Archiwum autora: Prichożanin

O Prichożanin

polandcustoms.ru

Celnik i faryzeusz w podmiejskim pociągu

Opowiadanie z internetu:

«Jadę pociagiem Moskwa -Pietuszki. Wchodzi żebrak-biedak , wygłąda pijakiem, wiek około 30 lat. Ogląda się i zaczyna :

— Pani i Panowie trzy dni nic nie jadłem. Naprawdę. Kraść boje się bo nie mam sił na ucieczke. Głodny jestem. Proszę podać kto ile możę. Na twarz moją proszę nie patczyć- pijakiem jestem. I co podacie pewnie tez przepiję! I poszedł po wagonie.

Dalej…

Prepodobny Maksym Grek

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ГРЕК

Dni pamięci :21 января21 июня (Обретение мощей)

Максим Грек

Prepodobny Maksim Grek Преподобный Максим Грек (XV – XVI в.), będąc synem bogatego greckiego urzędnika w miescie Аrte( Albania) dostał dobre wykształcenie. Zwiedził kraje eurpejskie , gdzie uczył sie języków. Po powrocie do ojczyzny przyjechal na Atos i pryjął mnistwo w Watapedzie ( иночество в Ватопедской обители). Badał starożytnie rękopisy pozostawioone imepratorami greckimi Andronnikem Paleologem i Ioanem Kontakuzenem.

Tym czasem Wielki Ksiąze Moskiewski Московский Василий Иоаннович (1505 – 1533) chciał zrobić porżądek i przetłumaczyc greckie rękopisy i księgi odzidzieczone po swojej matce Sofii Paleolog ( Софии Палеолог), i zwrócił się do patriarchy Konstantinopolskiego z prośbą przesłać mu wyksztalconego tłumacza . Inok Maksim dostał nakaz jechać do Moskwy. Po pryjezdzie doręczono m przetłumaczyć na język slowiański objasnienie do Psaltyri, dzialań Apostolów i kilka Bogo słuzebnych ksiąg.

Maksym z należytą starannością wykonywał robotę. Ale z uwagi iż język słowiański nie był dla niego ojczystym w sposób naturalny w tłumaczeniach powstawali niescisłości .

Metropolita Warłaam(Митрополит Московский Варлаам ) doceniał trud Maksyma, ale jak Metropolitą stał Daniil, stan rzeczy zmienił się.

Nowy Metropolita wymagał że by Maksym przetłumaczył ma slowiański historie cerkiewną Feodorita ( Феодорита). Maksym odmówił wskazując iż do historii whodzą listy rozkolnika Arija ( раскольника Ария), а сие может быть опасно для простоты”. Ta odmowa założyła cegłę niepryażni między Maksymem a metropiltą. Nie zważając na to Maksym dalej starannie pracował dla duchowego rozwoju Rusi . Pisał listy przeciw magometan. papizma i pogaństwa ( магометан, папизма, язычников). Przetłumaczył objaśnienia  святителя Иоанна Златоуста do Ewangelii od Mateusza i Joanna, napisał kilka własnych towrów .

Kiedy Wielki Książę chciał rozwiązać szlub z Solomonijej ( Соломонией) z powody jej niepłodności , odważny Maksym przesałą Księciu „Главы поучительные к начальствующим правоверных”, w których przekonująco pokazał iż stanowiśko zobowiązuję księcia nie ulegać płotskiemu. Masyma zatosconodo więzienia. Od tego czasu rozpoczał się nowy etap zycia w cierpiniu i biedzie . Nieścisłosci w tłumaczeniach obrucili jaką wina złosliwej szkody do ksiąg .

Ciężko było Masymu w więzieniu , ale tym sciągnał na siebie Wpelki miłosierdzie Boze . Jemu objawił się Anioł i powiedział : „Терпи, старец! Этими муками избавишься вечных мук”. W celi prepodobny węgliem napisał kanon do Swiętego Ducha, który i teraz czytamy w cerkwi: „Иже манною препитавый Израиля в пустыни древле, и душу мою, Владыко, Духа наполни Всесвятаго, яко да о Нем благоугодно служу Ти выну…”

PO sześciu latach Maksyma zwolnili i pod cerkiewnym zakazem wyslali w Twer ( Тверь). ТTam Maksym mieszkał pod nadzorem dobrego biskupa Akakija, który stawił się do Masyma jako do bez winy ucerpiałego. Prepodobny tam napisał twór autobiograficzny „Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении”. Kilka cytat z niego : „Не тужи, не скорби, ниже тоскуй, любезная душа, о том, что страждешь без правды, от коих подобало бы тебе приять все благое, ибо ты пользовала их духовно, предложив им трапезу, исполненную Святаго Духа…” Dopero po dwudziestu latach spędzonych w Twieri prepodobnemu pozwolili mieszkać swobodnie i zdjęli z niego zakaz cerkiewny.

Ostatnie lata swojego życia prepodobny Maksym Grek spęndził w Троице-Сергиевой Лавре. Miał wtedy juz 70 lat. Przeżyte trudy i więzienie osłabiło zdrowie prepodbnego , ale duchiem pozostawał w silie i dalej pracował, Razem ze swoik kieliejnikiem i uczniem Niłem prepodobny starannie tłumaczył Psaltyr z greckiego na słowiański.

Prepodobny odszedł 21-01-1556 roku. Pochowany u pólnocno zachodniej ściany Духовской церкви Троице-Сергиевой Лавры. Wileu świadectw błagodatnych jawionych przy groba prepodbnego, na którym napisano tropar oi kondak jemu. Lik Prepodobnego Maksyma Greka często widzimy na ikonach Soboru Radonieżskich Świętych ( Собора Радонежских святых).

Monaster Świętej Niny, Gruzja

Самтавро-Преображенская церковь и женский монастырь св. Нино расположен при
лиянии Мтквари и Арагви.


Самтаврслиянии Мтквари и Арагви. Монастырь находится в ведении католикос-патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхетского и Тбилисского Илии II. Мцхета в старых источниках называли вторым Иерусалимом.

Обращение Грузии (Иберии) тесно связано с равноапостольной, каппадокийской девой св. Нино, собравшей грузинский народ и приведшей его к Богу.

В этих местах находится „ежевичник” (Маквловани), где св. Нино проповедовала христианство, свет которого озарил всю Грузию, в связи с чем в 324 году христианство было объявлено государственной религией во времена святых царей Мириана и Наны.

Ежевичник св. Нино, как источник духовной благодати, находит аналог в Библии, в „неопалимой купине” Моисея. По выражению Святейшего и Блаженнейшего Патриарха всея Грузии Илии: „По Божественному пути Андрея Первозванного и Симеона Кананита, следующий путь св. Нино, или дорога дорог каждого грузина и путь этот есть Свет Христов”.

Известно, что на протяжении веков Самтавро был центром христианской церковной жизни и духовного подвига.

„Картлис цховреба”, словами св. царя Мириана говорит: „и построил церковь на этом „ежевичнике” (подразумевается малая церковь в Маквловани), и построил верхнюю церковь (Самтавро) для себя и народа Грузинского, потому, что нижняя церковь (Светицховели) назывались Святая святых и не дерзал всегда прикасаться к дверям её”.

После преставления св. Нино, вернувшийся из Бодбе равноапостольный царь Мириан пожелал выстроить храм Самтавро: „пошли царь и весь народ, и строили верхнюю церковь из камня и закончили на четвёртом году.” Участие „всего народа”, желание царя и четыре года строительства это признак того, что храм был довольно масштабный.

По свидетельству Вахушти Багратиони „Мириан построил церковь с каменным куполом, великолепную и сам был там похоронен” Церковь Самтавро стала усыпальницей „и похоронен был Мириан к югу от среднего столпа, и на четвёртый год умерла царица Нана и похоронена к западу от того же столпа, где был похоронен царь.”

Из-за того, что святая обитель со дня своего основания стала усыпальницей предстоятелей церкви, её и назвали „Самтавро” (Мтавари-глава). Из сохранившихся летописей видно, что благодаря крупным пожертвованиям храм был одним из богатейших в Грузии.

В I половине XI века, во времена царствования Георгия I, по указу католикоса Мелхиседека храм расширили, пристроили южные врата и украсили оригинальным орнаментом. Также украсили храмовый интерьер.

После царя Мириана, Преображенский храм многократно разрушался и восстанавливался. Обновление храма было при царе Арчиле, Вахтанге Горгасали, во время Католикоса Мелхиседека и др.

Во второй половине XIX в. во времена экзархата, храм обновила игуменья женского монастыря св. Нино, Нино Амилахвари. Также было основано женское духовное училище (4-х классная прогимназия), которую потом перенесли в Тбилиси. По словам Якоба Гогебашвили: „многим грузинским женщинам в этом монастырском училище было дано настоящее христианское воспитание, хорошее образование, знание рукоделия и воспитаны прекрасные родители, настоящие матери”.

Из многоцветного комплекса Самтавро, на сегодняшний день сохранились Преображенский храм, малая церковь св. Нино (Маквловани), колокольня, башня-крепость, храмовый иконостас XV века, фрески XVII века. В южных вратах церковь Михаила-архангела. В северном крыле храма две церкви. Восточная – св. Иоанна Крестителя, западная св. Иоанна Златоуста. Слева от большого алтаря – жертвенник, справа церковь св. Мириана и Наны.

Храм крестовокупольный, обрамлён оригинальным орнаментом, аналогов которых нет в грузинском зодчестве. Цилиндрическая башня построена в XVIII веке, колокольня в XV-XVII веках.

В храме Самтавро находится множество святынь, часть животворящего столпа, чудотворная икона Иверской Божьей матери, на ней читается:”Свято-Иверский грузинский монастырь 1919 г”, чудотворная икона св. Нино, пожертвованная из Петербурга царём Георгием XII своим внукам 1870 г, могилы св. царей Мириана и Наны, св. мощи св. Абибоса Некресского, под святым престолом в алтаре, св. мощи св. Шио Мгвимского, часть камня с могилы св. Нино из Бодбе и др.

Czytaj dalej

Prepodobnaja Melania Rymlanynia 31/12

Prepodobna Melaniea pierwsza z rodowitych rymianek dożąca do Chrystusa z młodych lat , urodziła sie w rodzinie chrześcijańskiej. Rodzicę – ludzie szlachetni i bogaci , widzieli w niej przedłuzenie roda i zarządzanie bogactwem. W wieku czternastu lat mimo swojej woli Melanie oddano za mąż za szlachetnego młodego Apiniana. Od początku modłiła męża by żyć w niewinności lubpuścić ją z czystą duszą. Apinian odpowiadał: „Kiedy za nakazem Boga my otzrymamy dwóch dzieci , razem wyrzeczemy się tego świata”. W niedługim czasie święta urodziła dziewczynkę i mlodi rodzicę poświęcili ją Bogu.

<more>

Zyjac w szlubie , Melania ukryto nosiła własianice i spędzała nocy w modlitwach. Drugie rody Melani byli przed czasem i bolesne. rodził się chłopczyk, jego krzescili i on odrazu odszedł do Boga. Widząc cierpienia żony, błażenyj Apinian prosił Boga zostawić życie świętej Melanii i dał obietnicę spendzić resztę zycia w niewinności . Po powrocie do zdrowia , święta nazawsze zdjęła z siebie ubrania jedwabne. W Niedługim czasie zmarła ich córka. Ale rodzice świętych mieli sprzeciw by one poświęcili siebie Bogu. Dopiero jak ojca Melanii dopadła śmiertelna choroba, poprosił u nich wybaczenia i błagosławił drogę do Boga, prosząc modlić się o nim. Świeci natychmiast zostawili Rzym i zaczełi nowe zycie, całkowicie poświęcone Bogu. Apinian miał wtedy 24 , a Melania 20 lat. onie odwiedzali chorych, pryjmować stranników, pomagać biednym. Obchodząc więzienia i kopalni oni wyzwolali biedaków którzxy zostali tam usadzeni za długi . Sprzedając swoi majątki w Italii i Hiszpanii , onie pomagali starcom i monasterom , kupując dla kłasztorów ziemi w innych krajach. Na ich piniądzę zbudowano wiele cerkwi i szpitali. Cerkwi Zachodu i Wschodu dostawli od nich dary. Когда они, покинув родину, отплыли в Африку, во время плавания началась сильная буря. Моряки говорили, что это гнев Божий, но блаженная Мелания сказала, чтобы они предали корабль воле Несущего его. Волны прибили корабль к острову, на котором стоял город, осажденный варварами. Осаждавшие требовали от жителей выкуп, грозя городу уничтожением. Святые внесли нужные деньги, и тем спасли от гибели город и его жителей. Прибыв в Африку, они и там оказывали помощь всем нуждающимся. По благословению местных епископов жертвовали на церкви и монастыри. В то же время святая Мелания продолжала смирять плоть свою строгим постом, а душу утверждала непрестанным чтением Слова Божия, переписывая священные книги и раздавая неимущим. Она сама сшила власяницу и, не снимая, носила ее.

В Африке святые пробыли 7 лет, а затем, освободившись, по заповеди Христовой, от всех своих богатств, направились в Иерусалим. По пути, в Александрии, они были приняты святым епископом Кириллом и встретились в храме со святым старцем Несторием, имевшим дар пророчества и исцеления. Старец обратился к ним, утешая и призывая к мужеству, терпению в ожидании Славы Небесной. В Иерусалиме святые роздали бедным оставшееся у них золото и проводили дни свои в нищете и молитве. После недолгого путешествия в Египет, где святые посетили многих отцов-пустынников, святая Мелания затворилась в одинокой келлии, на горе Елеонской, лишь изредка видясь со святым Апинианом. Постепенно возле келлии возник монастырь, где собралось до девяноста дев. Святая Мелания, по смирению, не согласилась быть его игуменией и по-прежнему жила и молилась в одиночестве. В поучениях святая Мелания призывала сестер бодрствовать и молиться, оберегать свои помыслы и возгревать прежде всего любовь к Богу и друг ко другу, соблюдая святую Православную веру и чистоту душевную и телесную. Особо увещевала их быть послушными воле Божией. Напоминая слова апостола, советовала соблюдать пост „не с огорчением и не с принуждением: ибо доброхотно дающих любит Бог”. В обители ее стараниями была построена молельня и алтарь, где погребли мощи святых: пророка Божия Захарии, святого Первомученика Стефана и Сорока святых, принявших муку в Севастии. К этому времени святой Апиниан отошел ко Господу. Святая Мелания погребла мощи блаженного и провела около четырех лет возле этого места в посте и непрестанной молитве.

Святая пожелала построить мужской монастырь на горе Вознесения Христова. Господь благословил ее замысел, послав христолюбца, давшего средства на монастырь. Приняв их с радостью, святая Мелания в один год свершила это великое дело. В воздвигнутом ею монастыре, святые мужи стали неустанно возносить молитвы свои Богу в церкви Вознесения Христова. Окончив свои труды, блаженная покинула Иерусалим, отбыв в Константинополь к своему дяде-язычнику, в надежде спасти его душу. По дороге она молилась у мощей святого Лаврентия, на месте его мученичества, и получила доброе предзнаменование. Прибыв в Константинополь, святая нашла там своего дядю в болезни и беседовала с ним. Под влиянием ее бесед больной оставил язычество и умер христианином. В то время многих жителей столицы смущало еретическое учение Нестория. Святая Мелания принимала всех, обращавшихся к ней за вразумлением. Много чудес совершилось по молитвам блаженной. Вернувшись в свой монастырь, угодница Божия почувствовала приближение кончины и объявила об этом пресвитеру и сестрам. В глубокой скорби и слезах выслушали они ее последние наставления. Испросив их молитв и заповедав блюсти себя в чистоте, с радостью и ликованием приобщившись Святых Тайн, кротко и спокойно святая Мелания предала душу свою Господу. Это было в 439 году.