Archiwum kategorii: Bez kategorii

Prepodobny Maksym Grek

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ГРЕК

Dni pamięci :21 января21 июня (Обретение мощей)

Максим Грек

Prepodobny Maksim Grek Преподобный Максим Грек (XV – XVI в.), będąc synem bogatego greckiego urzędnika w miescie Аrte( Albania) dostał dobre wykształcenie. Zwiedził kraje eurpejskie , gdzie uczył sie języków. Po powrocie do ojczyzny przyjechal na Atos i pryjął mnistwo w Watapedzie ( иночество в Ватопедской обители). Badał starożytnie rękopisy pozostawioone imepratorami greckimi Andronnikem Paleologem i Ioanem Kontakuzenem.

Tym czasem Wielki Ksiąze Moskiewski Московский Василий Иоаннович (1505 – 1533) chciał zrobić porżądek i przetłumaczyc greckie rękopisy i księgi odzidzieczone po swojej matce Sofii Paleolog ( Софии Палеолог), i zwrócił się do patriarchy Konstantinopolskiego z prośbą przesłać mu wyksztalconego tłumacza . Inok Maksim dostał nakaz jechać do Moskwy. Po pryjezdzie doręczono m przetłumaczyć na język slowiański objasnienie do Psaltyri, dzialań Apostolów i kilka Bogo słuzebnych ksiąg.

Maksym z należytą starannością wykonywał robotę. Ale z uwagi iż język słowiański nie był dla niego ojczystym w sposób naturalny w tłumaczeniach powstawali niescisłości .

Metropolita Warłaam(Митрополит Московский Варлаам ) doceniał trud Maksyma, ale jak Metropolitą stał Daniil, stan rzeczy zmienił się.

Nowy Metropolita wymagał że by Maksym przetłumaczył ma slowiański historie cerkiewną Feodorita ( Феодорита). Maksym odmówił wskazując iż do historii whodzą listy rozkolnika Arija ( раскольника Ария), а сие может быть опасно для простоты”. Ta odmowa założyła cegłę niepryażni między Maksymem a metropiltą. Nie zważając na to Maksym dalej starannie pracował dla duchowego rozwoju Rusi . Pisał listy przeciw magometan. papizma i pogaństwa ( магометан, папизма, язычников). Przetłumaczył objaśnienia  святителя Иоанна Златоуста do Ewangelii od Mateusza i Joanna, napisał kilka własnych towrów .

Kiedy Wielki Książę chciał rozwiązać szlub z Solomonijej ( Соломонией) z powody jej niepłodności , odważny Maksym przesałą Księciu „Главы поучительные к начальствующим правоверных”, w których przekonująco pokazał iż stanowiśko zobowiązuję księcia nie ulegać płotskiemu. Masyma zatosconodo więzienia. Od tego czasu rozpoczał się nowy etap zycia w cierpiniu i biedzie . Nieścisłosci w tłumaczeniach obrucili jaką wina złosliwej szkody do ksiąg .

Ciężko było Masymu w więzieniu , ale tym sciągnał na siebie Wpelki miłosierdzie Boze . Jemu objawił się Anioł i powiedział : „Терпи, старец! Этими муками избавишься вечных мук”. W celi prepodobny węgliem napisał kanon do Swiętego Ducha, który i teraz czytamy w cerkwi: „Иже манною препитавый Израиля в пустыни древле, и душу мою, Владыко, Духа наполни Всесвятаго, яко да о Нем благоугодно служу Ти выну…”

PO sześciu latach Maksyma zwolnili i pod cerkiewnym zakazem wyslali w Twer ( Тверь). ТTam Maksym mieszkał pod nadzorem dobrego biskupa Akakija, który stawił się do Masyma jako do bez winy ucerpiałego. Prepodobny tam napisał twór autobiograficzny „Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении”. Kilka cytat z niego : „Не тужи, не скорби, ниже тоскуй, любезная душа, о том, что страждешь без правды, от коих подобало бы тебе приять все благое, ибо ты пользовала их духовно, предложив им трапезу, исполненную Святаго Духа…” Dopero po dwudziestu latach spędzonych w Twieri prepodobnemu pozwolili mieszkać swobodnie i zdjęli z niego zakaz cerkiewny.

Ostatnie lata swojego życia prepodobny Maksym Grek spęndził w Троице-Сергиевой Лавре. Miał wtedy juz 70 lat. Przeżyte trudy i więzienie osłabiło zdrowie prepodbnego , ale duchiem pozostawał w silie i dalej pracował, Razem ze swoik kieliejnikiem i uczniem Niłem prepodobny starannie tłumaczył Psaltyr z greckiego na słowiański.

Prepodobny odszedł 21-01-1556 roku. Pochowany u pólnocno zachodniej ściany Духовской церкви Троице-Сергиевой Лавры. Wileu świadectw błagodatnych jawionych przy groba prepodbnego, na którym napisano tropar oi kondak jemu. Lik Prepodobnego Maksyma Greka często widzimy na ikonach Soboru Radonieżskich Świętych ( Собора Радонежских святых).

Pomoc Świętego Mikolaja 1944 rok

Эту историю рассказал мой дедушка, непосредственный участник нижеизложенных событий.

Мой дед Федор Сидорович ушёл на фронт в 1941 году. По распределению был направлен в 282-й стрелковый полк 19-й стрелковой дивизии.

<–more–>

Бои на Западном фронте в первые месяцы войны были очень тяжелыми, и уже в августе 1941 года он был тяжело ранен в голову, обе ноги и правую руку. После выздоровления его направили на Балтийский фронт. Радостную весть о Победе деду пришлось встретить в госпитале, поскольку незадолго до этого, в феврале 1945 года, он был вновь тяжело ранен осколком мины при разведке боем в районе Либавы. За военные заслуги Федор Сидорович был награжден орденом Красной Звезды и другими орденами и медалями. Он не очень любил вспоминать военные годы и на расспросы близких предпочитал отвечать молчанием. Однако одним, весьма дорогим его сердцу эпизодом из военного прошлого дед охотно делился. Сам он считал себя человеком верующим, хотя и никогда не выставлял своих религиозных чувств напоказ. Огонь веры, который он пронес через горнило Великой Войны, был зажжен в нем его родителями. И, вспоминая о своей матери, дед со слезами рассказывал о таком чуде.

В воздухе ощущался запах победы, но и смерть не сдавала свои права

…Шёл 1944-й год. В воздухе ощущался запах победы, но и смерть не сдавала свои права. Поле битвы, окутанное дымкой и запахом гари, было усеяно неразорвавшимися снарядами. Стояла тишина, прерываемая редкими автоматными очередями. В одном из окопов сидели три советских солдата — Сидор, Василий и Федор. Они молча курили и думали о своем.

Сидор был из крестьян. Рано лишившись отца и матери, он привык с честью переносить жизненные невзгоды. Отучился на комбайнера и стал одним из лучших работяг родного колхоза.

В слаженную и счастливую жизнь Василия война ворвалась, как внезапно брошенный в окно камень. Дома остались любящая жена и шестеро детей.

Федор, мой дед, думал в тот момент о матери. Война застала ее тяжело больной, а Федора — ухаживающим за ней. Больной матери был нужен уход. Никого из родни не осталось, но еще большей сыновней заботы требовала Родина-мать. Федор часто вспоминал минуту расставания, когда мать поцеловала его в лоб, размашисто осенила крестом и на прощание сказала: «Храни тебя Господь, сынок!».

В тот момент, когда трое были заняты своими мыслями, в окоп спустился старичок. Добрые глаза, залысина, холщовая рубаха: казалось, они где-то его уже видели, но вспомнить, где именно, не могли — столько дорог было пройдено, столько сапог истоптано… Никто в ту секунду не спросил, откуда он взялся, хотя было совершенно непонятно, как этот человек смог пройти по минному полю под свист шальных пуль.

Чудесам на войне не удивляются. Сам факт, что ты жив, уже считается чудом.

И тут Сидор вспомнил, что он видел этого старичка — у себя дома. Там, в красном углу родной хаты, стояла икона святителя Николая в полный рост, и покойная мама частенько возносила перед ней свои молитвы.

Федор понял, что к ним только что приходил святитель Николай

— Дедушка, когда закончится эта проклятая война? — робко спросил Федор.

— Скоро, скоро, сынки! — ответил добродушный старичок и загадочно продолжил: — Но эта война не будет последней, будут еще биться четыре коня, и победит красный конь!

Беседу прервал гул вражеского самолета. Послышалась команда командира: «В ружье!». Старичок тихо поднялся и вышел.

Федор хотел крикнуть незнакомцу, чтобы тот переждал в окопе вражеское наступление, но никого нигде уже не было видно. И тогда он понял, что к ним только что приходил святитель Николай. Было жаль, что встреча оказалась столь короткой, — Федору хотелось спросить, как там мама. И в то же мгновение он понял, что святитель Николай пришел к ним неспроста: значит, кто-то в эту минуту слезно молился перед иконой святителя, и не только за своего сына, но и за каждого русского солдата — живого и мертвого, положившего жизнь за други своя на поле брани.

Инок Варсонофий (Кузнецов)

19 мая 2017 г

Prepodobnyj Makarij Zabyńskij cudotwrca.

Преподобный Макарий Жабынский, Белевский чудотворец, родился в 1539 году. В ранней молодости он принял постриг с именем Онуфрий и в 1585 году основал Жабынскую Введенскую пустынь близ реки Оки, недалеко от города Белева. В 1615 году пустынь была полностью разорена польскими войсками под начальством Лисовского.

ib317

Czytaj dalej

16/04 (29/04) Iljinskoj Ikony ИЛЬИНСКО-ЧЕРНИГОВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Ильинско-Черниговская икона Божией Матери была написана в 1658 году иконописцем Григорием Константиновичем Дубенским, в монашестве Геннадием. В 1662 году в течение 8 дней, с 16 по 24 апреля, от иконы истекали слезы.

Iljinskaja Czernigowskaja ikona Bozej Materi

В том же году татары напали на Чернигов и разорили его. В полночь они ворвались в Троицкую обитель, вошли в церковь, опрокинули все иконы, взяли всю утварь, но чудотворная икона со всеми украшениями осталась неприкосновенной. Невидимая сила не допустила нечестивцев до святой иконы. Царица Небесная не допустила также, чтобы враги вошли в пещеру преподобного Антония Печерского, где скрывалась братия обители. Внезапно, как бы устрашенные непостижимым видением, татары обратились в бегство.

Чудеса Божией Матери от Ее Черниговской иконы описал святитель Димитрий Ростовский (память 28 октября и 21 сентября) в книге „Руно Орошенное”. Позднее о Черниговской иконе Божией Матери писал святитель Тобольский Иоанн (+ 1715, память 10 июня). Чудотворный список Черниговской иконы Божией Матери, находившийся в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой Лавры, прославился в 1869 году.
Czytaj dalej