Jak zbudować szczęśliwą rodzinę ?

Lub jak stać się szczęśliwym w życiu rodzinnym. Jurij Puszczaew 

Biesiada z ojcem  протоиереем Федором Бородиным.

304367.b
Zbudować szczęśliwą chrześcijańska rodzinę- nie nic prostszego ? !»

– U pisarza Tołstoj Lew jest znane powiedzenie iż wszystkie szczęśliwe rodziny   podobne jedna do drugiej, a każda nie szczęśliwa – nie szczęsna po swojemu. Jak ojcze uważa miał Tołstoj racje?

– O ile dobrze pamiętam sam Tołstoj w życiu rodzinnym delikatnie mówiąc nie był szczęśliwym człowiekiem. Dla tego ufać takiemu jego powiedzeniu   , ja osobiście nie będę. Mi się wydaje iż szczęśliwe rodziny – unikalne, każda  na swój ład. Jak i każdy człowiek niepowtarzalny . Wiemy iż nie istnieje dwóch jednakowych ludzi. Kiedy nazywamy Boga Twórcą , a po grecku „poetis”  ( poeta), to warto pamiętać iż najważniejszy Jego  twór – człowiek. Jak u prawdziwego malarza nie ma takich samych obrazów. Tak i u Boga .

I oczywiście, kiedy dwójka niepowtarzalnych ludzi tworzą jedno- ta taka tajemnica, jak tylko przy powierzchownym spojrzeniu wydaje się prostą . Niby to jakiś standard , który uśrednią osobistości.  Ale wszyscy szczęśliwe rodziny , jakie ja widziałem -niepowtarzalne.  Nawet mogą być milczące dla obcego podglądu dość powstrzymane stosunki , jednak i tak wyczuwamy dziwną głębokość  w nich. Ale również to mogą być  płomienne i radosne stosunki małżeńskie . Wieloletnie rodziny podobne chyba tylko tym iż małżonkowie stają się podobnymi między sobą. Ja widziałem  rzadkie pary gdzie obojga małżonków chrześcijanie . One przeżyli długie lata i u nich podobne spojrzenie na życie , na wet podobne intonację  przy rozmowie . Patrzysz na nich i rozumiesz że to i jest prawdziwe szczęście .

Drogi do szczęścia rodzinnego różne, ale jest niezbędne wymagania, można ich nazwać przepisami .

– Przypominam sobie słowa Aлексея Ильича Осипова о tym iż istnieją przepisy życia duchowego, dzięki jakim stają się szczęśliwe. Tak wszyscy ludzie indywidualni , ale jest pewne algorytmy jakich trzeba się trzymać, inaczej układanka rozpadnie się na bezsensowne fragmenty .

– Do rzeczy  książka  А.И. Осипова «Брак. Любовь. Семья» – absolutnie piękna. Moim zdaniem najlepsza o małżeństwie. Zawsze mnie wrażało iż sam autor nie będąc człowiekiem w związku małżeńskim tak głęboko zrozumiał sens życia rodziny , dla tego wszystkim kto zmierza wziąć szlup ja daruje ta książkę .

Moja mam chodziła do cerkwi w jakie służył ojciec Dmitrij Smirnow , który jakoś powiedział „majski słoneczny dzień , po liturgii , ojciec Dmitrij siadł na krzesło , zmęczony , do niego kolejka. I tu do cerkwi wbiega zakochana dwójka młodych , trzymających się za ręki . Od szczęścia nie  zauważając kolejki , podlatują do ojca Dmitrija i głośno zadają pytanie  “Батюшка, что нужно сделать, чтобы построить хорошую христианскую семью?” Ojciec Dmitrij , widząc że przed nim ludzie nie cerkiewni, na sekundkę zamyślił się i będąc człowiekiem z poczuciem humoru odpowiada : “Нет ничего проще: берешь хорошего христианина и хорошую христианку, получается хорошая христианская семья”».

304372.b

Niby żart, ale naprawdę w nim całe doświadczenie Cerkwi . Jeżeli modlisz się , idziesz w ślad Chrystusa , wykonujesz słowa Apostoła  «в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2, 5), jeżeli pokonujesz swoi grzechy , to i będziesz dobrym mężem , a ona będzie dobra żoną .

Innymi słowy , kiedy zapowiedzi Chrystusa są podstawą dla budowania rodziny, i w ciągu całego życia  tak i zostaje, kiedy u nich jest jeden system wartości , który dla nich jest absolutnym autorytetem,- wtedy i będzie szczęśliwa rodzina.

Romantic Gestures Prove That Love Is Not Always Just A Kiss (12)

w tym sensie jesteśmy sieroty

– W tej chwili z wielkim żalem zrozumiałem iż ja nie znam takich par. Znam rodziny mniej-więcej harmoniczne , ale i tam jest zauważalne tarcia i minimalne niezadowolenie jeden drugim. Nie mogę powiedzieć iż znam absolutnie harmonijne pary .

– My z wami sieroty, prawie nie  mamy takich przykładów .

– A pary o których mówiliście – to są starsze pary?

– Tak , to ludzie którzy przeżyli razem 30-40 lat.

– Ale skąd u nich to? Przecież  wychowywani i żyli w innych czasach – radzieckiego ateizmu ?

– I w radzieckich czasach zostawali  ludzie wierzące .

– Ale teraz niby więcej jest wierzących ludzi .

– Więcej , ale przepisy duchowne o jakich wyżej rzadziej wykonujemy. Paradoks w tym że w czasach radzieckich nadal dziali jeszcze zasady chrześcijańskie i ich uważali za niezbędne do wykonania dla już nie wierzących ludzi. One pomagali tworzyć i ochraniać rodziny.

Podam taki przykład . Jest popularna piosenka radzieckich czasów : „Огней так много золотых на улицах Саратова».  Słowa do niej napisał poeta Николай Доризо, komunista z  1947 roku, czyli człowiek już nie należący do wierzących , ale jaki mamy tekst :

Ох, рано он завел семью!
Печальная история!..
Я от себя любовь таю,
А от него – тем более.
Его я видеть не должна –
Боюсь ему понравиться.
С любовью справлюсь я одна,
А вместе нам не справиться.

– No tak bo ona kocha żonatego .

– Właśnie, ale jakie tu stawienie do obcego małżeństwa  jak do wielkiego skarbu, większego niż własne kochanie. Człowiek podejmuję się walki ze swoim kochaniem bo nie może sobie pozwolić  zrujnować inne małżeństwo .  To chrześcijańskie stawienie do rodziny  zostawało po przykładzie wierzących  rodziców , ale potem zaczęło wygasać . I nie przypadkowo widzimy jak narody europejskie tracą szacunek do małżeństwa i u nas 9 rozwodów na 10 szlupów . I to dramat.

I tak się dzieję  bo Ewangelie przestało być podstawą życia rodziny . Chrześcijańskie stawienie do ślubu : raz i na całe życie  i na zawszę . Na zawsze czyli po nad życie . Ona  i on stojąc na przed Carskimi Wrotami  tak samo będą  stali razem , trzymając się za ręce przed Przestołem Boga na Sądzie Ostatecznym .  I o ile  wiary i nadziei już nie będzie w Królestwie Boga a kochanie będzie na wieki- to wasze miłość przetrwa. Ono zmieni się  bo ” в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах» (Мф. 22, 30). Ale miłość nie może zniknąć wiemy o tym z Pisma Świętego .

Miłość Boga do człowieka tak wysoka i silna , że Bóg idzie na Krzyż za tą miłość. I chrześcijanin- to człowiek pozwany właśnie do takiej miłości do małżonka, dzieci, rodziców , do wszystkich . Nie przypadkowo Pismo Święte zawsze łączy miłość do ludzi i do Boga, bo nie możliwe jedno bez drugiego . Takie zrozumienie miłości, które silniejsze  i ważniejsze życia i śmierci  oferowane człowieku chrześcijaństwem . I jeżeli zrozumiemy co własnie mamy wcielić w swoim życiu rodzinnym , wtedy zrozumiemy dla czego w Cerkwi nie możliwe rozwody, i nie są mile widziane drugi i trzeci ślub .  Chrześcijański ślub może być tylko jeden .

Z  Pisma Świętego my wiemy iż wdowiec może stworzyć nowa rodzinę i kanony cerkiewne na to pozwalają . Ale jakby zobaczyliście wskazania Boga służebne, to zobaczycie  iż wdowy małżonek na rok pozbawia się od przyjęcia sakramentu . Pozostanie bez żony- to wezwanie , ale ona czy on  już czekają na ciebie .

Podstawowa zasada miłości – służenie .

– А jak by ojciec odpowiedział na pytanie – czym jest miłość ?

– Jeżeli mówimy o takie miłości , to rozumiemy iż jej odstawa – podrażanie Miłości Chrystusa.  Chrystus wychodząc na Swoi cierpienia, pod czas Tajnej Wieczerzy  powiedział bardzo ważne słowa:  «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20, 28). Dziwne ! Syn Boga ,Twórca Wszechświata , zatrzymujący burzy , karmiący tysiące ludzi pięciu chlebami przychodzi służyć I dla tego by my zrozumieli , że to nie prosto słowa , On wykonuje rabskie służenie- myje nogi . Zrozumiała reakcja Piotra- to niemożliwe, kto Ty i kto ja?  Ale Chrystus robi  to  właśnie dla tego że by Piotr zrozumiał , co od niego wymagane w służeniu i jakim to służenie ma być .

Ja lubię, znaczy ja służę . To akt woli , a nie emocję .

Paradoks  w tym iż większość ludzi bierze ślub ze by stać szczęśliwymi. I to powszechne oczekiwanie grzesznika, chrześcijanin bierze ślub w pierwszej kolejności po to by  zrobić innego szczęśliwym i przez to samemu stać takim.

Miałem taki epizod. Przyszedł do mnie głęboko cerkiewny mąż  w wieku 40 lat , mający zonę i dzieci. I u niego zaczął rozpadać się ślub. Pogadaliśmy kilka godzin , we wszystkim u niego była winna żona, i on już usprawiedliwił  siebie  za chęć odejścia  z rodziny . I ja jemu powiedziałem : «Слушай, а ты, когда женился, хотел ее сделать счастливой?». On gwałtownie do mnie obrócił się i mówi : «Какая интересная мысль, я об этом никогда не думал».

A przecież człowiek cerkiewny, żyjąc w ślubie 8-10 lat , nawet nie pomyślał ?

Jeden  znajomy ojciec mówi : «Каждый человек – это такой воспаленный пуп земли».

Każdy sobie myśli : ” Ja centrum wszechświata, wszystko kolo mnie obraca się i tak ma być , i żona ma zająć swoją orbitę i dawać mi to i to, być taka i zachowywać się tak . Ja mam dostawać od niej to i to, a jak przestane dostawać , to i nie muszę jej lubić .

Ktoś powie ze on osobistość i ona też i dwie nie łączą się – po co truć życie jeden-drugiemu?

– Dobrze . ale w czym wtedy sens miłości jaką nazywamy chrześcijańska ?

Sens w tym iż ona naśladuje przykład Zbawiciela : my służymy jeden drugiemu .  I drogą istnieje tylko przez takie służenie . Oto słowa Chrystusa , jakie dotarli do nas przez apostoła Pawła : «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20, 35). «Блаженнее» – znaczy szczęśliwie . Człowiek który oddaje , ma więcej szczęścia niż ten który przyjmuje .  I jeżeli ty służysz to większa szansa że i twoja połówka będzie ci służyć . Ty jak by wzywasz swojego małżonka na odwet służenia. Jeżeli on widzi że ty go kochasz i ze wszystkich sił starasz się zrobić szczęśliwym- to i on będzie ciebie robił szczęśliwym .

Jasne iż 100% gwarancji nie ma. Ale nadziei na szczęście  o wiele więcej w tym przypadku .

W rodzinie nieosiągalna niby zasada służenia realizuję się na c odzień . Przykładowo w rodzinie małe dziecko, żona spędza bezsenne nocy i rano już nie ma sił . Musisz wstać i przygotować dla nie gorącą słodką herbatę z cytryną, zrobić na noc termos z takim piciem.  Jak żona ma toksykozę i ona nawet nie może wejść do kuchni bo wymiotuje na sam zapach jedzenia.  Nu to wstawaj 30 min. przed nią , posprzątaj , poobieraj ziemniaki ?zalej wodą  i wstaw do lodówki  ксикоз. Она не может даже войти на кухню, потому что ее тошнит от одного запаха еды. Przygotuj kawę   Ну, встань на полчаса раньше, не ругай ее, а убери кухню, если она не убрала. Почисти картошку, залей водой, поставь в холодильник. Завари ей кофе и залей его в термос. Купи продукты, приготовь ужин. Если она устала психически, отправь ее погулять, возьми на себя ребенка.

Служи. Не «я пришел усталый, и все вокруг меня должны крутиться». А «я пришел, и пусть у меня почти нет сил, но все равно я должен подумать, что я могу сейчас сделать, чтобы эта измученная женщина была счастливой?» А ей на самом деле не так много надо, понимаете? Она же чувствует, что ваша любовь к ней сохранилась, и что она действующая. У апостола Павла сказано про «веру, действующую любовью» (Гал. 5, 6). Так пусть она действует даже в быту.

То, что вашей жене было просто лет 10 назад, вдруг может стать ей невыносимо. Она может просто лечь и сказать: «Я больше не могу». И это очень тяжело именно в многодетных семьях, потому что эта система, работаюшая в полном напряжении, у нее часто не хватает необходимых ресурсов – временных, финансовых, эмоциональных. И когда ваша жена говорит: «Я больше не могу», вы должны уметь это услышать. Или вдруг вам открывается, что вашему мужу нужно дать отдохнуть, что он не может, захлебывается, эмоционально не выдерживает, его надо отпустить. Я помню, как один многодетный священник, увидев тот тупик, в котором оказалась его жена, просто отправил ее каждый вечер смотреть какой-то приличный сериал. Другой бы давил, орал: «Ну, ты же должна!». Ну не может человек 15 лет подряд каждый день ложиться грудью на амбразуру, ему надо иногда дать отдохнуть.

Еще раз хочу сказать, что настоящая любовь – это волевое действие, а не эмоция. Эмоция – это влюбленность. Но любовь – это совершенно другое, это действие. Когда у тебя совсем нет сил и у нее совсем нет сил. А ты говоришь: «Милая, отдохни, ужин за мной». И идешь и готовишь этот ужин. Вот это любовь. Если ты каждый день будешь планировать, что можно сделать, чтобы облегчить жизнь этого человека, сделать его радостным и счастливым, то это и будет служение.

– Один философ сказал, что закон нашей сознательной жизни таков, что не «я дарю ожерелье, потому что люблю». А наоборот – «я люблю потому, что дарю ожерелье».

– Ну, может быть. Человек очень сложное создание. У него есть сердце, есть ум и есть воля. И иногда сердце молчит. Человек смотрит и думает: а почему я живу с этой женщиной? Потому, что не хочу быть предателем? А дальше ты вдруг подарил ожерелье, и сердце ожило. Ты увидел радость на лице жены, и к тебе тоже вернулась радость.

Все мы стали плохие христиане

– Те счастливые пары старшего возраста, о которых вы говорили, – можно про них сказать, что у них реализуется как раз этот принцип служения?

– Конечно. Но сейчас таких пар все меньше, потому что все мы стали плохие христиане – даже воцерковленные вроде бы люди. А что уж тут говорить о тех, кто далек от Церкви?

Хотя, с другой стороны, спроси любого человека, о каком браке в идеале он мечтает? И он скажет: «Один брак на всю жизнь, и я был бы счастлив». Все-таки душа тоскует по подлинным ценностям. Но как этого достичь, если человек требует, чтобы ему самому служили? Как сохранить брак с женой, которая состарилась и перестала бить красивой, если для тебя ее физическая красота была самым главным? – Невозможно, если ты не успел погрузиться в ее душу и полюбить ее за те годы, что вы были вместе.

Добрачные связи разрушают будущие браки

– Отец Федор, а что еще может разрушать брак и быть для него очень опасным?

– Необходимо сказать, как бы сейчас ни возражали, что добрачные связи разрушают будущие браки.

Это совершенно очевидно. Прелюбодеяние в русском языке четко называется изменой. Предательство воина или офицера тоже называется изменой, только изменой Родине. Мы видим, что это одно слово, которое обозначает предательство, предательство идеала любви.

Вот у нас есть Родина, мы знаем колоссальное количество ее недостатков, но мы все равно не прекращаем ее любить. Но если молодой человек встречается с девушкой и, не беря на себя никакой ответственности, вступает с ней в связь (что должно быть после брака), а потом просто от нее отказывается, меняет ее, то это и есть опыт предательства, который он потом принесет и в свою семью.

И тогда остается лазейка в голове: «А вдруг не получится, и тогда я уйду от этой женщины». Человек не весь в этом браке. Он частью здесь, а часть жизни у него осталась не для жены. Не знаю, как это сказать, но не весь этот человек женился.

– А в чем это выражается? Скажем, если у кого-то творческая профессия, а супруг по каким-то причинам этим недоволен, ее надо оставить?

– Меня однажды поразила мысль отца Александра Ельчанинова. Он говорил о том, что если я женатый человек и если я пошел в театр без жены, то уже чувствую начало измены. Потому что у меня есть радость, которую я с ней не разделил. Я чувствую, что она преступна, чуть-чуть, но преступна.

Ведь что такое прелюбодеяние? Это незаконная радость на стороне, которая не только не разделена с любимым, но еще и причиняет ему громадную боль. Мы до конца не можем воплотить то, о чем говорит отец Александр, но мы хотя бы должны к этому стремиться. Да, мы все очень разные, и это, кстати, прекрасно. Ведь, когда я полюбил, взял на себя ответственность, то начинаю видеть мир, Бога и людей глазами любимого человека. Я становлюсь значительно богаче, мне через любовь открывается опыт всей его жизни, и это прекрасно. А если я хочу, чтобы он только выполнял те функции, которые я ему назначил, то мне неинтересен его внутренний мир, а интересно лишь то, чтобы он работал, как деталь в созданном мной механизме. Но это и есть любовь не до конца.

Ты можешь получить от Бога дар любви, но только после того, как возьмешь на себя ответственность за человека. Почему Церковь не венчает нерасписанные браки? Потому что тогда нельзя дотянуться до идеала, тогда нельзя сказать «все мое – твое, и все твое – мое». Сейчас ты молода и красива. Но когда ты будешь больной и старой, это тоже будет мое. Я и за это готов нести ответственность. И твоя душа не менее важна для меня, чем твое тело.

– Но ведь сейчас какая ситуация? Даже многие пришедшие в Церковь люди, мои ровесники, росли в совершенно нецерковной среде, где были другие нормы и обычаи, им эти ценности просто не прививали, и у них теперь разное «за спиной», в том числе и то, что называется добрачными связями. Что же нам теперь делать? Созданные семьи непрочны?

– Христос сказал фарисеям: «Мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие» (Мф. 21, 31). Христос прощает даже тяжко согрешившего человека. Что такое прощение Божие, которое мы получаем при условии покаяния? Это когда Господь делает грех словно и не бывшим. Только Он это может. И да, действительно, человек может вернуться к целомудренному состоянию, как вернулась к нему, например, Мария Египетская. Для нас ее степень недостижима, но хотя бы хранить верность и не впадать в грех измены, с Божией помощью, мы можем.

Венчание, как основа христианского брака, – это получение помощи Божией в строительстве семьи

Ведь покаяние – это не только акт прощения Богом, но и действие благодати Божией, которая дается человеку для преодоления греховного навыка. Мы можем 10 лет каяться в одном и том же грехе, а потом он вдруг проходит милостию Божией.

Но и венчание, как основа христианского брака, – это получение помощи Божией в строительстве семьи. Когда человек стал христианином, он может пересмотреть всю свою прежнюю жизнь. Кто был насквозь поражен блудным грехом, до такой степени, что это было главным содержанием его жизни, может полностью переродиться.

Но если перестаешь трудиться над своей семьей, а это труд на всю жизнь, то оставшиеся позади раны могут снова заболеть, оказаться минами замедленного действия. Ведь элементарно, если у человека не было никаких связей до брака, то ему не с чем сравнивать: «А вот если бы я женился на той женщине, то могло бы быть лучше, кто знает?» И он начинает эти помыслы принимать. Конечно, такие воспоминания искушают. Еще раз хочу повторить, что опыт расставания – это опыт предательства, с христианской точки зрения. Такой опыт, безусловно, будет искушать человека в дальнейшем.

Я все семьи призываю вместе молиться

– Есть ли какие-то способы удержать распадающийся брак? Чего ни в коем случае нельзя делать, когда на горизонте замаячил призрак развода?

– Давайте я сначала скажу еще об одной очень важной вещи, которую нужно делать: обязательно надо вместе молиться. Если не получается утром, когда папа рано уходит на работу, а мама с детьми встает позже, то нужно обязательно вечером вставать на совместную молитву. Потому что семья – это малая Церковь. Но если мы открыли храм, а в нем не совершается служб, то какой смысл в этом храме для Господа? Никакого.

Вот семья собралась на молитву. Во-первых, и его, и ее христианское сердце знает, что нельзя начинать молитву в ссоре и обиде, в каком-то недовольстве друг другом.

Поэтому еще до молитвы почти всегда совершается примирение. Господь сказал, что где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них (ср. Мф. 18, 19–20). Это, прежде всего, реализуется в семье. И Христос, который дал Свою благодать в таинстве Брака, – Он снова с этой семьей, и снова всех соединяет. Поэтому я все семьи призываю, прежде всего, вместе молиться.

Да, дети не могут выдержать полное молитвенное правило. Прочитайте его, сократив так, чтобы они могли выдержать. Пусть это будет треть, четверть всего правила. Пусть это будет правило Серафима Саровского. Но это будет медленно, с умом и искренне сказано. А вы потом дополните свою молитву, если вам надо. А вам надо. Но совместная молитва удивительно соединяет сердца.

– А как вы считаете, почему сейчас распадаются даже вроде бы христианские браки? Что вообще происходит?

– Христианские браки, браки людей воцерковленных, распадаются все-таки значительно реже. Но и они тоже, потому что люди в Церковь приходят из мира. Не все готовы и вправду переделывать себя. Кажется, что вот я вошел в Церковь, и сразу все изменилось. Все да не все, надо еще лет 30 над собой поработать, и тогда на самом деле все изменится. В том числе и эгоистическое отношение к своей жене или мужу. Тебе кажется, что себялюбия и эгоизма у тебя уже нет? Поверь, лет через 25 ты вдруг с ужасом увидишь, каким в начале своей семейной жизни ты был чудовищным, страстным эгоистом, и будет жутко стыдно.

Преодоление своей самости – необходимое условие для создания счастливой семьи

Себялюбие, когда я центр и мерило даже в нашей маленькой вселенной, – это мука для другого человека. Поэтому преодоление своей самости – необходимое условие для создания счастливой семьи. В какой-то момент я с удивлением заметил, что в каких-то вопросах моя жена разбирается значительно лучше меня. Я с радостью понял, что я, как глава семьи, не обязательно должен быть всегда прав. Я обязан смиряться, когда я неправ, и поступать правильно, даже если «как правильно» – сказали мне жена или ребенок. Тому же ребенку значительно легче слушаться, если папа, когда неправ, может попросить прощения. Семья тогда расцветает, когда каждый знает, что папа не давит, потому что он о себе такого мнения. А когда он настаивает, значит, действительно знает, что это правильно.

Удивительно богатство христианского брака! Муж настолько любит свою жену, что понимает, что с ней что-то происходит. Вот, например, муж пришел с работы, жена на кухне. И по тому, как он сопит там, в прихожей, она тоже уже все знает, что с ним происходит. Почему знает? Потому что любит, потому что любовь прозорлива. Почему был прозорлив Серафим Саровский? Потому что он бесконечно любил каждого человека, который к нему входил. Любовь прозорлива, потому что только так открывается мир другого человека. Бог есть любовь, поэтому Он абсолютно прозорлив. Ему все известно.

Основное богатство человека на земле – это люди, которые его любят, равных этому нет богатств. Если ты служишь, если ты их стараешься сделать счастливыми, то и твоя, и их любовь умножается.

С протоиереем Федором Бородиным
беседовал Юрий Пущаев