Dziś 27-11/2016 Apostoła Filipa

Święty apostoł Filip, urodzony w mieście Wifsaida (Виф­са­и­да ,
Га­ли­лея), posiadał głęboką wiedzę o Piśmie Świętym( Starego Testamentu), prawidłowo rozumiejąc proroctwa, oczekiwał na przyjście Zbawiciela.

apostol-filip
Na zawołanie Jezusa poszedł za Nim (Ин.1:43).
O apostole kilka raz wspomina Ewangelię: przeprowadził do Chrystusa apostoła Nafanaiła (Ин.1:46); jego Jezus zapytał, ile pieniędzy potrzebnie do zakupu chleba dla 5000 ludzi (Ин.6:7); on przeprowadził greków chcących zobaczyć Chrystusa (Ин.12:21-22);
i pod czas Kolacji Świętej pytał Jezusa o Bogu Ojcu (Ин.14:8).

Po wniebowzięciu Chrystusa apostoł Filip głosił  Słowo Boga w Galileii , tworząc cuda. Przewrócił do życia dziecko, które zamarło w ramionach matki. Z Galilei wyruszył do Gracji i głosił Słowo Boże wśród żyjących tam żydów. Ktoś doniósł do Jerozolimy o głoszeniu apostoła , wtedy do Grecji przyszli faryzeuszy na czele z dowódcą aby ogłosić zarzuty winy  apostoła Filipa.
Apostoł Filip potępił fałszywe wypowiedzi arcykapłana, mówiącego  że uczniowie Chrystusa ukradli i ukryli ciało Jezusa, mówiąc ze uczniowi przekupili żołnierzy straży. Gdy żydowski arcykapłan i jego towarzysze zaczęli bluźnić Bogu i atakować apostoła Filipa, nagle stali się ślepy. Poprzez modlitwę Apostoła wszyscy ujrzeli światło, i widząc ten cud, wielu uwierzyło w Chrystusa.

Apostoł Filip wybrał i ustawił grekom biskupa o imieniu Narkiss (zaliczony do 70 apostołów).

Po Grecji udał się do Parfy? a potem do miasta Azot, w którym wyleczył chore oczy córki tamtejszego mieszkańca Nikoklida, który przyjął apostoła do siebie w dom i potem przyjął Chrzest razem z całą rodziną.

Po Azocie apostoł Filip ruszył do Ijerapol Syryjski( Иера­поль Си­рий­ский), gdzie żydzi podbijane przez faresuszów podpalili dom Ira  który przyjął apostoła u siebie a apostoła chcieli zabić

Ale widząc cuda tworzone przez apostoła : wyleczenie suchej ręki naczelnika miasta Aristarcha, chcącego uderzyć apostoła , przywrócenie do życia zmarłego nastolatka, – nawrócili się, a wielu zostało ochrzczonych. Umieścił Ira biskupem Hierapolis,  apostoł udał się do Syrii, Azji Mniejszej, Lydia, Mysia, wszędzie głosząc Ewangelię i cierpiąc. Jego i towarzyszącą mu siostrze Mariamne  obrzucano kamieniem , wsadzali do niewoli, gonili z miast.

Potem apostoł trafił do Frigii w miasto Ijerapolis Frygijaski bogaty na pogańskie świątynie, w tym świątynię poświęconą wężom, w którym mieszkała ogromną żmija. Apostoł siłą modlitwy zabił tą żmiję i wyleczył  wielu pokąsanych przez węży.  Wśród uzdrowionych była żoną władcy miasta Amphipatos która przyjęła chrześcijaństwo. Słysząc to, gubernator nakazał że by  Filipa, siostrę i apostoła Bartłomieja przeprowadzono do władcy . Pod namową księży z wężowej świątyni Anthipatas, władca  nakazał ukrzyżować Świętych Apostołów Filipa i Bartłomieja. W tym czasie zaczęło się trzęsienie ziemi, i wszystkich zasypało ziemią. Wiszący na krzyżu, Apostoł Filip modlił się o zbawienie ludzi zasypanych ziemią. Widząc, co się dzieje, ludzie uwierzyli w Chrystusa i zaczęły  domagać się usunięcia  z krzyża z apostołów.

Apostoł Bartłomiej  zdjęty z krzyża jeszcze żył i Ochrzścił naród i postawił im biskupa.

Apostoł Filip modlitwami którego wszyscy oprócz Anfipata i księży pogańskich uratowali się , zmarł na krzyżu.

Siostra Mariamna z apostołem Bartłomiejem pogrzebłi ciało apostoła Filipa i ruszyli do Armenii , gdzie apostoła Bartłomieja ukrzyżowano( pamięć 11/06, a siostra dalej głosiła Ewangelie do śmierci w Likaonii ( pamięć 17 lutego).

Również Zycie Apostoła Filipa można przeczytać :См. так­же: «Жи­тие свя­то­го Апо­сто­ла Филип­па» в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.

Żródło: http://azbyka.ru/