Archiwum kategorii: prawosławni święci

Prepodobny Maksym Grek

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ГРЕК

Dni pamięci :21 января21 июня (Обретение мощей)

Максим Грек

Prepodobny Maksim Grek Преподобный Максим Грек (XV – XVI в.), będąc synem bogatego greckiego urzędnika w miescie Аrte( Albania) dostał dobre wykształcenie. Zwiedził kraje eurpejskie , gdzie uczył sie języków. Po powrocie do ojczyzny przyjechal na Atos i pryjął mnistwo w Watapedzie ( иночество в Ватопедской обители). Badał starożytnie rękopisy pozostawioone imepratorami greckimi Andronnikem Paleologem i Ioanem Kontakuzenem.

Tym czasem Wielki Ksiąze Moskiewski Московский Василий Иоаннович (1505 – 1533) chciał zrobić porżądek i przetłumaczyc greckie rękopisy i księgi odzidzieczone po swojej matce Sofii Paleolog ( Софии Палеолог), i zwrócił się do patriarchy Konstantinopolskiego z prośbą przesłać mu wyksztalconego tłumacza . Inok Maksim dostał nakaz jechać do Moskwy. Po pryjezdzie doręczono m przetłumaczyć na język slowiański objasnienie do Psaltyri, dzialań Apostolów i kilka Bogo słuzebnych ksiąg.

Maksym z należytą starannością wykonywał robotę. Ale z uwagi iż język słowiański nie był dla niego ojczystym w sposób naturalny w tłumaczeniach powstawali niescisłości .

Metropolita Warłaam(Митрополит Московский Варлаам ) doceniał trud Maksyma, ale jak Metropolitą stał Daniil, stan rzeczy zmienił się.

Nowy Metropolita wymagał że by Maksym przetłumaczył ma slowiański historie cerkiewną Feodorita ( Феодорита). Maksym odmówił wskazując iż do historii whodzą listy rozkolnika Arija ( раскольника Ария), а сие может быть опасно для простоты”. Ta odmowa założyła cegłę niepryażni między Maksymem a metropiltą. Nie zważając na to Maksym dalej starannie pracował dla duchowego rozwoju Rusi . Pisał listy przeciw magometan. papizma i pogaństwa ( магометан, папизма, язычников). Przetłumaczył objaśnienia  святителя Иоанна Златоуста do Ewangelii od Mateusza i Joanna, napisał kilka własnych towrów .

Kiedy Wielki Książę chciał rozwiązać szlub z Solomonijej ( Соломонией) z powody jej niepłodności , odważny Maksym przesałą Księciu „Главы поучительные к начальствующим правоверных”, w których przekonująco pokazał iż stanowiśko zobowiązuję księcia nie ulegać płotskiemu. Masyma zatosconodo więzienia. Od tego czasu rozpoczał się nowy etap zycia w cierpiniu i biedzie . Nieścisłosci w tłumaczeniach obrucili jaką wina złosliwej szkody do ksiąg .

Ciężko było Masymu w więzieniu , ale tym sciągnał na siebie Wpelki miłosierdzie Boze . Jemu objawił się Anioł i powiedział : „Терпи, старец! Этими муками избавишься вечных мук”. W celi prepodobny węgliem napisał kanon do Swiętego Ducha, który i teraz czytamy w cerkwi: „Иже манною препитавый Израиля в пустыни древле, и душу мою, Владыко, Духа наполни Всесвятаго, яко да о Нем благоугодно служу Ти выну…”

PO sześciu latach Maksyma zwolnili i pod cerkiewnym zakazem wyslali w Twer ( Тверь). ТTam Maksym mieszkał pod nadzorem dobrego biskupa Akakija, który stawił się do Masyma jako do bez winy ucerpiałego. Prepodobny tam napisał twór autobiograficzny „Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении”. Kilka cytat z niego : „Не тужи, не скорби, ниже тоскуй, любезная душа, о том, что страждешь без правды, от коих подобало бы тебе приять все благое, ибо ты пользовала их духовно, предложив им трапезу, исполненную Святаго Духа…” Dopero po dwudziestu latach spędzonych w Twieri prepodobnemu pozwolili mieszkać swobodnie i zdjęli z niego zakaz cerkiewny.

Ostatnie lata swojego życia prepodobny Maksym Grek spęndził w Троице-Сергиевой Лавре. Miał wtedy juz 70 lat. Przeżyte trudy i więzienie osłabiło zdrowie prepodbnego , ale duchiem pozostawał w silie i dalej pracował, Razem ze swoik kieliejnikiem i uczniem Niłem prepodobny starannie tłumaczył Psaltyr z greckiego na słowiański.

Prepodobny odszedł 21-01-1556 roku. Pochowany u pólnocno zachodniej ściany Духовской церкви Троице-Сергиевой Лавры. Wileu świadectw błagodatnych jawionych przy groba prepodbnego, na którym napisano tropar oi kondak jemu. Lik Prepodobnego Maksyma Greka często widzimy na ikonach Soboru Radonieżskich Świętych ( Собора Радонежских святых).

Monaster Świętej Niny, Gruzja

Самтавро-Преображенская церковь и женский монастырь св. Нино расположен при
лиянии Мтквари и Арагви.


Самтаврслиянии Мтквари и Арагви. Монастырь находится в ведении католикос-патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхетского и Тбилисского Илии II. Мцхета в старых источниках называли вторым Иерусалимом.

Обращение Грузии (Иберии) тесно связано с равноапостольной, каппадокийской девой св. Нино, собравшей грузинский народ и приведшей его к Богу.

В этих местах находится „ежевичник” (Маквловани), где св. Нино проповедовала христианство, свет которого озарил всю Грузию, в связи с чем в 324 году христианство было объявлено государственной религией во времена святых царей Мириана и Наны.

Ежевичник св. Нино, как источник духовной благодати, находит аналог в Библии, в „неопалимой купине” Моисея. По выражению Святейшего и Блаженнейшего Патриарха всея Грузии Илии: „По Божественному пути Андрея Первозванного и Симеона Кананита, следующий путь св. Нино, или дорога дорог каждого грузина и путь этот есть Свет Христов”.

Известно, что на протяжении веков Самтавро был центром христианской церковной жизни и духовного подвига.

„Картлис цховреба”, словами св. царя Мириана говорит: „и построил церковь на этом „ежевичнике” (подразумевается малая церковь в Маквловани), и построил верхнюю церковь (Самтавро) для себя и народа Грузинского, потому, что нижняя церковь (Светицховели) назывались Святая святых и не дерзал всегда прикасаться к дверям её”.

После преставления св. Нино, вернувшийся из Бодбе равноапостольный царь Мириан пожелал выстроить храм Самтавро: „пошли царь и весь народ, и строили верхнюю церковь из камня и закончили на четвёртом году.” Участие „всего народа”, желание царя и четыре года строительства это признак того, что храм был довольно масштабный.

По свидетельству Вахушти Багратиони „Мириан построил церковь с каменным куполом, великолепную и сам был там похоронен” Церковь Самтавро стала усыпальницей „и похоронен был Мириан к югу от среднего столпа, и на четвёртый год умерла царица Нана и похоронена к западу от того же столпа, где был похоронен царь.”

Из-за того, что святая обитель со дня своего основания стала усыпальницей предстоятелей церкви, её и назвали „Самтавро” (Мтавари-глава). Из сохранившихся летописей видно, что благодаря крупным пожертвованиям храм был одним из богатейших в Грузии.

В I половине XI века, во времена царствования Георгия I, по указу католикоса Мелхиседека храм расширили, пристроили южные врата и украсили оригинальным орнаментом. Также украсили храмовый интерьер.

После царя Мириана, Преображенский храм многократно разрушался и восстанавливался. Обновление храма было при царе Арчиле, Вахтанге Горгасали, во время Католикоса Мелхиседека и др.

Во второй половине XIX в. во времена экзархата, храм обновила игуменья женского монастыря св. Нино, Нино Амилахвари. Также было основано женское духовное училище (4-х классная прогимназия), которую потом перенесли в Тбилиси. По словам Якоба Гогебашвили: „многим грузинским женщинам в этом монастырском училище было дано настоящее христианское воспитание, хорошее образование, знание рукоделия и воспитаны прекрасные родители, настоящие матери”.

Из многоцветного комплекса Самтавро, на сегодняшний день сохранились Преображенский храм, малая церковь св. Нино (Маквловани), колокольня, башня-крепость, храмовый иконостас XV века, фрески XVII века. В южных вратах церковь Михаила-архангела. В северном крыле храма две церкви. Восточная – св. Иоанна Крестителя, западная св. Иоанна Златоуста. Слева от большого алтаря – жертвенник, справа церковь св. Мириана и Наны.

Храм крестовокупольный, обрамлён оригинальным орнаментом, аналогов которых нет в грузинском зодчестве. Цилиндрическая башня построена в XVIII веке, колокольня в XV-XVII веках.

В храме Самтавро находится множество святынь, часть животворящего столпа, чудотворная икона Иверской Божьей матери, на ней читается:”Свято-Иверский грузинский монастырь 1919 г”, чудотворная икона св. Нино, пожертвованная из Петербурга царём Георгием XII своим внукам 1870 г, могилы св. царей Мириана и Наны, св. мощи св. Абибоса Некресского, под святым престолом в алтаре, св. мощи св. Шио Мгвимского, часть камня с могилы св. Нино из Бодбе и др.

Czytaj dalej

Prepodobnaja Melania Rymlanynia 31/12

Prepodobna Melaniea pierwsza z rodowitych rymianek dożąca do Chrystusa z młodych lat , urodziła sie w rodzinie chrześcijańskiej. Rodzicę – ludzie szlachetni i bogaci , widzieli w niej przedłuzenie roda i zarządzanie bogactwem. W wieku czternastu lat mimo swojej woli Melanie oddano za mąż za szlachetnego młodego Apiniana. Od początku modłiła męża by żyć w niewinności lubpuścić ją z czystą duszą. Apinian odpowiadał: „Kiedy za nakazem Boga my otzrymamy dwóch dzieci , razem wyrzeczemy się tego świata”. W niedługim czasie święta urodziła dziewczynkę i mlodi rodzicę poświęcili ją Bogu.

<more>

Zyjac w szlubie , Melania ukryto nosiła własianice i spędzała nocy w modlitwach. Drugie rody Melani byli przed czasem i bolesne. rodził się chłopczyk, jego krzescili i on odrazu odszedł do Boga. Widząc cierpienia żony, błażenyj Apinian prosił Boga zostawić życie świętej Melanii i dał obietnicę spendzić resztę zycia w niewinności . Po powrocie do zdrowia , święta nazawsze zdjęła z siebie ubrania jedwabne. W Niedługim czasie zmarła ich córka. Ale rodzice świętych mieli sprzeciw by one poświęcili siebie Bogu. Dopiero jak ojca Melanii dopadła śmiertelna choroba, poprosił u nich wybaczenia i błagosławił drogę do Boga, prosząc modlić się o nim. Świeci natychmiast zostawili Rzym i zaczełi nowe zycie, całkowicie poświęcone Bogu. Apinian miał wtedy 24 , a Melania 20 lat. onie odwiedzali chorych, pryjmować stranników, pomagać biednym. Obchodząc więzienia i kopalni oni wyzwolali biedaków którzxy zostali tam usadzeni za długi . Sprzedając swoi majątki w Italii i Hiszpanii , onie pomagali starcom i monasterom , kupując dla kłasztorów ziemi w innych krajach. Na ich piniądzę zbudowano wiele cerkwi i szpitali. Cerkwi Zachodu i Wschodu dostawli od nich dary. Когда они, покинув родину, отплыли в Африку, во время плавания началась сильная буря. Моряки говорили, что это гнев Божий, но блаженная Мелания сказала, чтобы они предали корабль воле Несущего его. Волны прибили корабль к острову, на котором стоял город, осажденный варварами. Осаждавшие требовали от жителей выкуп, грозя городу уничтожением. Святые внесли нужные деньги, и тем спасли от гибели город и его жителей. Прибыв в Африку, они и там оказывали помощь всем нуждающимся. По благословению местных епископов жертвовали на церкви и монастыри. В то же время святая Мелания продолжала смирять плоть свою строгим постом, а душу утверждала непрестанным чтением Слова Божия, переписывая священные книги и раздавая неимущим. Она сама сшила власяницу и, не снимая, носила ее.

В Африке святые пробыли 7 лет, а затем, освободившись, по заповеди Христовой, от всех своих богатств, направились в Иерусалим. По пути, в Александрии, они были приняты святым епископом Кириллом и встретились в храме со святым старцем Несторием, имевшим дар пророчества и исцеления. Старец обратился к ним, утешая и призывая к мужеству, терпению в ожидании Славы Небесной. В Иерусалиме святые роздали бедным оставшееся у них золото и проводили дни свои в нищете и молитве. После недолгого путешествия в Египет, где святые посетили многих отцов-пустынников, святая Мелания затворилась в одинокой келлии, на горе Елеонской, лишь изредка видясь со святым Апинианом. Постепенно возле келлии возник монастырь, где собралось до девяноста дев. Святая Мелания, по смирению, не согласилась быть его игуменией и по-прежнему жила и молилась в одиночестве. В поучениях святая Мелания призывала сестер бодрствовать и молиться, оберегать свои помыслы и возгревать прежде всего любовь к Богу и друг ко другу, соблюдая святую Православную веру и чистоту душевную и телесную. Особо увещевала их быть послушными воле Божией. Напоминая слова апостола, советовала соблюдать пост „не с огорчением и не с принуждением: ибо доброхотно дающих любит Бог”. В обители ее стараниями была построена молельня и алтарь, где погребли мощи святых: пророка Божия Захарии, святого Первомученика Стефана и Сорока святых, принявших муку в Севастии. К этому времени святой Апиниан отошел ко Господу. Святая Мелания погребла мощи блаженного и провела около четырех лет возле этого места в посте и непрестанной молитве.

Святая пожелала построить мужской монастырь на горе Вознесения Христова. Господь благословил ее замысел, послав христолюбца, давшего средства на монастырь. Приняв их с радостью, святая Мелания в один год свершила это великое дело. В воздвигнутом ею монастыре, святые мужи стали неустанно возносить молитвы свои Богу в церкви Вознесения Христова. Окончив свои труды, блаженная покинула Иерусалим, отбыв в Константинополь к своему дяде-язычнику, в надежде спасти его душу. По дороге она молилась у мощей святого Лаврентия, на месте его мученичества, и получила доброе предзнаменование. Прибыв в Константинополь, святая нашла там своего дядю в болезни и беседовала с ним. Под влиянием ее бесед больной оставил язычество и умер христианином. В то время многих жителей столицы смущало еретическое учение Нестория. Святая Мелания принимала всех, обращавшихся к ней за вразумлением. Много чудес совершилось по молитвам блаженной. Вернувшись в свой монастырь, угодница Божия почувствовала приближение кончины и объявила об этом пресвитеру и сестрам. В глубокой скорби и слезах выслушали они ее последние наставления. Испросив их молитв и заповедав блюсти себя в чистоте, с радостью и ликованием приобщившись Святых Тайн, кротко и спокойно святая Мелания предала душу свою Господу. Это было в 439 году.

Jose (Joseph) Munoz-Cortes wybrany Bogorodzicą

ИОСИФ МУНЬОС-КОРТЕС – ИЗБРАННИК БОЖИЕЙ МАТЕРИ

D0 35-lecia objawienia cudotwornej ikony Bogorodzicy «Иверской-Мироточивой Монреальской» i 20ej rocznicy zamordowania jej chroniącego Иосифа Муньоса-Кортеса

Протоиерей Виктор Потапов

Иосиф Муньос-Кортес c чудотворной иконой Божией Матери «Иверская-Мироточивая Монреальская»

Иосиф Муньос-Кортес c чудотворной иконой Божией Матери «Иверская-Мироточивая Монреальская»35 лет назад православный испанец Иосиф Муньос-Кортес был призван Господом на особенное служение. Это служение началось на Афоне, когда Иосифу был передан на хранение список прославленного образа Божией Матери «Вратарница», который в ночь с 23 на 24 ноября 1982 г. неведомыми уму путями стал мироточить. Свое 15-летнее служение Божией Матери и Церкви Христовой Иосиф запечатлел мученической кончиной 20 лет назад, в ночь на 31 октября 1997 г.

В 2002-м году Архиерейский Синод РПЦЗ обнародовал обращение к пастве по случаю 20-летия чудотворной иконы Божией Матери «Иверской-Мироточивой Монреальской». К великому сожалению, это обращение прошло почти незамеченным.

«Сия икона, изливающая обильное чудотворное миро, 15 лет утешала нашу Русскую Зарубежную Церковь, – говорится в Синодальном обращении, – являясь зримым и ощутимым знамением милосердного заступничества Божией Матери за нас, грешных… Использовали ли мы это посещение Матери Господа нашего с пользой для души, и не наш ли общий грех охлаждения к святыне и молитве, к делам благочестия и свидетельства веры православной стал причиной отнятия по Божиему попущению от нас святой иконы?

…Братья и сестры! С трепетной благодарностью молитвенно воспомянем о пребывании сей чудной мироточивой иконы в нашей Церкви и с покаянием помолимся Пресвятой Богородице о прощении наших грехов, о водворении мира в Церкви нашей Православной…».

Этот призыв архиереев РПЦЗ остается актуальным и для наших дней.

Отмечая 35-летие явления мироточивой иконы Божией Матери «Иверская», мы имеем возможность задуматься над смыслом великого чуда Божьего и прикоснуться к судьбе человека, отдавшего в наш прагматичный, компьютеризированный и рациональный век свою жизнь за православную святыню.

Иосиф (Хосе) Муньос-Кортес

Иосиф (Хосе) Муньос-КортесИосиф (Хосе) Муньос-Кортес родился 13 мая 1948 года в католической семье в Чили. Когда ему едва исполнилось14 лет, он по дороге в католический собор заблудился на улочках Сантьяго и, услышав необычное пение, зашел в православный храм. В тот день, 27 сентября, был праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня.

Красота убранства храма, икон и богослужения поразила отрока, потрясла его до глубины души, и с тех пор он начал посещать эту церковь. Через два года архиепископ Леонтий Чилийский благословил его перейти в Православие. Это было в 1964-м году. В течение трех лет Иосиф изучал иконопись и богословие. Переехав в Канаду, он окончил там курсы при школе изобразительных искусств и впоследствии преподавал историю иконописи в Монреальском университете. Иосиф надеялся стать монахом, но в Канаде не существовало православной мужской обители.

В 1982-м году, во время паломничества на Святую Гору Афон, Иосиф побывал в Спасо-Рождественском скиту. Здесь, в иконописной мастерской, он увидел глубоко поразивший его образ Божией Матери. Он настойчиво просил продать ему эту икону, но получил отказ. Молодой паломник горячо молил Богородицу позволить ему увезти Ее образ в Канаду. Уже выходя из ворот обители, он увидел поспешавшего к нему игумена, который вручил ему икону со словами: «Пресвятая Дева должна уехать вместе с вами».

Иверский монастырь, Афон

Иверский монастырь, Афон

Находясь на борту корабля, следующего в афонский порт Дафни, он услышал внутренний голос, повелевавший ему отправиться в Иверский монастырь и приложить свою икону к чудотворному образу Божией Матери «Вратарница», небесной Хранительницы и Покровительницы Афона. Врученная ему икона была списана с этого образа. Он исполнил это повеление. Вернувшись в Монреаль, Иосиф поместил икону «Вратарница» у себя в комнате и каждую ночь читал перед ней акафист.

Он проснулся около трех часов ночи и ощутил сильное благоухание

24 ноября 1982 года он проснулся около трех часов ночи и ощутил сильное благоухание. Взглянув на образ Пречистой, он заметил на нем капли влаги и подумал, что это стекает масло из лампады. Но, вытирая их, он с изумлением обнаружил, что благоухание исходит именно от них. Ему стало ясно, что это – благовонное миро. С тех пор икона мироточила постоянно, за исключением Страстной седмицы.

Через икону милостью Божией совершилось множество чудесных исцелений, но Иосиф не раз говорил, что самым великим чудом мироточивой иконы было то, что она подвигала людей к покаянию.

Весть о новой чудотворной иконе была в тогда подъяремной России воспринята с особой радостью. О ней я неоднократно сообщал на волнах «Голоса Америки» в своей программе «Религия в нашей жизни». В свое время я получал много писем от российских слушателей, желавших больше узнать об иконе и о брате Иосифе. По сей день я встречаю людей, которые вспоминают эти передачи. В свое время меня разыскал православный испанец по имени Хорхе Фернандес и рассказал замечательную историю. Я попросил его изложить свой рассказ в письменном виде для нашего приходского журнала, где мы собираем по крупицам все, что можем, о брате Иосифе и Монреальской иконе. Вот отрывок из рассказа Фернадеса:

Протоиерей Виктор Потапов

Протоиерей Виктор Потапов

«В 1984-м году в моей московской квартире я пытался настроить свой приемник «БФ» на религиозную передачу «Голоса Америки», которую составлял и вел священник Виктор Потапов. Дело это было непростое, так как власти усердно глушили радиосигнал, дабы лишить нас, православных, одного из немногих источников религиозной информации. В этот конкретный вечер я услышал нечто удивительное и глубоко запавшее в мое сердце. Батюшка Виктор рассказал об одном чилийце, который получил в монастыре на Афоне образ Иверской Божией Матери, и что некоторое время спустя этот образ начал мироточить. Все подробности я не мог расслышать из-за плохого качества звука, но меня сильно поразили и обрадовали два обстоятельства: во-первых, само чудо, во-вторых – что есть на свете еще один латиноамериканец, который так же, как и я, стал православным христианином, но, в отличие от меня, настолько искренне и глубоко пошел по этому пути, что удостоился великой чести стать избранником Пречистой Божией Матери. Так у меня появился друг, хотя в то время я и не подозревал, какую роль он сыграет в моей жизни».

К рассказу Хорхе Фернандеса я вернусь чуть позже.

Второе знамение выразилось в покаянии множества людей

В освободившейся от коммунистического ига России верующий народ окружает Иверскую икону особенным почитанием. По моему глубокому убеждению, многострадальные православные народы окружают икону «Вратарница» высоким почитанием отчасти потому, что сама она многострадальна. Более тысячи лет назад дерзкий воин ударил мечом по Ее Пречистому лику, и из образовавшейся раны потекла кровь. Это было первое зримое человеческими очами чудо иконы. Второе знамение было духовного свойства: пораженный чудом воин принес сердечное покаяние, оставил иконоборческую ересь и принял монашество. 24 ноября 1982 года хранимый братом Иосифом список Иверской Афонской иконы явил первое чудо – мироточение. Второе ее знамение выразилось в покаянии множества людей.

Хранитель иконы Иосиф верил, что истечение мира было связано с прославлением в 1981 г. Русской Зарубежной Церковью Новомучеников и Исповедников Российских. Особенно почитал он преподобномученицу Великую княгиню Елисавету Феодоровну. Французский историк Жан Бэс, лично знавший Иосифа, рассказывает:

«Однажды, зайдя к нему в мастерскую в обители Богородицы Леснинской (во Франции), я ощутил какой-то неизвестный аромат, отличавшийся от благоухания мира. Я сказал об этом Иосифу, а он в ответ указал мне на икону святой Елисаветы Феодоровны с частицей ее мощей. И добавил: ‟Великая княгиня и мученица была здесь перед самым вашим приходом… Она посещает меня время от времени. Видите, у меня есть ее мощи. Иногда они благоухают после ухода Великой княгини”.

Без тени лирики можно сказать, что он был земной лилией Царицы Небесной

Иосиф редко говорил о своей внутренней жизни, но, общаясь с ним, люди физически ощущали, что перед ними человек величайшей чистоты. Без всякого сомнения и без тени лирики можно сказать, что он был земной лилией Царицы Небесной. Каждый день он читал перед чудотворной иконой акафист Богородице (как правило, по-французски) и тому святому, чью память отмечала Церковь. Во время церковных богослужений вел себя очень скромно и никогда не привлекал к себе внимания: тихо стоял сзади, незаметный, как настоящий монах.

На горе Синай молодые люди из Америки встретили брата Иосифа. Тот представился, упомянув, что он из Канады (Квебек). Молодые люди сказали Иосифу, что они слышали, что в Монреале есть Мироточивая Иверская икона. Брат Иосиф ответил, что он знает об этом, но умолчал о том, что он-то и является хранителем этой чудотворной иконы.

Иосиф в характере своем сочетал открытость в общении с людьми с твердым стоянием в вере. Он отталкивался от интриганов, теплохладных и расчетливых людей. Иосиф очень страдал, наблюдая отсутствие любви среди верующих, зависть и клевету. «Господи, насколько я грустен он всего», – записал он однажды в своем дневнике.

Вид на долины под Синаем. Фото: прот. Игорь Пчелинцев

Вид на долины под Синаем. Фото: прот. Игорь Пчелинцев

Чудо, первым свидетелем которого ему суждено было стать, углубило и без того его сильный молитвенный дух. У него было 58 крестников. И о каждом из них он ежедневно молился – и не только о них. Его помянник походил на монастырский синодик. Повседневно обращался он с молитвой к Божией Матери о православной молодежи – «дабы все стали святыми мужами и святыми женами».

Один из французских знакомых Иосифа, Владимир, в частном письме рассказывает:

«Икона всегда затмевала брата Иосифа (на самом законном основании). Нам он казался простым, скромным, всегда своим (почти каждый мог сказать – он был моим другом), но таким же, как мы, обычным человеком, правда, на которого свалилось такое чудо… Но теперь, когда иконы нет, его облик стал вырисовываться по-другому. Ведь это он три недели молился перед образом, читая акафист каждый день, ведь это по его молитвам стала мироточить икона, то есть как бы произошло накопление, переполнение его любви, и она стала переливаться через край сосуда, и Матерь Божия ответила взаимным актом чудотворения. Ведь это он скитался со святыней по всему свету, невзирая ни на что – ни на личные болезни, тяготы путешествий, отсутствие средств, ни на сопротивление некоторых людей (вплоть до последнего времени, и об этом он мне сам многократно рассказывал), и при этом он успевал совершать свое обширное молитвенное правило (до тысячи молитв Иисусовых в добавление ко всему прочему), писать иконы… Он не мог иметь никакой личной жизни. Люди приходили, звонили, писали, просили помощи, заступления, молитв. И он за всех молился».

Порою у него не хватало денег на покупку предметов первой необходимости

Больших средств Иосиф не имел. Обретя икону, он дал обет, что она не сделается источником его обогащения. И выполнял его до своей смерти. Мне достоверно известно, что порою у него не хватало денег на покупку лекарств и предметов первой необходимости. Часто он последние свои деньги отдавал нуждающимся.

В дневнике Иосифа была найдена записка на французском языке, сделанная его рукой в 1985-м году, из которой видно, как нелегко ему было нести послушание хранителя мироточивой иконы Божией Матери, и которая свидетельствует, что задолго до своей мученической кончины он предвидел ее.

Иосиф Муньос с Татьяной Филипьевой около Монреальской Мироточивой иконы в Бразилии, в 1997 году. Один из последних снимков Иконы и Иосифа

Иосиф Муньос с Татьяной Филипьевой около Монреальской Мироточивой иконы в Бразилии, в 1997 году. Один из последних снимков Иконы и ИосифаВот текст этой записки:

«Господи Иисусе Христе, Который пришел на землю нашего ради спасения и добровольно был пригвожден ко Кресту и претерпел страсти за наши грехи, дай мне тоже перенести свои страдания, которые я принимаю не от врагов своих, а от своего брата. Господи! Не вмени ему это в грех».

Дмитрий Михайлович Гортынский, регент Спасо-Вознесенского храма в Сакраменто (Калифорния, США), в письме моей матушке от 25 декабря 1997 года передает следующий случай из жизни Иосифа:

«Он проснулся ночью и почувствовал, что связан по рукам и ногам. Рот у него был тоже завязан, и он не мог ни говорить, ни кричать. Он пытался освободиться, но не мог, и только молился в себе. Он знал, что это была нечистая сила, и она его продержала так всю ночь. Это Хосе (Иосиф) сам рассказал по-испански моей жене год тому назад, а она тогда же перевела это мне, а теперь снова пересказала для того, чтобы я мог точно записать».

По словам самого Иосифа, это был вовсе не сон, но все происходило наяву и имело место равно за год до его убиения.

В своем последнем интервью, опубликованном в издававшемся в Сан-Франциско журнале «Русский пастырь», словно предчувствуя свою мученическую кончину, Иосиф сказал:

«Мы не должны бояться смерти за Христа»

«Верующие должны быть готовыми умереть за истину, не забывать, что, приобретая здесь врагов, приобретаем Небесное Царство… Тот, кто будет верен в малом, тот будет верен в великом, когда потребуется. При возможности стать исповедниками мы не должны это упустить. Потеряв земную жизнь, обретаем небесную. Мы не должны бояться смерти за Христа».

Гостиничный номер в Афинах, в котором был замучен Иосиф, – угловой и выходит на балкон – единственный во всей гостинице с доступом на крышу соседнего здания. Это объясняет, почему дверь номера, в котором был убит Иосиф, оказалась запертой изнутри. По мнению врача, осматривавшего тело, убийство было совершено двумя-тремя людьми: один держал его, другой связывал руки и ноги, а третий наносил удары. По всей видимости, убийцы хотели узнать, где находится икона. Уточним, что местонахождение иконы в настоящее время неизвестно.

Каким образом заманили Иосифа в гостиничный номер, в котором было совершено это страшное убийство, остается тайной.

На суде врач показал, что по всему видно, что Иосиф не сопротивлялся. Он лежал привязанным поперек кровати. Следы пыток видны на лице, ногах, руках, груди. Судья нам показал страшные полицейские фотографии, свидетельствующие о том, что Иосиф долго и мучительно умирал в одиночестве…

Священник Александр Ивашевич

Священник Александр ИвашевичСвященник Александр Ивашевич, проживающий в Аргентине и сопровождавший Иосифа в его последней поездке в Грецию, повествует о его последних днях, свидетелем которых ему суждено было стать:

«В последнюю ночь не спалось, длинный разговор превратился во взаимную исповедь… в один миг брат Иосиф прошел через всю свою жизнь…». В аэропорту расстались: «Вот и все – пора прощаться. Когда дошли до входа в отдельный зал, брат Иосиф сказал мне: ‟Прости, отче, за все, что плохого сделал, и если тебя обидел, от всей души прошу прощения”. Я ему: ‟Ты меня прости, Хосе”. ‟Бог простит! – отвечал он. – Спасибо за все, огромное тебе спасибо”. Тут же, в аэропорту, брат Иосиф сделал передо мною поклон, и я ему… обнимались долго и крепко. Мне надо было идти дальше, и брат Иосиф воскликнул: ‟Благослови, отче!” – ‟Бог тебя благословит, Хосе!”. Он мне: ‟С Богом!” А я ему говорю: ‟С Богом!” – в последний раз… Так прощались мы с братом Иосифом всего за пару часов до его смерти…»

Летом 1996 года Иосиф съездил на Афон, чтобы проститься с отходящим к Богу схиигуменом Климентом, своим духовным отцом. Тогда схимник сказал ему, что следующий – 1997 – год будет для него судьбоносным, и произойдут грозные события. Накануне своей мученической кончины Иосиф с иереем Александром Ивашевичем посетил монастырь святителя Николая на греческом острове Андрос, чтобы поклониться его святыням. Монах, открывший им двери главного храма обители, чрезвычайно удивился тому, что древний настенный образ Богоматери слезоточит. Настоятель монастыря архимандрит Дорофей объяснил, что икона плачет тогда, когда назревают страшные события, или во время таковых. На Иосифа это знамение Божией Матери произвело глубокое впечатление, и он неоднократно говорил отцу Александру: «Отче, я чувствую, что очень скоро произойдет что-то страшное. Не знаю, что именно, но что-то будет». И в самый день своей смерти, утром, Иосиф еще раз поделился с отцом Александром своим предчувствием.

Схиигумен Климент († 1997 г.) Авва Спасо-Рождественского скита на Афоне (фото 1994 г.)

Схиигумен Климент († 1997 г.) Авва Спасо-Рождественского скита на Афоне (фото 1994 г.)

Гроб был открыт, мешок разорван, и все увидели следы пыток

Хранитель мироточивой иконы Божией Матери «Вратарница» был похоронен через 13 дней после его убийства в Афинах. Его хотели было отпевать при закрытом гробе и в запечатанном пластмассовом мешке. Но Бог судил иначе. Гроб был открыт, мешок разорван, и все увидели следы пыток. Никаких признаков тления не было заметно.

Множество людей, со всего света прибывших в те дни в Джорданвилль, свидетельствуют о благодатной атмосфере похорон. Один бывший инок Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, штат Нью-Йорк, писал о настроении, царившем в день отпевания и похорон брата Иосифа:

«Мне показалось, что я присутствую на богослужениях Великой Субботы, вспомнилось благоговейное предстояние пред Плащаницей, когда души верующих со страхом и умилением лицезрят спасительные Страсти Господни и вспоминают Его погребение. Все происходившее… было также таинственно-величаво и светло-грустно. Конечно, были и слезы, да и как могли удержаться от них наши очи, когда при дневном свете мы яснее разглядели (его) истомленное лицо, (его) мученическое тело, украшенное язвами, как бы неким Божественным жемчугом. Мы видели (его) руки, на коих остались багровые рубцы от пут, которыми связал (его) палач…».

Один раб Божий, приехавший из России и попавший на погребение Иосифа, сказал: «У меня было такое чувство, что я присутствовал не на отпевании и похоронах, а на чине Торжества Православия. Я совершенно четко осознал, что если бы даже в эти минуты нас всех вывели бы из храма и расстреляли, то все равно – мы победили!»

А теперь вернемся к продолжению рассказа упомянутого мною в начале православного испанца Хорхе Фернандеса:

«В начале 1990-х годов я уехал в Испанию, где у меня есть корни, и стал прихожанином единственного православного храма во всей стране – греческой патриархии, где опять-таки ничего не было слышно о том чилийце, имени которого я тогда не знал, но о котором часто вспоминал. Затем я переехал в Америку с семьей. И вот три месяца назад, в разговоре с послушницей русского православного монастыря в Иерусалиме, я спросил, не знает ли она что-нибудь про чилийца, и она рассказала, что он был зверски убит 10 лет назад, а также, что чудотворная икона исчезла. Затем сказала, что он похоронен недалеко от Нью-Йорка, в Джорданвилле. Трудно передать все чувства, которые меня охватили, когда я узнал об этом. Грусть от его смерти и потери иконы и одновременно радость, что он близко от меня и я смогу наконец-то к нему съездить, что я и сделал через несколько дней. И тут начинается самая трудная, важная и, пожалуй, самая короткая часть моего рассказа, потому что есть вещи, которые очень трудно передать словами.

Брат Иосиф и его чудотворная икона были дарованы нам Господом как напоминание о Мире грядущем

С того самого момента, когда я встал рядом с его могилой, я четко почувствовал присутствие друга. Господь освящает не только души наши, но и тела тех, кто при жизни полностью посвящает себя Ему, и таким образом в нашем бренном, павшем мире появляются островки того будущего, обещанного нам Богом мира. Рядом с таким островком я стоял тогда. Я молился ему по-испански, вернее, даже не молился, а просто разговаривал с ним и просил его, о чем мы просим друзей наших небесных – святых. Все, о чем я просил, и более того, было мне даровано. На следующий день после литургии человек, которого я никогда не встречал ранее, подарил мне кусочек ваты с миром от Монреальской иконы Иверской Божией Матери, хранителем которой в течение 15 лет являлся брат Иосиф. После моего возвращения в Нью-Джерси в моей жизни прошел ряд событий, которые невозможно объяснить иначе, чем Божиим Промыслом.

Крест на могилке Иосифа Муньоса

Крест на могилке Иосифа МуньосаОтчасти из чувства благодарности, отчасти из желания личной встречи с Хосе я поехал на его могилу в день 10-летия со дня его убиения. К этому времени мы с женой уже прочитали книгу о его жизни «Монреальская Мироточивая Икона и брат Иосиф», что меня еще больше сблизило с ним. После этой второй поездки, по моем возвращении домой, брат Иосиф оказал мне огромную милость.

Я призываю всех, кто читает этот мой неуклюжий рассказ, молиться ему, просить, благодарить. По возможности – съездить к нему, поставить свечку. Помолиться на его могиле. Я знаю по моему опыту, что никто не уедет с «пустыми руками». Брат Иосиф и его чудотворная икона были дарованы нам Господом, как я это понимаю, как напоминание о Мире грядущем и для укрепления нашей веры. Мы не знаем, где икона, но мы знаем, где ее хранитель, приходите к нему, и да сохранит всех нас Господь наш Иисус Христос и Пречистая Его Матерь».

***

После мученической кончины брата Иосифа в 1997 г. и укрытия Монреальской иконы Божией Матери многие спрашивали: вернется ли к нам икона?

Милостью Божией, 6-го октября 2007 года (в праздник зачатия св. Пророка и Предтечи Иоанна) – в год восстановления канонического единства внутри Русской Православной Церкви – в штате Гавайи было явлена мироточивая репродукция «Монреальской-Иверской» иконы, известная как «Гавайская» икона.

Это был ответ на вопрошания верных «вернется ли икона». Возвращение Иверской Мироточивой Иконы Божией Матери явилось важным духовным результатом Акта о каноническом общении и знаком Божьего благоволения к Поместной Русской Православной Церкви.

Протоиерей Виктор Потапов
Вашингтон, Д.К. (США)

31 октября 2017 г

Pomoc Świętego Mikolaja 1944 rok

Эту историю рассказал мой дедушка, непосредственный участник нижеизложенных событий.

Мой дед Федор Сидорович ушёл на фронт в 1941 году. По распределению был направлен в 282-й стрелковый полк 19-й стрелковой дивизии.

<–more–>

Бои на Западном фронте в первые месяцы войны были очень тяжелыми, и уже в августе 1941 года он был тяжело ранен в голову, обе ноги и правую руку. После выздоровления его направили на Балтийский фронт. Радостную весть о Победе деду пришлось встретить в госпитале, поскольку незадолго до этого, в феврале 1945 года, он был вновь тяжело ранен осколком мины при разведке боем в районе Либавы. За военные заслуги Федор Сидорович был награжден орденом Красной Звезды и другими орденами и медалями. Он не очень любил вспоминать военные годы и на расспросы близких предпочитал отвечать молчанием. Однако одним, весьма дорогим его сердцу эпизодом из военного прошлого дед охотно делился. Сам он считал себя человеком верующим, хотя и никогда не выставлял своих религиозных чувств напоказ. Огонь веры, который он пронес через горнило Великой Войны, был зажжен в нем его родителями. И, вспоминая о своей матери, дед со слезами рассказывал о таком чуде.

В воздухе ощущался запах победы, но и смерть не сдавала свои права

…Шёл 1944-й год. В воздухе ощущался запах победы, но и смерть не сдавала свои права. Поле битвы, окутанное дымкой и запахом гари, было усеяно неразорвавшимися снарядами. Стояла тишина, прерываемая редкими автоматными очередями. В одном из окопов сидели три советских солдата — Сидор, Василий и Федор. Они молча курили и думали о своем.

Сидор был из крестьян. Рано лишившись отца и матери, он привык с честью переносить жизненные невзгоды. Отучился на комбайнера и стал одним из лучших работяг родного колхоза.

В слаженную и счастливую жизнь Василия война ворвалась, как внезапно брошенный в окно камень. Дома остались любящая жена и шестеро детей.

Федор, мой дед, думал в тот момент о матери. Война застала ее тяжело больной, а Федора — ухаживающим за ней. Больной матери был нужен уход. Никого из родни не осталось, но еще большей сыновней заботы требовала Родина-мать. Федор часто вспоминал минуту расставания, когда мать поцеловала его в лоб, размашисто осенила крестом и на прощание сказала: «Храни тебя Господь, сынок!».

В тот момент, когда трое были заняты своими мыслями, в окоп спустился старичок. Добрые глаза, залысина, холщовая рубаха: казалось, они где-то его уже видели, но вспомнить, где именно, не могли — столько дорог было пройдено, столько сапог истоптано… Никто в ту секунду не спросил, откуда он взялся, хотя было совершенно непонятно, как этот человек смог пройти по минному полю под свист шальных пуль.

Чудесам на войне не удивляются. Сам факт, что ты жив, уже считается чудом.

И тут Сидор вспомнил, что он видел этого старичка — у себя дома. Там, в красном углу родной хаты, стояла икона святителя Николая в полный рост, и покойная мама частенько возносила перед ней свои молитвы.

Федор понял, что к ним только что приходил святитель Николай

— Дедушка, когда закончится эта проклятая война? — робко спросил Федор.

— Скоро, скоро, сынки! — ответил добродушный старичок и загадочно продолжил: — Но эта война не будет последней, будут еще биться четыре коня, и победит красный конь!

Беседу прервал гул вражеского самолета. Послышалась команда командира: «В ружье!». Старичок тихо поднялся и вышел.

Федор хотел крикнуть незнакомцу, чтобы тот переждал в окопе вражеское наступление, но никого нигде уже не было видно. И тогда он понял, что к ним только что приходил святитель Николай. Было жаль, что встреча оказалась столь короткой, — Федору хотелось спросить, как там мама. И в то же мгновение он понял, что святитель Николай пришел к ним неспроста: значит, кто-то в эту минуту слезно молился перед иконой святителя, и не только за своего сына, но и за каждого русского солдата — живого и мертвого, положившего жизнь за други своя на поле брани.

Инок Варсонофий (Кузнецов)

19 мая 2017 г

Pamięci Schymandryty Ioanna ( Masłowa)

Ioann Maslow«БЫТЬ СВЕЧОЙ ГОРЯЩЕЙ…»
Памяти схиархимандрита Иоанна (Маслова)
«Быть свечой горящей, чтобы хоть кто-нибудь мог погреться у неё…», – такое наставление давал своим духовным детям схиархимандрит Иоанн (Маслов). Эти слова сам батюшка, выдающийся богослов XX столетия, опытный духовник и старец Троице-Сергиевой лавры, воплотил всей своей жизнью. Память его отмечается 29 июля.

Жизнь в миру

Мальчик Ваня родился в семье Сергея Феодотовича и Ольги Савельевны Масловых 6 января 1932 года — в день навечерия Рождества Христова. Жили они в селе Потаповка Сумской области. Родители Ивана были крестьянами и работали в колхозе, отличались они своим глубоким благочестием. Кроме Вани, в семье Масловых было ещё восемь детей, однако четверо из них умерли совсем маленькими. По воспоминаниям старшей сестры, Иван ещё в детстве сильно отличался от других детей: он был смиренным и послушным, никого не обижал, и поэтому родители его никогда не ругали.
Примечательно, что в роду Масловых уже был один монах из Глинской пустыни — родной брат деда Ивана. После закрытия пустыни он вернулся в родную деревню и предсказывал: «Поверьте, я умру, а в нашем роду будет ещё монах». Именно на Иване это предсказание впоследствии и сбылось.

Ioann Maslow io.Andronik
Czytaj dalej

Ukraińśka cerkiew Kanoniczna uroczyście świętuję 1030 lat chrzestu Rusi.

1030 лет Крещения Руси Літургія-Володимира-Великого-1Sobota , 28.07.2018 15:29

28 lipca 2018 r., w dniu pamięci  rawnoapostolnego wielkiego księcia Wladimira, we Świętym Chrzestu Wasilija, i z oakzji 1030 lecia Chrzestu Rusi , Блаженнейший Mytropolita Kijowski i wseja Ukrainy Onyfrij(Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий) odprawil  liturgię ( совершил Божественную литургию) na płacu przed Uspienskim ( на площади перед Успенским собором Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры) soborem Kijowo-Pieczeskiej Ławry. 

Mytropolicie (Его Блаженству сослужили ) mytropolita Hustskij i Winogradowskij Mark (митрополит Хустский и Виноградовский Марк), naczelnik Cerkiewnego sądu (председатель Церковного суда УПЦ митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор) Fiodor , namiestnik Ławry(наместник Лавры) mytropolita Wyszgorodskij i Czarnobylskij Paweł, naczelnik oddziału zewn.  relacji( председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ) mytropolita Luganskij i Alczewskij Mytrofan, kierujący sprawami (управляющий делами УПЦ ) mytropolita Borispolskij i Browarskij Antonij, arcykapłani i duchowieństwo z delegacji ( Поместных Православных Церквей) Cerkwi Prawosławnych: mytropolita Astanajskij i Kazachstanskij Aleksandr  (Русская Православная Церковь), mytropolita Irinoupolskij Dmitrij (Александрийский Патриархат), arcybiskup Iordanskij Feofilakt (Иерусалимский Патриархат), mytropolita Zugdijskij i Caiszskij Gerasim (Грузинская Православная Церковь), biskup Morawiczskij Antonij  (Сербская Православная Церковь), mytropolita Srarozagorskij Kiprian  (Болгарская Православная Церковь), biskup Arsionijskij Nektarij (Кипрская Православная Церковь), mytropolita Elbasanskij Antonij (Албанская Православная Церковь), biskup Hajnówskij Paweł (Польская Православная Церковь), arcybiskuo Mychajlowskij Georgij (Православная Церковь Чешских Земель и Словакии), protoijeriej Joann Picura kierujacy ukraińskim wikarstwem w Rumunii  (Румынская Православная Церковь), protijeriej Daniil Andrijuk przedstawiciel mytropolity Amerykańskiego Tichona przy Moskowskom Patriarchacie  (Православная Церковь в Америке); sonm biskupów Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej gości i nasielnicy Ławry .
Czytaj dalej

Prepodobnych Antonija i Feodosija Peczerskich

23(10).07 ПРЕПОДОБНЫЕ АНТОНИЙ И ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЕ

 
Преподобный Антоний  Печерский
Преподобный Антоний Печерский
 

Założyciel Kijewo-Peczerskoj lawry święty urodził się na początku XI wieku w miście Lubicz (50 km od Czerinogowa) i krześciony z imieniem Antia. Z młodych lat odczuł w sobie dażenie do życia duchownego i po odgórnie włożonemu pomysłu postanowił iść na Athos. W jednym zmonasterzy Athosu został mnichiem i zaczął życie uosobione w jaskini poblizkiej, do tej pory pokazywanej pielgzymam . Kiedy po czasie nabył doświadczenie duchowe ihumen dał mu posłuszeństwo iść na Ruś i rowijać tam monasterzy wtedy w dopiero przyjąłszej Chrześcijaństwo . Antonij ruszył do Kijowa. Kiedy zjawił się w stolicy , już istniało kilka monasterzy założonych na życzenie księci przez greków.

kievo pieczerskaja Bogorodzica ze stojącymi Antonije i Feodosijem

Czytaj dalej

Patriarcha Cyrył : Musimy wznieść Carskiej rodzinie szczególne modlitwy.

Ekaterinburg 13-07-2018.

13 lipca 2018 Najświętszy Patriarcha Moskowskij i całej Rosji Cyrył z wizytą w Ekaterinburskiej metropolii odwiediział cerkiew (Храм-памятник на Крови ) w Imię wszystkich świętych w ziemi Rosyjskiej  просиявших, w Ekaterinburgu. Do cerkwi przyniesiono kowczeg z relikwijami  преподобномученицы великой княгини Елисаветы из Марфо-Мариинской ставропигиальной обители г. Москвы.

Kowczeg postawiono w centrum cerkwi,  Swięty Wladyka uczynił nad nim sławienie prepodobnej męczynnicę Elisawiecie, podaje portał  Патриархия.ru.

cerkiew świętej carskiej rodziny

Czytaj dalej