14(30-04)-05-2018 Nikity biskupa Novgorodskiego.

Święciciel Nikita biskup Nowgorodskij , w młode lata wstąpił do Kijewo Pieczerskiego monasteru i niedługo chciał odejść w zatwór (  уйти в затвор).

Nikita Nowgorodskij ikona1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihumen uprzedzał o tym że za wcześnie na taki uczynki dla młodego inoka , ale licząc na własne siły nie posłuchał ihumena .

W zatworze wpadł w pokusę . Szatan objawił się mu w obrazie anioła  i niedoświadczony mnich ukłonił się mu. bies doradził Nikicie , jako „doświadczonemu” : ” Ty nie módl się , tylko czytaj i nauczaj innych, a ja będę modlił się za ciebie”, – i stanął około mnicha , zrobił wygłąd że modli się za niego.

Spokuszony mnich z czasem perfekcyjnie poznał Stary Testament  a Ewangelie nie chciał słuchać .  Starcy przyszli do niego i modlitwami odstraszyli besa . Po tym Nikita wg uczenia starców zostawił zatwór  ale żył w poście i modlitwie, skromnie i w pokorze  . Miłosierdny Bóg po modlitwami starców wyprowadził go z dna na najwyższy poziom duchownego doświadczenia .

Nikita Nowgorodskij

Później Nikita został powołany na biskupa i obdarowany Bogiem tworzył cuda .

Jednego razu podczas suchy  sprowadził na ziemię deszcz, innym razem zgasił modlitwą pożar .

13 lat rządził Nikita nowgorodzikimi wiernymi i zmarł w1109 roku.

W roku 1558 r. za cara Ioanna( царе Иоанне Васильевиче) świetemu nadano sławę. Relikwie św.Nikity znajdują się teraz w cerkwi apostola Filipa ( церкви святого апостола Филиппа ) w Nowgorodzie.

Nikita Nowgorodskij ikona

święty Nikita módl Boga o nas!