Książka szwedskiego prawosławnego pisarza Тита Коллиандера (1904–1989), wyszła w wydawnictwie Сретенского монастыря

Trzy żródła natury ludzkiej , jak jasno wskazuje  Nikita Stifat ( Никита Стифат[3]) :

płockie (плотское) — kiedy człowiek żuje dla dogodzenia samemu obie, nie myśląc iż może szkodzić innym,

duszy (душевное) — kiedy żyje dogadzając sobie i innym,

Duchowne (духовное) — kiedy człowiek żyję dogadzając Bogu nie zastanawiając  że to moźe szkodzić jemu samemu.

Pierwsze poniżej ludzkiego , drugie- codzienność, trzecie -wyżej ludzkiego i to właśnie jest życiem w Chrystusie.

drobina Hajku na wyspie Oachu, hawaji

Nagi , mizerny i bezsilny ty przystępujesz do najtrudniejszego zadania dla człowieka: zwalczyć dogodzenie sobie. Walka polega na tym że by stałe pilnować siebie, bo dokąd w tobie żyje nad chęć tworzyć własną wole, nie możesz od czystego serca wołać do Boga: «Да будет воля Твоя!»  A za nim tak wysoko cenisz siebie, nigdy nie zrozumiesz co naprawdę cenne ,  o ile nie chcesz pozbyć się własnej swobody, nie możesz dostać prawdziwej swobody w której panuje tylko Jego wola.

Prawdziwa droga świętych : nie dawaj sobie swobody a będziesz jej mieć.

Kazano: тернии и волчцы возрастит земля (ср.: Быт. 3: 18). Z wielkim trudem , w pocie czoła człowiek ma obrabiać ziemię. Ziemia – to ty, twój proch. Swięty Makarij mowi: «Неполезно для тебя беструдное приобретение благ»[1]. Jeżeli lekko dostajesz błaga-rodzi się w tobie zaniechanie, wzniosłość .

Ale jak przystąpić do pilnowania siebie? A to znaczy odmówić sobie postępować z woli własnej, iść w ugodę własnym życzeniom. Ojcowie święci radzą zacząc od drobiazgów. Jak możesz zgasić duży ogień, mówi święty Efrem Sirin, przed tym jak nauczysz się gasić mały ?[2] Jeżeli chcesz pozbyć się mocnych uzależnień, zwalcz najpierw małe swoi chęci. Nie myśl że da się oddzielić jedno od drugiego: one połączeni jak długi łanciuch.

Nie warto zaczynać walkę z dużymi grzechami nie zwalczając najpierw drobne słabości: chęć do słodyczy, puste mówienie etc. Zaś nasze życzenia i duże i małe mają to same korzenie: nasz zwyczaj wykonywać tylko własną wole.

Kierunek naszej woli błędny. Chcemy robić to co dyktuję własne „ja”.Wałczyć trzeba stale bez przerwy. Chcesz o coś zapytać- nie pytaj, chcesz wypić dwie filiżanki kawy- wypij jedną. Chcesz zerknąć na zegarek- nie patrz, chcesz zapalić – powstrzymaj się  w czasie, najlepiej wcale nie pal.  Chcesz kogoś odwiedzić – zostań wdomu.

Takie życie i jest „pilnowanie siebie”. Tak za pomocą Boga, my powstrzymujemy wole własną.

Может быть, ты думаешь: разве это так необходимо? На это святые отцы отвечают встречным вопросом: неужели ты в самом деле думаешь, что можешь наполнить сосуд чистой водой, не вылив прежде старой и грязной? Захочешь ли ты пригласить важного гостя в комнату, которая загромождена хламом и мусором? Нет, тот, кто надеется увидеть Господа, очищает себя так, как Он чист, — говорит святой евангелист Иоанн (1 Ин. 3: 3).

Очистим свое сердце! Выбросим весь скопившийся там сор, вымоем загрязненный пол, вымоем окна и откроем их, чтобы свет и воздух проникли в ту горницу, которую вы уготовили покоем для Господа. Оденемся в чистые одежды, чтобы зловоние старой затхлости не осталось на нас и мы не были бы изгнаны (ср.: Лк. 13: 28).

Да будет это нашим ежедневным и ежеминутным трудом. Этим самым мы исполним заповедь Господа, данную нам через святого апостола Иакова, у которого сказано: очистите руки, грешники, исправьте сердца (Иак. 4: 8). Также и апостол Павел увещевает: очистим себя от всякой скверны плоти и духа (2 Кор. 7: 1). Ибо извнутрь, из сердца человеческого, — говорит Христос, — исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства… лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, — все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека (Мк. 7: 21–23). Поэтому Господь также увещевает фарисеев: очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их (Мф. 23: 26).

Следуя этим призывам и начиная трудиться над нашим внутренним «я», мы должны помнить, что мы очищаем наше сердце не ради нас самих. Не ради себя мы чистим и убираем комнату для гостя, но чтобы гость чувствовал себя хорошо. Будет ли ему хорошо? — спрашиваем мы себя. — Останется ли он? — Все наши мысли только о нем, а мы отходим, не ожидая себе никакой награды.

Есть три начала в природе человеческой, как ясно определяет Никита Стифат[3]плотское — когда человек живет для угождения себе, не думая о том, что это может принести ущерб другому, душевное — когда живет для угождения и себе, и другим, духовное — когда человек живет для угождения Господу, не заботясь о том, что это может принести ущерб ему самому. Первое — ниже человеческого естества, второе — обыденное, третье — выше естества человеческого, это и есть жизнь во Христе.

Духовный человек думает духовно, он надеется когда-нибудь услышать Ангелов, радующихся о грешнике кающемся (Лк. 15: 10), и что этим грешником будет он сам. Так ты должен чувствовать и с этой надеждой ты должен трудиться, так как Господь дал нам заповедь быть совершенными, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5: 48), и искать прежде Царства Божия и правды Его (Мф. 6: 33).

Поэтому не давай себе ни покоя, ни отдыха, прежде чем ты не покоришь свое плотское «я». Поставь задачей найти в себе все признаки существования этого «зверя» и преследуй его без жалости. Ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти (Гал. 5:17).

Если, трудясь над своим спасением, ты боишься впасть в самодовольство или боишься, что тобою овладеет духовная гордость, ты должен вспомнить, что тот, кто боится стать гордым, — слеп, ибо он не видит, что уже горд.

Книгу можно приобрести:

Тит Коллиандер

19 ноября 2017 г.