Dziś 24(11)-09-2017 Męczennika Dimitrija, żony Ewfanii i syna Dimitriana .

Święty męczennik Dimitrij był księciem i włodarzem miasta Skepsii ( Скепсии в Геллеспонте).

Swieci Ioan Kronsztackij Dimitrij Skepsijski Joan Chrzsciciel

 

Do tego miasta przyszedł z kazaniem Ewangelii święty Korneliusz ( Корнилий Сотник  pamięć 13 wrzs.), pierwszy poganin nawrócony do Chrystusa przez apostoła Piotra. Święty Korneliusz nawrócił wiele mieszkańców miasta,  zo to poganie schwytali go i zaprowadzili na sąd do księcia Dmitrija, który bezskutecznie przekonywał Świętego odstąpić od Chrystusa,  i w końcu skazał go na tortury.

Święty Korneliusz twardo znosił tortury , przekonując księcia Dimitrija zostawić pogaństwo i nawrócić się do Chrystusa.

Kiedy przeprowadzili Korneliusza od chramu pogańskiego, Święty przez modlitwę rozwalił kapiszcze idolów .

Przekonany w prawdziwości wiary Chrześcijańskiej i dokonanymi cudami – Dimitrij sam uwierzył w Chrystusa i przyjął chrzest ( Крещение) całą rodziną.

Za spowiadanie wiary Chrześcijańskiej – poganie całą rodzinę wrzucili do więzienia i męczyli głodem do śmierci.