Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Sretenskom monasteru.

18Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

 

 

 

 

 

 

 

16Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 15Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 14Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 13Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 12Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 11Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 10 Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 9Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego8 Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego7 Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego6 Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego5 Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego4 Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego3 Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego2 Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego1 58Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 57Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 56Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 55Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 54Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 53Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 52Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 51Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 50Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 49Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 48Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 47Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 46Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 45Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 44Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 42Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 41Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 40Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 39Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 38Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 36Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 35Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 30Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 29Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 28Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 27Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 26Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 25Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 24Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 23Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 22Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 21Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 20Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 19Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 18Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 17Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego