Prepodobny Makarij Żabynskij Cudotwórca

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ ЖАБЫНСКИЙ, БЕЛЕВСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ
Dni pamięci: 22 stycznia, 22 wrzesnia

Prepodobny Makarij urodził się  w 1539 r. W młodości przyjął postrig z imieniem Onufrij i w 1585r. założył Żabynsku Wwedenskuju pustyń ok. rzeki Oki, niedaleko miasta Belewa.

W 1615 roku pustyń została została zrujnowana polskimi wojownikami pod dowódstwem Lisowskiego. Wrócił na miejsce i odbudował monaster, zebrał braci i zamiast drewnianego zbudowano z kamienia cerkiew na cześć Wwedenija Najświetszej Bogurodzicy do cerkwi, z dzwonnicą na bramie. Prepodobny żył aksetycznie cierpiąc mróz, upały, głód i pragnienie, jak o tym zapisano w monastyrskim sinodiku.

Prepodobnyj Makarij Zabynskij

 

 

 

 

 

 

 

 

Często odchodził w łas, gdzie samotnio modlił się Bogu. Jednego razu idąc leśna scieżką poczuł słby ston . Zobaczył opartego o sosnę polaka który zasłabł i prawie leżał. Obok leżała szabla. Pewnie zgóbił swóją jednostkę i zabłądził w lesie. Słabym głosem wróg, moze były najezdca prosił pić. Lubow zwyczężyła w prepodobnym.  Z modlitwą on uderżył potykiem o ziemie z której wydostała się woda w postaci strumeka i dał pić umierającemu.

Kiedy monaster odbudowano w życiu wewnęcznym i zewnęcznym ?świety Onyfrij  pozostawił życie  współne, i powierzając braci swemu uczniowi przyjął schimę z imieniem Makarij.

Miejscem swych modlitw wybierając górną częsć rzeki Żabynki- „кладезь Жабынец”, odległy od Oki o 1 wiorstę ( 1,6 km).

Czyny świętego w schimie zostały ukrytę nie tylko od świata a i od braci.

Odszedł w wieku 84 lat, w porę nocnej w 1623 roku  kiedy zaśpiewali koguty. pochowano go 22 stycznia na pamięć apostoła Tymofieja, wizawi bramy monasteru koło miejsca gdzie póżniej powstała cerkiew jego imienia.

W Иконописном Подлиннике zachował się opis świętego ostatnich lat życia : był śiwy, z niewielką brodą , ze schimą załózoną  na odzież mnicha

Na końcu XVII – na pocz. XVIII wieku ustanowiono czcić świętego. Napisano jego Ikony, relikwije jego poczywali otwartymi, ale w  1721 r. ich ukryto pod spud.

W XVIII wieku monaster został pusty. Pamięć o cudach prepodobnego Makarija  na tylie była zapomniana że kiedy w 1816 r. przy budowie Nikolskiej cerkwi odkryto relikwie świętego – o nim służono soborną panichidę. Przywrócenie pamięci o świętym związano z imieniem Ihumena Iony, urodzonego w dzień pamięci świętego Makarija 22 stycznia, który rozpoczął swoją drogę w Optinej pustyni niedaleko Żabynskiej obicieli. i w  1875  Iona został ichumenem. jego proszenie o wznowieniu pamięci Makarija wsparto mieszkańcami i  22 stycznia 1888 r. po długiej przerwie uroczyście obchodzony dzień pamięci świętego Makarija.

W 1889 nad grobem świętego złożono cerkiew jego imienia.

Ihumen Iona mieszkający tym czasem w pustyni na spoczynku, poztanowił razem z budowniczymi otworzyć relikwie świętego Makarija. Ale jak już przygotowali się do zamierzonej sprawy, prepodobny objawił się we snach Ionie i kierowniku robot i zakazał samoczynnego dzialania, inaczej zostaną ukarane. Pamięć o tym przechowywana wśród inoków obicieli . Prepodobnemu złożona służba. Pamięć świętego Makarija obchodzona i 22 stycznia i 22 września.

Modlitwa Świętemu Makariju:

Молитва преподобному Макарию Жабынскому
  • О священная главо! Великий чудотворче, преподобне отче наш Макарие, преблаженне и преславне, Духа Святаго исполненне!
  • Постников похвало, монашествующих славо, пустыни Жабынския возградителю и украсителю, теплый о нас, грешных, молитвенниче!
  • Ныне со ангельскими воинствы предстояй у Престола всех Царя славы, Господа, и наслаждаяйся света Единосущныя Троицы, и с Гор­ними силами воспеваяй Трисвятую песнь, яко дерзновение имеяй, молися Всемилостивому Владыце спасти вся верующия во имя Его, испроси мир и тишину Святым Церквам низпослати, вере православней укрепление, противныя языки, брани хотящия, видимых и невидимыя враги низложити, грады, веси и обители наши утвердити, мир весь умирити.
  • Моли Милостиваго Бога, да твоим благоприятным ходатай­ст­вом вся православныя христианы избавит Он от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, от нашествия иноплемен­ник и междоусоб­ныя брани, старыя да подкрепит, юныя да наставит, немудрых умуд­рит, болящия исцелит, плененныя и юзники свободит, сирот засту­пит, мла­денцы воспитает и вся люди сохранит от бед и напастей, и от напа­дения вражия, и смертоносныя язвы, внезапныя смерти и от всякаго зла. Днесь же с верою приходящих рабов твоих, со стра­хом и любовию припадающих к честным мощем твоим и образ подобия твоего любезно целующих, яко теплый нам заступниче, сохрани, в скорбных обстояниих наших предстани, душевных и телесных страс­тей свободи, в день Страшнаго суда шуияго стояния избави и с дес­ными овцами молитвами твоими стати сподоби и слышати блаженный оный глас Владыки, Христа Бога нашего: «Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царство от сложения мира». Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и со Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.