Feofan zatwornik myśl na każdy dzień.

(Ев. 4, 14-5, 6; Мк. 8, 34-9, 1). „Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною” (Мк. 8, 34).

ikona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Bogiem nie można iść bez krzyża;

i wszyscy idący za Nim idą z krzyżem. Co to jest ten krzyż ? Różne niedogodności , ciężkie chwili i cierpienie naciskające od środka i od zewnątrz, na drodze sumiennego wykonania zapowiedzi Bożych. Taki krzyż zrośnięty z chrześcijaninem tak ze gdzie nie ma tego krzyżu – nie ma i chrześcijanina, a tam gdzie jest – tam i chrześcijanin .

Wszechstronny komfort i uciechy nie liczą chrześcijaninowi prawdziwemu. Zadanie chrześcijanina siebie naprawić , on jak chory , któremu trzeba robić bolesne procedury, boli a trzeba..

Chrześcijanin chce wyrwać siebie z rąk wroga silnego- wiec jak to zrobić bez bólu i poranień?

Musi kroczyć sprzeciw porządków i złych zwyczajów mimo że większość uznaje ich za normę, a jak to wytrzymać bez uciśnień i niezręczności ?   Więc ciesz się czując na sobie ten krzyż- znak o tym ze idziesz śladem Boga, szlakiem zbawienia do raju.

Przetrwaj jeszcze. Tuż-tuż- koniec i wieniec !