Święty Feodosij Czernigowskij 22-09-2018

W 1686-ym roku odbyło się połączenie Kijowiskiej metropolii z Russkoj Prawosławnoj Cerkowju.  Ważną role w tym wydarzeniu odegrał święciciel  Феодосий Черниговский, który w tych czasach wykonywał obowiazki namiestnika  Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры.

22/09 Cerkiew świętuję pamięć Świętego Feodosija  .

Feaodosij Czaernigowski

«Он был подобен светильнику, освещавшему своим тихим светом всю Черниговскую епархию и всех согревавшему теплотою своего любвеобильного сердца» (из жития святителя Феодосия Черниговского).

Wybór drogi 

О młodych latach Feodosija prawie nic nie wiemy, nawet nie wiemy Imię nadane pod cza chrstu . Wiadomo iż pochodził z starożytnego dworiańskiego rodu  рода Полоницких-Углицких.  Urodził się w 1630 roku w obwodzie Vinnickim,  ojciec Nikita baciuszka, mama miała na imię Maria. Innych oprócz tego iż wzrastał Feodosij w posłuszeństwie i skromności my nie mmamy.

Po osiągnięciu odpowiedniego wieku został oddany do nauki w  Kijowo-Brackuju kollegiju Bogojawliensiem monasteru . W tych czasach kollegija była ośrodkiem ochrony Prawosławia od jezuitów i uniatów ( warto pamiętać iż Małorosja wtedy wchodziła do Rzeczy Pospolitej) .

Warty wspomnienia fakt iż wśród wychowańców kollegii z którymi uczył się i przyjaznił się   Полоницкий-Углицкий, był znany duchowny  Самуил Петровский-Ситнянович ( впоследствии – święciciel Simieon Połocki Симеон Полоцкий). Rektorem znany pobornik Prawosławia biskup Lazar Baranowicz Лазарь (Баранович).

Po zakończeniu nauki Feodosij pryjmuje  иноческий постриг w Kijowo Pieczerskiej Lawrze z imienięm założyciela lawry Feodosija. Utalentowany inok w krotkim czasie zwrócił na siebie uwagę mitropolity Kijowskiego  Дионисием (Балабаном) i  jako arcy diakon służy przy soborze Sofii w Kijowie. Potem jako namiestnik domu mitropolity. Jednak w myśl o ciszy i uosobinym bycie niedługo wychodzi z Kijowa by zamieszkać w malym monasteru Krutickim koło Baturinai staje mnichiem монашеский постриг.

Настоятель монастырей

Niedługo młodemu mnichu udawało się ukrywać swoi talenty w dalekim Krutickim monasteru- został przyznacony w Korsuński monaster jako ihumen obicieli. Zdolności Feodosija szybko docenione kierownictwem i w 1664 staje nastojacieliem Wydubickiego monasteru w Kijowie.

W tych czasach monaster był  w ruinie po czasowym byciu tam uniatów i katolików. Jedna nowo ustawionemu ichumenowi udało się odbudować monaster i przywrócić ład duchowy, i do monasteru zaczęli wracać starę i przychodzić nowe mniszi . Dla braci sklonnych do milczenia wybudował skit. Duch Feodosij wzgrzewał własnym przykładem .

Wielką uwagę święciciel przydzielał liturgii , pilnując ustawy. A przepiękny chór który udało się zebrać Feodosiju znany był po całym kraju i nawet do Moskwy zapraszali jego śpiewających by uczyli inne chory.

24 lata Feodosij rządził Wydubickim monasterem. Przez zawiść wiele musiał przecierpieć , donosy , kłamstwa, zakaz służenia a nawet  oskarżenie o zrade rządu rosyjskiemu  i tajemną korespondencję z wrogiem państwa . Szybko dowiedziono niewinność Feodosija i Car Aleksiej Michajłowicz( Царь Алексей Михайлович)  dawruje Feodosiju

милостивую грамоту.

Преемник Лазаря (Барановича)

Wyjątkowo cenił Feodosija arcybiskup Czernigowskij  архиепископ Черниговский Лазарь (Баранович), nazywał Feodosjia  «овцой стада Христова, научившейся покорности». Wiadomo że w jednym z listów święciciel Lazar wpisał swoje życzenie że by imię Feodosija  «было написано на Небесах».

Wykonujac obowiązki  местоблюстителя Киевской митрополии, Lazar Baranowicz przeznaczył ihumena Feodosija swoim namiestnikiem  наместником на этой должности. Przy tym sam Lazar nadal mieszkał w Czernigowie.

Obrońca Prawosławiaja

Feodosij Uglickij jako namiestnik uczęstniczył w ważnych dziełach cerkwi. Jedną z ważnych wydarzeń odbyło się w  1685 roku , kiedy na metropolitę Kijowskiego wybrano Gedeona Czetwiertinskiego (Четвертинский).  Przy wyborach prawo decydującego głosu miał też  ihumen Feodosij.  Z informacją o wybraniu nowego metropolity Feodosij wybrał się do Moskwy . Wynikiem tej wizyty stało połączenie Kijowskiej metropolii z Moskwą, a przed tym Kijowska metropolia podlegała Konstantynolu . W następnym – 1686r. kandydatura podana przez Moskwę uzyskała zgodę Konstantynopolskiego Patriarchatu, i od tej poru metropolity Kijowskie wybierane w Moskwie.

Feodosij również uczestniczył w zestawieniu Sobornej odpowiedzi Moskowskomu Patriarchu ws stosunku Kijowskiej metropolii do Florencijskiego soboru .  Dla omówienia tego pytania razem ze Święcicielem Dmitrijem Rostowskim jeździł do Moskwy.

Архиепископ Черниговский

 

W 1687 r. po śmierci arcymandryty Eleckiego  Иоанникий (Галятовский), na jego miejsce w sanie arcymandryty postawiono Feodosija Uglickiego. I Feodosij bierze się do odnowienia drugiego powierzonego jemu monasteru. O głębi szacunku do Feodosija przemawia taki fakt iż hetman I.Mazepa , nie słynący jako chętnie darujący mienie monasterom- na prośbę Feodosija oddał cała wioskę pod rząd Elieckiego monasteru

Troickij sobor Czernigov

Ponad odbudowe monasteru  Feodosij pomagał Lazarowi w rządzeniu eparchhią Czerngowską .  Lazar chcąc widzieć Feodosija swoim następcą napisał do Patriarcha Adriana do Moskwy  prośbę o przyznaczenie Feodosija Uglickiego pomocnikiem swoim. Prośbę rozpatczono pozytywnie , a w 1662r arcymandryta Eleckij za prośbą Lazara został arcybiskupem. Chirotonia odbyła się w Moskwie w Uspienskom soborze kremlia 11/09. Arcybiskup Feodosij otrzymał prawo słuzyć  w  саккосе,  a to w tych czasach było prywilejem wyłącznie metropolitów i Patriarcha.

Borisoglebskij soborNiedługo dwóm wybitnym mężom udało się wspólnie działać na błago cerkwi i eparchii Czernigowskiej.  3.09.1693 arcybiskup Lazar upokoił się i troską o kafedrę Czernigowa została na barkach Feodosija.

Feodosij założył  Печеницкий женский монастырь и Любецкий skit.

W 1665r osięcono Troickij sobor ( obecnie kafedra biskupa) Чернигова.

chrzestny hod

Dużo czasu opiekował się Feodosij kształceniem duchownym- dbał o wszystkie szkoły duchowne Czernogowskiej eparchii . Jednym z uczniów był  Иоанн (Максимович), w przyszlości metropolita Tobolski i wseja Sybiru  митрополит Тобольский и всея Сибири. Własnie jego przyznaczył Feodosij na ichumena Eleckiego monasteru wyczuwając bliżką śmierć.

Zmarł Feodosij  5 (18) lutego 1696 r.

Pochowano jego w odrębnym grobie w sklepieniu Boriso Glebskiego soboru Czernigowa.

Relikwije Feodosija Czernigowskiego

Kanonizacja świętego Feodosija 

После преставления Феодосия последовал ряд случаев чудесной помощи по молитвам святому

Tuż po pogrzebie arcybiskupa Feodosija rozpoczeli się cuda pomocy po modlitwie świętego. Jednego razu Preoswiaszczennyj Joann( Максимович) zachorował i u niego stała się gorączka. Arcybiskup modlił się  Feodosiju o uzdrowienie. Wieczorem jemu o i rzekł:  «Служи завтра, и будешь здоров». Następnego dnia Joann sam odprawił liturgie i był zdrowy ku zdziwieniu wielu ludzi. W podziękowaniu za ten cud on napisał szczególna chwałę świętemu i przekrasił sklep z grobem .

Borisoglebskij sobor

Pierwsze  обретение мощей святителя Феодосия Черниговского stało się w  1772r., kiedy nie tknięte czasem relikwie zostali przełożone w nowy drewniany grób . Ale dołączenie do liku świętych odbyła się dopiero za 200 lat po śmierci świętego  – 9 (22) września  1896 r. Wtedy relikwie zostali przeniesione uroczyście z Borisoglebskiego soboru do Spaso Preobrażeńskiego w Czernigowie.

spas-sobor

***

«Дорога святителя Феодосия»

Все ясно услышали голос: «Молитесь Феодосию Черниговскому, он поможет»

Z czasów Drugiej Wojny Światowej wiemy jeszcze jeden cud Feodosija:

1942r hitlerowcy zamknęli drugie koło wokół Leningrada  , wyjście do jeziora Ladogi został odcięty . W takiej sytuacji „bez wyjścia” wojskowi próżno wymyślali jakie kolwiek rozwiązanie. I nagle usłyszeli głoś:  «Молитесь Феодосию Черниговскому, он поможет».

Nic nie wiedząc o świętym zwrócili się do metropolity Leningradskiego  митрополиту Алексию (Симанскому).  i On błagosławił przenieść relikwie  z muzeum ateizmu w Kazańskim soborze. Relikwię z pozwolenia władz zostali przeniesione do Nikoło -Bogojawlenskiego soboru gdzie odprawiono liturgię przed relikwią . W nocy uderzył luty mróz i jezioro zamarzło taką warstwą ldu iż po niej pojechali ciężarówki. I długi czas to była jedyna droga do ewakuacji ludzi  i dostawy z wielkiej ziemi amunicji. Droga ta znana jako ” Дорога жизни” , jednak jest i druga jej nazwa – «Дорога святителя Феодосия».

Po zakończeniu wojny Алексий (Симанский), już Patriarcha, wywalczył że by relikwię Feodosija wrócili do Czernigowa, a w Nikolo Bogojawlenskim soborze oświęcono jeden z przedziałów  w pamięć iż tu kiedyś spoczywali relikwię Feodosija.

Troickij Monaster archivv

*****

Рассказ игуменьи Черниговского Елецкого монастыря Амвросии (Иваненко)
Интервью провела монахиня Вероника (Терехова).

М. Вероника. 
15 августа, 2003 год. Происхождение честных древ животворящего Креста Господня, семи мучеников Маковеев. Матушка Игуменья, расскажите, пожалуйста, о святителе Феодосии Черниговском чудотворце, как Вы ездили на Валаам, и как Вам рассказывали о дороге жизни святителя Феодосия.

М. Амвросия.
Это было в 1969 году, примерно, если не в 1968 году. Пришлось нам побывать в Петрограде. Мы с матушкой Анимаисой во время отпуска всегда ездили по святым местам. И вот мы поехали на остров Валаам. Отплывает пароход вечером, а на утро мы были на Валааме. Вечером, когда мы проплывали там разные места, диктор объявляет, что мы проплываем такое-то, такое-то место, достопримечательности всякие. Потом он говорит, а вот сейчас мы проплываем Дорогу Жизни или Дорогу святителя Феодосия.
И начал рассказывать, как на остров Валаам приплыли два монаха, как они там поселились на этих скалах, привезли с собою два-три мешка земли, раструсили на этой почве, и начали там жить.
Потом к ним стали приезжать люди, потому, что они как светильники под спудом не бывают, так и они начали привлекать к себе людей. Самым лучшим подарком было – это мешок, два, три земли. Привозили землю. И начали они засыпать остров землей. Так началась там монастырская жизнь. Была построена лавра, построены там три скита – Белый, Красный и Никольский. Мы всюду там побывали в этих скитах.

А я все думаю, почему Дорога Жизни или Дорога святителя Феодосия?
Откуда взялся наш святитель Феодосий?

Когда мы приехали уже домой, нам никто не ответил на этот вопрос.
Мы и там не могли добиться тогда хорошо, чтобы узнать. Мы побывали на острове Валаам, побывали на этих скитах. Очень такое благое впечатление у нас осталось. Конечно, остров был еще не ухоженный, потому, что там находились, в монастыре, в общежитиях тех, в кельях жили инвалиды и душевно больные люди. Мы посетили эти больницы, конечно, и приют этих больных и вернулись из Валаама. И никто нам не мог ответить на этот вопрос: почему Дорога Жизни или Дорога святителя Феодосия?

Но однажды, после, уже год или два прошло после того, я выхожу на Троицкую горку, там, где находится могила неизвестного солдата. Девятого мая там всегда происходит празднование дня Победы.
В этот день Победы, так как я жила под горой, я вышла на гору посмотреть на людей. Тогда монастырь был закрыт и я имела такую возможность. И вдруг подходят военные, пять человек, отставники, все в погонах, очень такие нарядные офицеры. Подходят до мороженицы (Прим. продавщицы мороженого. – В.) и спрашивают: «Где ваш святитель Феодосий?». Она говорит: «А я не знаю, кто такой святитель Феодосии и где он, я ничего не знаю».

Один из отставников поворачивается к своим друзьям и говорит: «Я вам расскажу, кто такой святитель Феодосии». И рассказывает… Святитель Феодосий – это черниговский чудотворец. Мы, говорит, занимали… последнее у нас было собрание в Петрограде, в подвале…

М. Вероника. Заседание военного совета во время обороны Ленинграда.

М. Амвросия. Ну я ж не знаю… То потом мне стало понятно, что за заседание. Он говорит, что заседали, и никто ничего не мог придумать, что дальше делать, как быть с блокадой. И вот, говорит, мы сидели молча. И вдруг слышим голос:

«Просите святителя Феодосия, он вам поможет».

Мы, говорит, оцепенев, «оцепенев» – так он и говорит, мы несколько минут сидели молча, только смотрели друг на друга. Один из нас говорит: «Вы слышали этот голос?». Слышали.
«Так, а кто ж такой святитель Феодосий, кого просить?». Никто из нас не мог ответить.
Утром мы вышли из подвала. Спрашиваем людей, кто такой святитель Феодосий. Никто не знает.
Мы просим, дайте нам священника, который бы сказал, кто такой святитель Феодосий.
Приводят нам Алексия (Симанского). Алексий (Симанский) – это патриарх.

М. Вероника. Будущий патриарх.

М. Амвросия. Будущий патриарх. Да. Они спрашивают: «Кто такой святитель Феодосий?».
«А зачем вам?» – патриарх спрашивает. А нам надо знать, потому что мы слышали такой голос: просите святителя Феодосия, он вам поможет. Мы хотим знать, кто такой святитель Феодосий. Алексий говорит, так это черниговский чудотворец, он у вас в музее. Давайте, сейчас же забирайте святителя Феодосия с музея и везите в церковь, будем молиться. И мы, говорит, забрали святителя Феодосия с музея и перевезли его в Никольский собор, и начали службу, начали молиться. И только отслужили службу святителю Феодосию, молебен, и, говорит, прорвали блокаду.
И эта дорога так и называется: Дорога святителя Феодосия или Дорога Жизни.

Вот тут я только разобралась, почему называется Дорога Жизни или Дорога святителя Феодосия, когда я услышала этот рассказ. Потом Алексия (Симанского) избирают патриархом. Алексий (Симанский) вызывает нашего архиерея. Он его и поставил, прислал сюда владыку Бориса (Прим. митрополит Борис (Вик) возглавлял Черниговскую епархию с апреля 1945 года по январь 1947 года; + 1965 г. – В.) Потом через год или… да, через год вызывает владыку Бориса в Москву и предлагает ему делать документы, приказывает делать документы на получение мощей святителя Феодосия, чтобы мощи привезти в Чернигов. Он приезжает сюда, готовит документы. Едет в Москву, подписывает эти документы Сталин. Подписал патриарх и Сталин. И с этими документами владыка приехал сюда до дому и послал в Петроград трех человек – Красковский, Красновский, я уже не помню точно фамилий, и протодиакона Карсакова, отец Феодосий, был такой. Сильный у его был голос и очень такой знатный был Карсаков. Да. Они едут в Петроград и там живут неделю или две, не помню сколько… Получают мощи и привозят поездом мощи в Чернигов. В Чернигов пришли мощи 15 сентября 1946 года. Привозят их машиной до ограды в нашу обитель (ПРИМ. Троицкий монастырь г. Чернигова. – В.) и мы все встречали мощи. Перед этим постоянно служились акафисты, потому, что преподобный Лаврентий (ПРИМ. прп. Лаврентий Черниговский. – В.) предсказывал возвращение мощей. И акафисты служились постоянно, можно сказать неусыпаемо, потому, что ждали мощей. И мы вышли на встречу. Преподобный Лаврентий шел со свечой, так как, и все монашествующие, и кто присутствовал из людей. Людей не было багато, потому что это было… ну, як бы сказать, не оглашенно, не сказано, что будут мощи, без объявления. Мощи принесли в церковь, и началась служба. Служба была пасхальная, пели Христос Воскрес. Отец Лаврентий управлял хором и всем парадом, владыка служил… Святитель Феодосий служил, а владыка был сослуживцем. Мощи выносили на амвон, мощи выносили на солию, мощи выносили на горнее место, ставили. Когда же владыка должен стоять, там ставили мощи. Мы все были с большими свечами. Это была необыкновенная служба, необыкновенное было торжество.
Мощи оставались в Троицком соборе. Потом через месяц или полтора месяца, я уже не помню, через сколько, владыка распорядился мощи поставить на свое место в кафедральный собор. Кафедральный собор тогда был Спасский собор. Всегда там мощи находились и их надо было туда перенести. Мощи переносили на руках. Священники несли, владыка помогал им. Отнесли мощи туда в собор. Перенесение мощей было, конечно, ночью. Не помню числа, не помню, какого месяца… Я тоже ходила туда. А потом мы ходили в собор, там ночевали и всегда спивали акафисты… Долгое время монашествующие ходили туда, и ночевали, и всегда ночами там служились акафисты святителю Феодосию.
Потом собор закрывают. При Хрущеве пошло гонение на Церковь. И собор закрыли. Только вот я не помню, в каком году, или в пятьдесят первом, пятьдесят другом, не помню я уже, в каком году закрыли собор, и мощи перенесены были опять в Троицу. И певчие перешли в Троицу и диаконы, и батюшки, все. Служили все вместе уже в Троице. А потом в шестьдесят первом году нас выписали сорок человек молодежь с монастыря, а остались старухи. Их в шестьдесят втором году тоже всех с монастыря вывезли, кто куда мог, административным порядком.
Мощи были вынесены в подвал, в усыпальницу где был похоронен преподобный Лаврентий. Преподобный Лаврентий там был сорок два года, а святитель Феодосий двадцать два года, мощи стояли в усыпальнице. Доступа туда не было, было окошечко, приходили до окошечка, молились преподобному Лаврентию и святителю Феодосию. Но, потом окошечко было замуровано. Все равно люди не прекращали хождение, люди шли и молились у стены, там где стояли мощи преподобного и святителя. Потом мощи были забраны из собора, люди сполошились и начали хлопотать о том, чтобы мощи возвратить, отдать Церкви. И женщины все время писали… одиннадцать год писали письма, очень много писем, целые стопки этих писем, очень такие трогательные письма. Я когда читала эти письма, я не могла не плакавши их перечитывать. Но на это никто, на эти письма, не обращал внимание.
А потом, когда началась перестройка, начали просить только мощи, хотя бы не церковь, а мощи. Начали молиться. И две женщины – Валентина Ивановна и Маргарита, не знаю, Михайловна чи Васильевна – они собрались ехать в Москву. Они сутки молились тут в Чернигове. Потом поехали в Москву. Мы, говорит Валентина Ивановна, целую ночь на квартире читали акафист святителю Феодосию, а на утро пошли в Кремль. И вот Маргарита остается у Кремля, у ворот на улице, а я, говорит, иду в Кремль. Когда я проходила охрану, милиция стояла, меня никто ничего не спрашивал. Я прошла туда, во двор. Я ж не знаю, где это правительство находится, где шукать Михаила Сергеевича. Я, говорит, начала ходить по двору, плутаться. Милиция кругом стоит и меня никто ничего не спрашивает. Я захожу в дом правительства, там где Михаил Сергеевич, стоит охрана, с правого и левого боку стоят милиционеры и ничего мне не говорят. Я поворачиваюсь, иду на второй этаж по лестнице, (я не знаю, где там та лестница была, ну она так рассказывала), и захожу на второй этаж. Написано – секретарь. Я, говорит, открываю двери, там сидит женщина, молодая женщина и говорит:
– Заходите, бабушка, заходите.
Я зашла. Она спрашивает:
– У вас пропуск есть?
– А какой пропуск, у меня нет пропуска.
– А как же вы зашли сюда?
– Так шла, мне никто ничего….
– Ну как, как вы зашли, ну как это без пропуска зашли? Там же милиция кругом стоит!
– Ну, говорит, меня не видели, я шла, а мне ничего не говорили и вот я к вам пришла.
– Так, а что вы хотите?
– Мне надо к Михаилу Сергеевичу.
– Как к Михаилу Сергеевичу? Я не могу вас пустить, у вас пропуска нема, так нельзя. Вы говорите, что вы хотите.
– Да вот я пришла с письмами… Мы хотим, чтобы нам отдали мощи святителя Феодосия. Пожалуйста, деточка, пропусти меня, пропусти к Михаилу Сергеевичу.
Она говорит:
– Да, нет, я вас уже туда не пропущу, но я даю вам слово, что мощи вам отдадут. Едьте домой и ожидайте, и вам мощи отдадут.
Это она мне лично рассказывала. И вот, говорит, мы приехали домой. А тогда через некоторое время нам приходит повестка о том, что документы высланы в обком, куда там надо, в облисполком. Идите, требуйте! Мы пошли, сказали, что вот нам пришло извещение, что вам пришли документы. Нам показали эти документы и начали заниматься этим делом, как отдать мощи. И вот, я не помню какого числа, в восемьдесят шестом году отдают мощи в Воскресенскую церковь. Отдали мощи и сразу после того, как отдали мощи, через несколько дней и взорвался Чернобыль. Мы все, все люди были поражены тем, что Чернигов остался, как бы кусочек края, на краю. Ничего не попало радиации. Мало совсем попало в Чернигов. Мы считаем, что это заступничество святителя Феодосия. Это, как бы чудо, потому, что у нас же тут на прямую сорок-пятьдесят километров. У нас же могло все покрыть попелом, а так оно все пошло по другим сторонам, а нам досталось мало. Спаси Господи!

М. Вероника. Это по молитвам святителя Феодосия.

М. Амвросия. Да. Я думаю, что по молитвам святителя Феодосия и потому, что отдали именно на поклонение мощи. Спаси Господи!

(Цитируется по книге: Тарасенко А. Ф., Святитель Феодосий Архиепископ Черниговский – Дубно: Мелисса, 2005 (ответственный редактор игумения Амвросия (Иваненко).)