prorok Samuel

Prorok Samuel 20.07(02.09)

Samuel prorok, hebr. שְׁמוּאֵל <u Boga wyproszony >,

cs. Prorok Samuił (ur. w Ramie[a], zm. przed ok. 1007 p.n.e.) – postać biblijna z XI wieku p.n.e. opisywana w 1 Księdze Samuela, prorok ostatni z sędziów starożytnego Izraela, święty Kościoła  prawosławnego. Jego przypuszczalny grób znajduje się w wiosce Nabi Samwil w Izraelu.

prorok Samuel

Zył za  1146 lat przed Narodzeniem Jezusa . Już w wieku 12 lat odkryto mu iż Bóg ukara śędziego nad narodem Izraelia Iliju za to że nie wychowuje synów swoich greszników. Proroctwo stało się kiedy filistimianie otrzymali zwyczęństwo  zabujając 30 000 żydów  (w tym synów Iliji -Ofni i Fineesa) .

Kiedy Ilia usłyszał tą wieść -spadł na ziemie u bramy złamał ggrzbiet i zmarł. Żona Finesa która dowiedziala się o wszystkim rodząc mlodzieńca- zmarła ze słwoami: „Отошла слава от Израиля, ибо взят Ковчег Божий” (1 Цар. 4,22).

Po śmierci Ilii Samuel stał sędzią narodu. Po latach jak już zestarzał się postawił synów swoich Ioilia i Awiju 0 sędziami. Ale nie odziedzieczyli synowie prawdziwości ojca i wtedy starostowie narodu wymógli u Samuela postawić im cara. Samuel widział w tym głęboki upadek narodu, którym przed tym rządził Sam Bóg, objawiwjac Wolą Swoją prze świętych wybranników. Po posądzeniu pierwszego cara za nie grzechy i niepodporządkowanie, proroko w tajnie pomazał na carstwo Dawida.

prorok Samuel freska

Zmarł w głębokiej starości. Zycie proroka opisane w Biblii:1 Carstw i Siracha.

W roku 406 relikwie proroka zostali przeniesione do Konstantynopola.