Święty Grigorij Neokesarijski.

Święty Grigorij urodził się  w Neokesarii (północ Malej Azji ) w rodzinie pogańskiej. Dostał dobre wykształcenie z młodych lat dążył do Prawdy , ale filozofy starożytne nie mogli zaspokoić jego  i Prawda otworzyła się jemy w Ewangelii , Grigorij został chrześcijaninem .

Św.Grogorij

Dla dalszej edukacji Grigorij udał się do Aleksandrii , znanemu wtedy centrum pogańskiej i chrześcijańskiej wiedzy . Święty Grigorij został uczeniem  preswitera Origena .

Później Grigorij pisał o nauczyciele : ” Ten człowiek dostał od Boga dar – bycia tłumaczem słów Boga do ludzi, rozumieć Słowo Boga, tak jak Sam Bóg jego używał, i wytłumaczyć go ludziom , tak że by zrozumieli”. Osiem lat uczył się Święty Grigorij u Origena i przyjał od niego Chrzeszczenie .

Zycie cnotliwe czystość pomysłów -budzili zazdrość u kolegów pogań , i postanowili okłamać go. Jednego dnia, kiedy Święty rozmawiał z nauczycielami na płacu miejskim, do niego przyszła błudnica i stała  wymagać zapłaty za niby zrobiony grzech. Z początku Święty spokojnie jej powiedział ze pewnie pomyliła się  przyjmując Grigorija za kogos innego. Jednak grzesznica nadal domagała się zapłaty. Wtedy Grigorij poprosił kolegę jej zapłacić.

Tylko błudnica dotknęła pieniędzy – padła na ziemie w trzęsieniu biesów  , po czym zeznała się w kłamstwie. Święty odmówił modlitwę i bies zostawił jej .

Po powrocie do Neokesarii, święty zostawił świat i poszedł na pustynie , gdzie w poście i modlitwie nabył wysoką duchową doskonałość  i dar proroctwa i jasno widzenia. Święty Grigorij polubił żucie w pustyni i chciał zostać sam do końca życia , jednak Bóg ugotował inaczej.

Biskup Kappadokijskiego miasta Amasi, Fedim, wiedząc o cnotliwym życiu Grigorija, chciał że by Grigorij został Biskupem Neokesarijskim. Przewidując duchem pomysł Fedima , święty ukrył się od wysłanych po niego . Wtedy Fedim wyświęcił w Biskupa Neokesrijskiego zaocznie, prosząc Boga że by On sam wyświęcił niezwykłą cherotonie . Swięty Grigorij odebrał takie wydarzenie jako Wole Boga i nie śmiał sprzeciwiać się . Ten epizod życia świętego opisał święciciel Grigorij Nisskij. I informuje  o tym że san Grigorij przyjął tylko po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynów nad nim przez biskupa Redima Amajskiego.

Święty Grigorij przed hirotoniją, pod czas której miał powiedzieć Spowiadanie wiary, gorąco i staranie modlił się , prosząc Boga i Bogorodicu odkryć my prawdziwy obraz горячо и усердно молился, прося Бога и Божию Матерь открыть ему истинный образ poczytania Świętej Trójcy. Pod czas modlitwy objawiła się mu Bogorodica świecąca jak słońce  z apostołem Joannem Bogosłowem , w ubaraniach arcyijeriejskich . Apostoł na rżądanie Bogorodicy nauczył Grigorija jak spowiadać tajemnicę Najświętszej Trójcy. Grigorij wszystko zanotował co mu odkrył apostoł Joann Bogosłow . Tajnowidstwienny Symboł Wiary, zapisany przez Grigorija Neokesarijskiego – wielkie Boże objawienie  w historii Cerkwi. To podstawa uczenia o Świętej Trójcy w prawosławnym Bogosłowii.

Póżniej zostało rozkrytę ojcami Cerkwi- Wasilijem Wielkim , Grigorijem Bogosłowem, Grigorijem Nisskim. Symboł Grigorija Neokesarijskiego zatwierdzony Pierwszym Символ святого Григория Неокесарийского был рассмотрен и одобрен Pierwszym Ekumenicznym Soborem (325 r.), który podtwierdził ogromne znaczenie Symbola dal Prawosławia.

Strając biskupem Święciciel Grigorij udał się do Neokesarii. Po drodze iz Amasii on wganiał biesów z pogańskiego chramu , i ksiądz którego przyjął chrześciaństwo. Nawrócony został świadkiem jeszcze jednego cuda – po jego słowu przesunął się ogromny kamień. Wypowiedzenia świętego byli żywymi i działającymi , przynoszącymi  skutki. Uczył tworząc Imieniem Boga cuda: lecząc chorych, pomagając biednym, rozstrzygając  spory i kłutnie .

Dwóch braci nie mogli się dogadać o jeziorze które zostawił im po śmierci ojciec , każdy z braci zbierał wokół siebie ludzi popierających jego punkt widzenia. Bitwa niby była nieunikniona. Grigorij przekonał odłożyć spór do rana  , i modlił się przez całą noc, Jak zeszło słońce – jezioro znikneło pod ziemie. Siłą modlitwy Święty zatrzymał rozlanie rzeki , a pod czas budowy cerkwi Imieniem Boga przesunął górę że by zwolnić miejsce pod fundament.

Przy gnębieniu chrześcijan za Dekija (249 – 251), Swięty Grigorij wyprowadził pastwę na daleką górę. Jeden poganin ujawnił tajne. Żołnierze okrążyli górę. Święty wyszedł na

odkryte miejsce, podniósł ręce do nieba i każąc djakonu robić tak samo zaczął modlitwę. Żołnierze przeszukali górę ale nie widzieli nic oprócz dwóch drzew . Poganin wstrząśnięty cudem został chrześcijaninem.

Po zakończeniu Grigorij wrócił do Neokesarji . Po jego błagosłowieństwu wyznaczone święta cerkiewne w pamięć męczenników cierpiącym w Imię Chrystusa .

Kiedy heretyckie  uczenie   Pawła Samosatskiego (Samosat – miasto w Syrii) rozpowszechniane w Azji , heretyk mieszał Istotę Niepodzielnej Trójcy z Istotą Boga Ojca , uczenie to zostało potępione na Pierwszym Antiohijskim Soborze (264 r.) na którym Grigorij zajmował pierwsze miejsce.

Sowim życiem poświęconym Bogu , kazaniami , cudami i uczeniem pastwy Grigorij zwiększał ilość chrześcijan. Przed jego śmiercią (+ ok. 266 – 270) w mieście zostało tylko 17 pogan , a kiedy Święty został biskupem w mieście było tylko 17 chrześcijan.

Zródłó : http://days.pravoslavie.ru/Life/life2549.htm