiedził Świętu Górę Atos . I tu dusza młodego Kośmy zapaliła się checia służenia Bogu. Ale najpierw miał pozyskać błagosłowienie rodziców i wrócił dodomu .

Po powrocie zwiedził kijowskiego cudotwórce Ione , znanego ze swojej umiętności wiedzieć przeszlosć. Błagosłowiając Kośmę , starzec dotknał jego glowę krzyżem i ratem rzekł : «Благословляю тебя в монастырь! Будешь жить на Афоне!»

Ojciec nie odrazu zgodził się by Kośma poszedł w monaster. A mama , po zgodzie męza z wielką radością blagoslowiła syna Ikoną Kazańskiej Bogorodzicy z która święty nie rozstawał sie całe życie i która została połozona w grób po śmierci .

Czytaj dalej …

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОДОСИЙ, АРХИЕПИСКОП ЧЕРНИГОВСКИЙ И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЕЦ

Дни памяти:5 февраля9 сентября (Обретение и перенесение мощей)

Святитель Феодосий Черниговский

Святитель Феодосий Черниговский

Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, родился в начале 30-х годов XVII в. в Подольском крае. Происходил из древнего дворянского рода Полоницких-Углицких. Родителями его были иерей Никита и Мария. Имя, данное святителю Феодосию при Крещении, осталось неизвестным.

Благочестие родителей способствовало духовному развитию и добрым склонностям мальчика: с детства он прилежал молитве и отличался кротким характером.

Юношей он вступил в духовное училище, так называемую Киево-Братскую коллегию, при Киевском Богоявленском монастыре. Конец 40-х годов XVII века был временем расцвета коллегии.

Киево-Братская Коллегия являлась в то время главным центром борьбы Православия против напора и нападок католического духовенства — иезуитов и униатов.

В годы обучения окончательно определилось призвание святого к иноческому подвигу. Свободное от занятий время он отдавал молитве, чтению Священного Писания и богомыслию.

Продолжение истории…

Rok cerkiewny. Nowolecie 2019(7527)

Владимир Немыченков

Co roku cerkiew uczy swoich wiernych drodze zbawienia wyselkcjowanym systemem swiąt , postów całym układem służenia Bogu- dobowego, siedmicznego( tygodniowego) i roczznego koła. Te 3 kółka i są setnem cerkiewnych świat i pravoslawnego kalendarza .

W Prawosławju kazdy moment doby i każdy dzień tygodnia poświecone modlitewnemu wspomnieniu szczególnego Bożego pomysłu o zbawieniu ludzi ( w środę wspominame zdradę Iudy, w piątek – ukrzyżownie Chrystusa, w niedziele -Zmartwychwstanie ) . W przeciagu roku codzien w chramach tworzymy modlitewną pamięć ugodników Bożych : proroków, apostołów, męczenników , święcicieli, prwedników, błażennych- wszytstkich tych kto swoim życiem pokazał nam przykład służenia Bogu i bliznim przykład osiągnięcia zapowiedzianego nam Bogiem duchowego rozwoju. Ponad to są jeszcze coroczne swięta na cześć Chrystusa, Bogorodzicy . Dla tego w cerkwi codziennie święto małe , śriednie lub wielkie.

Co to pravosłavne swięto , jak jego rozumiec i świetować ? Święto – dzien bez codziennych spraw , dzień kiedy obracamy się twarzą do Boga. W takie dnie czlowiek ma pogrązac się rozumem w spostrzeganie dzialań Boga , że by samemu iść w śład Boga i czynić dobro.

Продолжение истории…

Ikony Bogurodzicy Vladimirskoj

Владимирская икона Божией Матери napisana przez ewangelistę Łukasza na desce ze stołu za którym Zbawiciel siedział wraz z Bogurodzicą i prawednym Iosifem.  Bogurodzica  kiedy zobaczyła obraz rzekła:  „Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет”.

Продолжение истории…