DZIEŃ ŚWIĘTEJ TRÓJCY. PIĘĆ- DZIESIĄTNICA.

„Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz, Skarbnico dóbr i Dawco życia, przyjdź i zamieszkaj w nas, i oczyść nas z wszelkiej zmazy, i zbaw, o Dobry, dusze nasze” (Caru Niebiesnyj, Utieszytielu, Dusze istinny, iże wiezdie syj i wsia ispołniajaj, sokrowiszcze błahich, i żyzni podatielu, priidi i wsielisia w ny, i oczisti ny ot wsiakija skwierny, i spasi Błaże duszy nasza).

111111111111

Po wniebowstąpieniu Jezusa nastąpił dziesiąty dzień: to był 50-j dzień po Zmartwychwstaniu.U żydów wtedy  obchodzono święto Pięciodziesiątnicy  ku pamięci Synajskiego ustawodawstwa. Wszystcy apostoły razem z Bogorodicą znajdowali się razem w jednej izbie z innymi uczniami Chrystusa i wierzącymi. W trzeciej godzinie po żydowskiemu odliczeniu czasu- po naszemu dziewiąta rano. Zrobił się duży hałas z nieba jak by od silnego wiatru i wypelnił cały dom gdzie znajdowali się uczniowie Chrystusa.

 

Objawili się języki płomienia i spoczyli po jednym na każdym z nich. Wszyscy wypelnili się Duchem Świętym i sławili Boga mówiąc w różnych językach których wcześnie nie wiedzieli.

Tak Duch Święty wg obetnicy Zbawiciela zszedł na apostołów w postaci języków płomienia na znak tego że Bóg daje im możliwość głoszenia świadectwa wiary i jej nauczania w innych narodach świata; a postać ognia oznacza ze ma siłę opalać grzechy , oczyszczać i ogrzewać duszy.

3111

Z powodu święta wtedy w Jerozolimie było dużo żydów z innych krajów. Słysząc hałas wilki tłum zebrał się koło domu, w którym byli uczniowie Chrystusa. Wszyscy dziwili się  i pytali jeden drugiego: „czy one wszyscy Halileianie? Jak że my słyszymy każdy swój język w którym urodzili się ? Jak mogą opowiadać w naszym języku o wielkich sprawach Bożych ? Nie wiedząc odpowiedzi mówili  że : „one wypili słodkiego wina”.

Wtedy apostoł Piotr, stanął razem z jedenastu apostołami i rzekł , ze one nie pijane lecz na nich zszedł Duch Święty , jak było przepowiedziano prorokiem Ioliem( Иоилем), i że Jezus którego zydi krzyżowali zmartwychwstał , wszedł na niebo i sprowadził na nich Świętego Ducha. Kończąc wypowiedz apostoł Piotr powiedział: ” naród żydowski wiedz  , że Bóg wysłał Zbawicielem i Chrystusem tego Jezusa którego wy ukrzyżowali”.

2111111111111

Wypowiedż Piotra tak zadziałała na tych którzy słuchali , że wiele z nich zdobyli wiarę w Chrystusa. One zaczęli pytać Piotra i innych apostołów : Co na zrobić , bracia?”

Piotr odpowiedział: ” pokuta i chrzest w imię Jezusa dla przebaczenia win; wtedy dostaniecie dar Ducha Świętego”.

Ci którzy uwierzyli chętnie przyjęli krzyż i było ich około 3 000 . W taki sposób zaczęła działać Cerkiew Chrystusa i powstawać na ziemi Królestwo Boże .

Od dnia zejścia Świętego Ducha wiara zaczęła szybko rozprzestrzeniać się  , z pomocą Boga ilość wierzących codziennie rosła. Nauczone Duchem Świętym apostołowie śmiało nauczali o Chrystusie.

O cierpieniach Chrystusa, zmartwychwstaniu. Bóg wspierał ich cudami którzy czynili apostołowie Imieniem Boga . Na początku uczyli żydów , potem rozeszli się po innych krajach. Dla służenia i głoszenia wiary na miejscach postawiali biskupów i diakonów.

a błagodać Świętego Ducha podana apostołom językami płomienia , teraz podaję się w naszej cerkwi niejawnie w sakramencie przez naszych biskupów i baciuszek.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Деянии Свв. Апостолов, гл. 2, гл. 14, 23.