4j tydzień Wielkiego Postu Ioanna Lestwicznika (ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА).

Pokuta – naszę przybliżenie do Boga (Покаяние – это наше примирение с Богом.)
Святой Иоанн Лествичник

Post- czas pokuty , czas kiedy nasze skamieniałę serca muszą śiłą Boga stać czułymi , z zimnych w ciepłe , otwartymi dla innych i Boga.Post  – czas odnowienia kiedy na wiosne wszystko odnawia się , odżywa z nową śiłą  . To czas pojednania бф зщоувтфтшу to radosć Boga i nasza i nowy początek.

 

 

Dziś wspomnienie św.Ioanna Lestwicznika i chcę czytać ci kilka jego słów, szczególnie istotne w okresie roku cerkiwnego, że teraz przeżywamy post , „Pokuta – to nasz powrót do Boga, odnowienie naszego chrztu; dzałanie do odnowienia pokoju  z Bogiem, nasz ślub, aby zmienić swoje życie. Jest to czas, kiedy możemy nauczyć się pokory, czyli do świata: pokój z Bogiem, pokój z sobą, pokój z całym stworzeniem. Pokuta rodzi nadziei i decyduje odrzucenia rozpaczy. I pokuta – taka , że zasługujemy na potępienie, ale pozostawia sądowi bez stałej obecności wstydu i hańby, ponieważ pokuta – to jest nasze pojednanie z Bogiem.

A ośiągamy to przez godne życiу , poprzez wojnу z grzechem popełnionym nami w przeszłości. Pokuta – oczyszczenie naszego sumienia. Pokuta – jest chęć, bez szemrania słowa miłości i transformacji, poieść każdy  smutek i ból „.

A jeśli zadajemy sobie pytanie, jak, w jaki sposób to osiągnąć, w jaki sposób możemy odpowiedzieć  Bogu, Który przyjmuje nas jak ojciec syna marnotrawnego przyjął; Bóg, Który tule czekał na nas, niestety, kiedy Go odrzucili, i nigdy nie odwrócił się od nas – jak możemy odpowiedzieć na to Bogu?  To tutaj jest krótki fragment modlitwy: ” Не изощряйся в молитвенном красноречии; потому что нашего Небесного Отца часто радует и застенчивый, немудреный лепет детей. Не многословь, когда разговариваешь с Богом, потому что иначе, изыскивая слова, ты запутаешься в них. За одно только слово Бог помиловал мытаря; одно слово веры спасло разбойника на кресте. Многословие в молитве рассеивает ум и наполняет его обилием образов. Единое же слово, обращенное к Богу, собирает ум в Его присутствии. И если, когда молишься, какое слово ударило тебя в сердце, достигло самых твоих глубин, – держись этого слова, повторяй его, ибо в такие минуты сам ангел-хранитель молится с тобой, потому что тогда мы правдивы и верны самим себе и Богу „.

Pamiętajmy też, że mówi Święty Joan Lestwicznik, nawet jeśli zapomnią się moi  wyjaśnienia; pamiętajmy jego słowa, bo był człowiekiem, który wiedział, co to znaczy  zwrócić się do Boga i pozostać z Nim, być radością dla Boga i cieszyć się o Nim. Pamięć  Joanna Lestwicznika teraz, gdy idziemy do strastnoj siedmicy, to przykład, jak łaska Boża może zwykłego, prostego człowieka, zmienić na switło dla świata.

Uczmy się od niego, naśladujmy jego przykład, radujmy się w to, co Bóg może zrobić  z człowiekiem , i idżmy za tym przykładem, aby słuchać Boga, , aby znaleźć sposób na życie z Nim, w Nim żyjemy, bo On jest Prawdą, ale Podobnie, drogą i życiem wiecznym. Amen.

Митрополит Антоний Сурожский

Тропарь святому Иоанну Лествичнику

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси свтильник вселенней, сияя чудесы, Иоанне отче наш, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

Кондак святому Иоанну Лествичнику

Плоды прсноцветущия, от твоея книги принося учения премудре, услаждаеши сердца, сим с трезвением внемлющих блаженне: лествица бо есть души возводящая от земли к небесней и пребывающей славе, верою чтущих тя.

Zycie  преподобного Иоанна Лествичника

Sługa Boży, Święty Joan żył w VI wieku, pochodzący Syryji, w swoim piśmie nazywa po Lestwicznik  lub twórca „Lestwicy” , a wg miejsca pobożnych czynów – Synajit. 17 lat od jego wieku, Jan poświęcił się do Boga, wzniosł się ciałem na górą Synaj, i duchiem do Nieba. Prebywał na górze Synaj w wyczynach samotnośći 19 lat – do czterdziestu lat jego życia, następnie udał się na pustynię Synaj Fola położoną  w pięciu stadijach od Cerkwia Synaj, tu w wielkich wyczynach ścisłego postu i nieustannej modlitwy pracował 40 lat.

W niezwyklej Czteredziesiątnicy Postu dziwny i czas trwania postu i sposób. Chociaż Joan nie odmawiał spożywania  żywności dozwolonej w okresie Wielkiego Postu , by zniszczyć, jak sam powiedział, ” róg gordosci”; ale jadł  mało .

Natomaist do kazdego chcienia mówił zdecydowanie Nie i Milcz. Pokuta jego polegał na głebokim skruszeniu serca i łazach. Długo po jego błogosławionej śmierci przy Górze pokazywli wązkąjaskinie – święte miejsce dla wyczynów pokuty, które jest nazywane slezotochnym, i jest tak oddalony od klasztoru, jak to było konieczne, że by placz Joanna nie słyszeli bracia.

Prepodobny Joann , postawiony ihumenem, zaczał drogę wzniesienia do Boga i Nieba. Jak Moisejusz ze słów opisująсупщ jego życie zbliżył sie Bogu , przyjął myślią Bogonapisany przekaz i piurem ducha zpaisał na prośbę prepodobnego ihumena Raifskiego, Bogiemnapisaną Leswicę Raju(«Лествицу Рая»), jakie przekazał wszystkim chcacym wejść do Królestwa Bozego.

Восходя далее по степеням духовных совершенств, и с большею ревностию, нежели до принятия начальства над братиею, он изложил книгу к пастырю, и таким образом сделался руководителем самых руководителей.

Prepodobny odszedł do Boga w wieku 80 lat ok 606 roku. Pamięć jego 30 marca.

В литургийном Евангелии в воскресный день четвертой седмицы Великого Поста Церковь к утешению и назиданию постящихся, Божественным свидетельством утверждая могущество поста и молитвы, открывшее Иоанну лествицу рая и возведшее его на высоту духовного совершенства, благовествует, что дух злобы изгоняется из человека только молитвою и постом, и вместе предвозвещает приближающуюся радость воскресения Христова (Мк. 17-31).

Protoijeriej Debolski (Протоиерей Г.С. Дебольский,)
«Дни богослужения Православной Церкви» т. 2

22 marca 2015 roku