1912 rok Grodnenskije Jeparchialnyje Wedomosti

W archiwum Grodnenskich Eparchianlych wiadomości udało się wyszukać wspomnienie o naszej cerkwi i jej główną ofiarodawcę Annie Briancewoj.

Гродненские епархиальные ведомости Г Гродненские Еп ведомостиArcybiskup Grodnenski i Brzeski udziela błagoslowienie mieszkańce Kazani (Rosja) Annie Pietrownie Briancewoj za ofiarowanie ponad1200 rubli na budowę i urządzenie cerkwi .

 

 Гродненские Епархиальные Ведомости Nr34-35 z dnia 26/08/1912 strona-255-