Cerkiew Prawosławna obchodzi Święto Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.

Śmierć jest zakończeniem ziemskiego życia, a może raczej należałoby powiedzieć, że jest jego zwieńczeniem. Tak jak wielu jest ludzi,  tak różna jest śmierć, tak więc i różne zwieńczenia życia. W tradycji ludowej jest nawet powiedzenie jakie życie taka śmierć. Życie Przenajświętszej Bogurodzicy było niezwyczajnym tak również Jej odejście z tego świata było jedynym w swoim rodzaju. Chociaż Bogurodzica nie zostało wyjęta spod praw śmierci, to tak jak jej Syn, nasz Zbawiciel zatryumfowała nad śmiercią. Tradycja prawosławna mówi o Zaśnięciu Matki Bożej a następnie o tym, że mocą Bożą powstała z grobu przed powszechnym zmartwychwstaniem.

Archanioł Gabriel objawił Bogurodzicy kiedy zostanie powołana do życia niebiańskiego. Przed swoją śmiercią Najświętsza Dziewica pragnęła pożegnać się z Apostołami, którzy głosili słowa Ewangelii po całym świecie. Jak słyszeliśmy podczas wczorajszego wieczornego nabożeństwa i oto nagle w cudowny sposób zgromadzili się przesławni Apostołowie aby uroczyście pochować ciałoPrzenajświętszej Bogurodzicy. Zrządzeniem Bożej Opatrzności, przy zaśnięciu i pogrzebie Przenajświętszej Bogurodzicy nie był obecny apostoł Tomasz. Po trzech dniach, gdy przybył do Jerozolimy, pragnąc pożegnać się z Matka Chrystusa – po otwarciu grobu  Jej ciała już nie znaleziono. Wtedy obecni  zrozumieli, że Chrystus wskrzesił Swą Matkę i z ciałem wziął do nieba. Jeszcze tego dnia wieczorem gdy Apostołowie byli zgromadzeni e jednym miejscu pośród nich stanęła Bogurodzica i powiedziała Zawsze będę z wami. Obietnica dana Apostołom odnosi się również do każdego człowieka, do całego rodzaju ludzkiego. Ta myśl wyrażona jest w troparionie święta  … w zaśnięciu, świata nie pozostawiłaś, Bogurodzico… Bogurodzica jest tam, gdzie jest wiara w Syna Bożego , gdzie jest wiara w Jej orędownictwo przed Chrystusem

 W naszej wolskiej cerkwi w wigilię święta Zaśnięcia Bogurodzicy, (27 sierpnia) sprawowane było Wsieniszcznoje Bdienije. W dzień Święta sprawowana była Święta Liturgia, którą sprawowali ks. prot. Jarosław Kadylak, ks. prot. Adam Misijuk, ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot Piotr Rajecki, ks. protodiakon Jerzy Dmitruk i ks. protodiakon Paweł Korobeinikov. W ołtarzu modlił się ks. mitrat Mikołaj Lenczewski – proboszcz parafii. Kazanie wygłosił ks. Piotr Rajecki. Modlitewnym śpiewem nabożeństwo upiększał chór parafialny pod dyrekcja prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Według cerkiewnego zwyczaju w dniu Święta Zaśnięcia Matki Bożej w prawosławnych świątyniach dokonuje się poświęcenia różnego rodzaju zbóż i ziół. Ta tradycja jest zachowywana także w naszej wolskiej parafii. W dniu dzisiejszym wielu spośród wiernych przyniosło symboliczne wiązki zbóż i wonnych ziół, które po Świętej Liturgii zostały oświęcone.

oam

fot. Lektor Andrzej Trochimiuk