Betlejem ojczyzna Jezusa.

powieść z początku XX wieku Michail Skaballanowicz

 

Вифлеем. Базилика Рождества ХристоваBetlejem bazylika Bożego Narodzenia

Betlejem miasto Dawida i miejsce urodzenia sławnego potomka  Jezusa Zbawiciela, – położony na wzniesieniu (2704 stop. n.p.m)  dwóch wyciągniętych wzniesień  (wschodnim i zachodnim), połączonych ze sobą krótki grzbietem . Od Jerozolimy odległy o dwie godziny drogi. Miasto posiada pieczęć przytulności i radości.

Odłogi wzniesień ukryte sadami oliw, winogron, fig i innych roślin. Kiedy oglądasz okolicy Betlejem niewolno przypominasz historie i wydarzenia biblijne które kiedyś tu odbyli się . Widać mały  czworoboczny budynek, ukryty kopułą: to grób  Racheli, ukochanej żony ojca Jakuba; tu zmarła i pochowano jej koło drogi do Betlejem (Byt. 35:16; 48:7). A tu pozostałości tej Ramy o której wspomina prorok; przewidując zabicie niewinnych dzieci w Betlejem: głos był słyszany w Rama [1], lament i gorzki płacz; Rachel opłakuje swe dzieci i nie chcesz się pocieszyć swoich dzieci, ponieważ nie ma ich (Jer. 31:15). Pola na których biedna Ruf zbierała kłoski po żniwiarzach że by nakarmić staruszkę teściową jaką lubiła jak matkę, za co i wynagrodził jej Bóg  tak ze stała zoną bogatego mieszkańca Betlejemskiego Woza i pramatką Zbawiciela . Tam na dole pas owiec prawnuk Rufi -Dawid ; tam wałczył ze lwem i niedźwiedziem chroniąc stado, i tam grał psalmy. W tych samych górach chował się przed Saułem , kiedy ten ścigał jego jak zbiegłego niewolnika. I mimo woli przypomina się,  słowa: za co panie ścigasz swego raba? co zrobiłem? co złego trzymam w ręce? (1 Car. 26:18). Tuż , w Betlejem odszukał  Dawida  prorok Samuel i pozwał go królem pierwszy, a później, gdy Dawid został królem Izraela, Betlejem stał się znany jako miasto Dawida. Tuż studnia Dawida, z której spragniony, chciał napić się w czasie, gdy Betlejem było okupowane przez „Filistynów, a następnie trzech jego dzielnych żołnierzy na ryzyko jego życia przeszli przez obóz wroga i dostał wody dla wodza  ale odważny król wylał wodę „na chwałę Pana” i powiedział: zbaw mnie, Panie, że zrobiłem to , czy to  nie krew  ludzi, którzy narażali się niebezpieczeństwu (2 ich życiu Sam. 23: 14-17)?. Po czym rozbił wroga i zwolnił Betlejem. Dalej na południe za górami słynne stawy Solomona , z jakich mądry król urządził wodociąg do Jerozolimy.[2]

Takie wspomnienia biblijne powstają w dusze chrześcijanina przy pobycie w Betlejem. Ale jak że słabe one przed świętym wspomnieniem o największym wydarzeniu światowym dającego nowe światło całej ludzkości , tworząc Betlejem prawdziwą sławę , – Bożym Narodzeniem ! Cała historia Betlejem po narodzeniu Jezusa mija w zależności od znaczenia miejsca Bożego Narodzenia Zbawiciela Świata. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Betlejem rozwijał się dzięki naplywu pielgrzymów  . W 830 roku Konstantyn Wielki pobudował w Betlejem piękną bazylikę , potem Justynian( Юстиниан) dobudował dodatki. Później powstali tu monastery i cerkwi , tak w roku 600 naszej ery miasto było znane w całym świecie chrześcijańskim .

Jenak niszcząca historia nie oszczędziła Betlejem , jak i większość drogich chrześcijaństwu miejsc Ziemi Świętej . W XII w. przy przybliżeniu krzyżaków araby praktycznie zniszczyli Betlejem , który krzyżowców odbudowali później . W  1244 roku Betlejem spustoszyli  harezmijcy ( харезмийцами) , а w 1489 r. praktycznie zniszczony. Odbudowano go dopiero w ostatnie stulecia i zrobił się prawie wyłącznie miastem chrześcijańskim. W 1831 r. z Betlejem wydalono muzułmanów  przez ich bunt z powodu nowych podatków , a w 1834 roku po nowym buncie na rozkaz Ibragima -paszi, zrównano z ziemią całe osiedle w którym mieszkali.

Teraz miasto nalicza około 11 000 mieszkańców i prawie wszyscy one chrześcijanie . Głownie żyją z rolnictwa i hodowli bydła; ponad to kilka wieków mieszkańcy produkują pamiątki pielgrzymom .

Całe miasto rozdzielone na 8 kwartałów kraszą budowy chrześcijańskie różnych nurtów . Katolicy mają duży franciszkanów klasztor z domem gościnnym  i piękny kościół na górce z tyłu starej większej cerkwi , szkołę dla chłopców i szkołę dla dziewczyn – sióstr św. Iosyfa, sierociniec, aptekę. Na południowym wschodzie znajduje się klasztor karmelitek , zbudowany na wzór zamku Św.Anioła w Rzymie , z cerkwią i seminarium. Na północnym wschodzie ulica Hewron, znajduje się szpital sióstr miłosierdzia . Ormianie mają w Betlejem największy klasztor , obok klasztoru greckiego i franciszkanów, – całość tworzy na poludniowo-wschodnim końcu miasta wielką budowę wyglądającą jak twierdza .

Вифлеемская звезда Betlejemska gwiazda

Głowna Świątynia dla każdego chrześjianina to cerkiew i jaskinia Bożego Narodzenia, znajdująca się na końcu miasta na wschodnim wzniesieniu, niedaleko zejścia do doliny. Chram Bożego Narodzenia sławny nie tyko tym iż zbudowano go na miejscu Narodzenia Zbawiciela , ale i starożytnością swojej budowy. Wiadomo że już Konstanty Wielki zbudował bazylikę na miejscu jaskini Narodzenia Jezusa. Г=Uważa sie że dzisiejsza budowa i jest ta bazyliką ( przebudowaną i zestarzałą ) . Tak w  XII wieku ściany chramu wyłożono mozaiką po złotym polu na rozkaz bizantyjskiego imperatora Manuila Komnena (1148 – 1180 гг.); sam chram wtedy okryto cyną . W  XV w. ( 1482 r.), po uszkodzeniu dachu naprawiono jego na koszt króli  zachodnich (Edwarda  IV Angielskiego  i Filipa Burgundskiego) . Na końcu XVII w. turki zjeli z dachu cynę i przerobili i go na kule ( naboje), a mozaika Manuiła Komana obsypała się jeszcze wcześniej.

Chram położony przed dużym rynkiem moszczonym kamieniem ; przed wejściem od strony zachodniej widoczne ślady starożytnego dworu (atrium) początkowej bazyliki. Z trzech drzwi początkowo wiedzących w chram , istnieje tylko średnie , tworząca dzisiejsze wejście główne ; ale i one zamurowane od dawnych czasów , a dla wejścia w chram pozostawione tylko niskie małe drzwi . Притвор храма, занимающий ширину среднего корабля здание, темный и разделен стенами на несколько частей. Из притвора внутрь храма прежде вели три двери, но две из них замурованы, а оставлена лишь средняя. Внутренность храма поражает своею величественною простотою. Она имеет форму величественной залы, разделенной четырьмя рядами колонн из красного мрамора (цельного) с белыми жилками (по 11 колонн в каждом ряду; высота колонн 6 м.) на пять продолъных кораблей; причем средний корабль своею шириною (10, 40 м.) вдвое и даже больше превосходит боковые с одной и другой стороны; боковые корабли и ниже среднего. По устройству своему колонны храма не лишены значительной красоты и оригинальности: основание их опирается на четыреугольную плиту; капители их, по виду коринфские, но стиля несколько превращенного; наверху имеют маленькие кресты, высеченные глубоко. По стенам храма кое-где видны остатки мозаики Михаила Комнена; кроме того, есть изображение (семь) последних предков св. Иосифа (полуфигуры), важнейших Вселенских и Поместных Соборов, выше – группы украшений из ветвей с листьями, ликов ангелов на сводах и проч. Эта часть храма отделяется глухою стеною от третьей части храма, в которой и помещается собственно храм над пещерой Рождества Христова. В эту часть храма ведут три двери. Она представляет собственно продолжение среднего корабля, пересекаемого поперечным. Оба эти корабля образуют форму латинского креста; в четырех углах их пересечение находятся четыре пилястра. В абсиде главного среднего корабля находится греческий алтарь и престол, отделенный от западной части храма небольшим амвоном и иконостасом. Остатки мозаики по стенкам этой частй храма изображают различные событие из жизни Христа: в южном абсиде очень своеобразное изображение входа Господа в Иерусалим; в северной абсиде – изображение явления воскресшего Спасителя апостолам вместе с Фомою; у апостолов нет сияний (нимбов); третий рисунок представляет картину Вознесения Христова: апостолы также без сияний; посреди апостолов находится Пресвятая Дева; верхней части рисунка не достает.

 

Алтарь Рождества Христова и пещера РождестваАлтарь Рождества Христова и пещера Рождества

Две лестницы из этой части храма ведут вниз, в пещеру Рождества Христова. Эти лестницы расположены на правой и левой стороне солеи православного алтаря; в настоящее время нравая (южная) лестница принадлежит православным, а левая (северная) католикам. Самая пещера Рождества Христова, находящаяся под православным алтарем, имеет продолговатый вид: длина ее – 12 м. 40 см., ширина – 3 м. 90 см. и высота – 3 м. Вся пещера освещена 32-мя лампадами. Пол ее покрыт плитами мрамора так же, как и стены. В восточной нише находится престол, а над престолом серебряняая звезда с надписью на земле по латински: Нiс de Virgine Maria Iesus Christus natus est (Здесь от Девы Марии родился Христос). Без благоговейного трепета и духовного восторга нельзя читать эту надпись, так много говорящую сердцу и уму христианина! Вокруг этой ниши горят 15-ть лампад, из которых 6 принадлежат грекам, 5 армянам и 4 католикам. Как ни ярко горят эти лампады, но как немощно и слабо их свет напоминает о свете присносущном, о свете мира, некогда воссиявшем здесь!

 

Вход в капеллу яслейВход в капеллу яслей

Почти напротив пещеры находятся три ступеньки, по которым спускаются в капеллу яслей, находящихся в особой пещере. Самые эти ясли сделаны из мрамора: дно из белого мрамора, а боковые стенки из коричневого мрамора; в яслях лежит сделанное из воска изображение младенца Христа. Здесь же на западе находится латинский престол поклонения волхвов с изображением (позднейшего времени) этого события. Невдалеке от этой пещеры из юго-западного угла церкви св. Екатерины ведет лестница в южные части пещеры, сначала в так называемую капеллу невинных младенцев, где, по позднему преданию ХV-го века, Ирод повелел умертвить нескольких младенцев, спрятанных здесь их матерями. Пять ступеней вверх ведут в капеллу св. Иосифа, воздвигнутую в 1621 году на месте, где будто бы св. Иосиф получил от ангела приказание бежать в Египет с младенцем Христом. Кроме всего этого весьма почитаются христианами, особено католиками, находящиеся в особых пещерах гроб блж. Иеронима (отца IV в.), гроб u престол пресвитера Евсевия Кремонского, гробы учениц блж. Иеронима Павлы и ее дочери Евстохии и, наконец, келлия, где этот блж. Иероним провел 36 лет мирной жизни в своих трудах над переводом книг св. Писания на латинский язык (Вульгата) и другими трудами на пользу Церкви. Есть еще тут так называемая пещера молока, где будто бы капли молока падали на землю из груди Богоматери; есть долина пастырей и селение пастырей – Бет Сагур, откуда были родом пастухи, удостоившиеся первые получить весть от небожителей о рождении Спасителя мира.[4]

Все в этом святом месте овеяно духом великого события – рождения Христа, все здесь возносит мысль христианина к Божественному Младенцу, все побуждает склонить колена сердца пред величием неизреченной милости Сына Божия!

Михаил Скабалланович

16 апреля 2002 года

[1] Рама – небольшой городок колена Вениаминова (1Нав. 18:25) к северу от Иерусалима.

[2] Один из недавних путешественников так описывает эти Соломоновы пруды. „По самому дну долины идут один за другим три огромных пруда. Вблизи слышался шум воды, подобный тому, который бывает от колес водяной мельницы при ее действии… Самые пруды устроены по дну долины в одинаковом почти расстоянии один от другого (ок. 23 саж.), притом так что каждый следующий лежит ниже предшествующего в 6 метров (=8, 4 арш.). Каждый пруд в отдельности имеет вид огромного резервуара, наполненного водой: длина каждого из них имеет саж. 50 слишком, ширина саж. 30, а. глубина от 2 до 6 саж. Они высечены большей частью в скалах, а отчасти выложены тесаным камнем и внутри укреплены контрфорсами; к востоку каждый пруд закачивается крепкою поперечною стеною. От этих прудов проведена вода подземными каналами на протяжении нескольких десятков верст в Иерусалиме; каналы эти или водопроводы идут по двум различным направлениям и соединяются лишь в долине сынов Гинномовых у моста, под Иерусалимом. Отсюда вода идет уже одним общим каналом по южному скату западного холма Иерусалима (Сиона) к горе Мориа: „Говорят, в ныне там получается вода из этого источника” (П. Петрушевский. Каникулярная поездка в св. землю. Киев 1904 г., отр. 151 – 152).

[3] Е. Baedeker, Palestlne et.Syrie Ed. 1612, p. etc.

[4] Недалеко от Вифлеема (ок. двух верст) стоит бедная часовня, называемая „Ангела пастухам”. По преданию, она была построена на том месте, где ангел явился пастухам. Теперешняя часовня, быть может, является остатком церкви, построенной здесь св. Еленой. Замечательно, что в глубокой древности здесь стояла башня Мигдал-Эдер – „Башня Стад” (Быт. 35:21), находившаяся вблизи города, по дороге к Иерусалиму. Блж. Иероним говорит, что „она самым своим именем предзнаменована пророчески пастухов, бывших при рождении Господа” (De loс. hebr.). Можно полагать, что и пастухи, пасших здесь стада, были не обыкновенными пастухами, т. к. они пасли стада жертвенных животных” (Эдершейм, стр. 238).