Niedziela Trumf Prawoslawia 5 marca 2017

Triumf Prawoslawia (Patriarcha Serbski Paweł (Стойчевич))

Z księgi kazań i besiad z Serbskim Patriarchą Pawłem  «Пешком в вечность. Избранные проповеди. Интервью», wydawnictwo Srecieńskiego Monasterza .

* * *

Czytanie Św. Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana, J 5 (1, 43-51)

W owym czasie, Jezus chciał wyruszyć do Galilei. I znajduje Fi­lipa. I mówi mu [Jezus]: – Pójdź za mną! Filip zaś był z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip znajduje Natanaela i mówi do niego: – Znaleźliśmy Tego, o którym pisał w Prawie Mojżesz i Prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu. A Natanael powiedział mu: – Czyż z Na­zaretu może być coś dobrego? Mówi mu Filip: – Przyjdź i zobacz. Ujrzał Jezus przychodzącego do Niego Nata­naela i mówi o nim: – Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma obłudy. Mówi mu Natanael: – Skąd mnie znasz? Odpowiedział i rzekł do niego Jezus: – Zanim cię Filip przywołał, widziałem cię pod figowcem. Odpowiedział Mu Natanael: – Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela! Odpowiedział Jezus i rzekł do niego: – Wierzysz dlatego, że ci powiedziałem: Widziałem cię pod figowcem. Więcej niż to zobaczysz! I rzecze mu: – Amen, amen, powiadam wam: Odtąd zobaczycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępu­jących na Syna Człowieczego. (Ioan. 1, 43–51)

W Imię Ojca i Syna i Swiętego Ducha.

Dzisiaj bracia i siostry my świętujemy pierwszą niedziele swiętego Wielkiego postu , nazywane

Tryumf Ortodoksji.  W IX wieku , w roku 852 , kiedy Prawoslawie zwyczeżyło walkę z ikonami , postanowione obchodzić w tąniedziele dzień

Tryumfu Ortodoksji.

Wiecie iż istnieli care i biskupy twierdzące iż Cerkwi Prawosławnej nie potrzebne ikony, chcieli wyniesć z Cerkwi ikony że by bez większego wysiłku nawrucić do chrzescjaństwa  muzulmanów i żydów  którzy żadnych ikon nie mieli. A ikony byli w cerkwi od samego początku. Prawdą jest że Starym Testamencie  Bóg między 10 ciu zapowiedziami nakazał : Nie będziesz czynił żadnego obrazu i żadnego wyobrażenia ani tego, co na niebie, ani tego, co na ziemi, ani tego, co w wodzie, ani tego, co pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani nie będziesz im służył …  (Втор. 5, 8–9).

Co to znaczy ? Swięty Ioann Damaskin mówi jasne, co to znaczy..Kiedy zobaczycie Boga w ciele , wtedy mozecie robic ikony. I dla tego Cerkiew po rodzeniu Chrystusa , jego cierpień i Zmartwychwstania zaczeł pisanie ikon i ich poczytanie.

My , bracia i siostry nie kłaniamy się ( za sławoamiŚwiętego Bazylia) a nie materiału z jakiego zrobiona ikona , a nie złotu a nie farbam, a nie srebru ale osobistości która na ikonie pokazana. Jak i wszyscy ludzie nie wyrzucamy zdjęcie rodziców , a stawuamy na widocznym miejsciu, bo na foto naszę rodzicę ( a to dla nas ważne)- więc tym bardziej wazne kiedy mówimy o Twarzy Boga i jego Świętych .

Niech święte obrazy pzrypominją wam i tym iż : sławiąc kony nam też trzeba postarać się wejść do sławy Królestwa Nibiesnego . trzeba być synami i córkami Jego , stać świętymi. Na tym polega sens ikon w cerkwi i w domu. Przypominają nam o swiętych przodkach naszych i wszystkich prawosławnych , i o czasach kiedy byli one ludzmi z płoci i krwi, jak i my. I cwysiłkiem swoim z pomocą Boga potrafili wypelnić duszy swoi błagodacia i stać obywatelami nieba. Co i my mamy czynić i chcieć. W innym przypadku , jak tego nie chcemy, jak zrobimy swoją duszę nie wartę Królestwa Niebiesnego, zagubimy ich i czeksją nas męki wieczne bo taki nasz wybór. Dla tego w Cerkwi Prawosławnej szanuja ikony pokazujacę historyczne osobistości którzy potrafili  stać świętymi. W Kościele Katolickim, ikony jak portrety ludzi tego świata, bardzo miłe pani i panowie. Ale za duzo w nich tego świata i ciała ziemnego. Te ikony pokazują ludzi , ale radszej ludzi piekła niż raju. ВJak popatrzymy na ikone zachodnia , przykładow El Greko , lub innego zachodniego wielkiego malarza , to zobaczycie  kobiete z pieknem ziemskiego światu, w ten czas na ikonie Najświętszej Bogórodzicy z Niewowłeciem na rękach (Pelagonissa /Пелагонитисса) z Deczan, ( dla mnie najlesza z widzianych), Najświętsza Maria  z Synem Swoim Jezusem Chrzystusem pokazuje dziewe i przed urodzeniem Boga i w moment rodzenia i po rodzeniu.

Tą jedyną we wszystkich pokoleniach wybraną byc Matką Syna Bożego przez jej dobrodziejstwa, czystosci duszy o świętości, — własnie jak napisano w  Псалтири: Вся слава дщери Царя внутри (Пс. 44, 14). I to wewnęczne piekno w twarzy i obrazie Bogórodzicy i wszystkich świetych. Trzeba umieć odróznić ikonę przed którą można sie modlić od ikony wzywajacej na ten świat, przed która modlic się nie można, jak mówił jedny wielki ruski bogosłow. Będac jeszcze ateistem odwiedził Sikstinską kapelle i podziwiał pieknoscia Madony ( Мадонны Рафаэля). Ale kiedy stał wierzącym, protyeriejem, wielkim bogosłowem, po drugiej wizycie  napisał:: «Перед этой картиной я не могу молиться. На ней мы видим красивую женщину, идущую по облакам, как по снегу, и несущую ребенка, которая, возможно, и не невинная девица. Не могу молиться». Rozumiecie o czym on piszę ? Ikona ma pokazywać osobistosć historyczną , Boga, Bogórodzicu lub swiętego ale osobistosć niebiesną.

Chrystus mówił: где Я, там и слуга Мой будет (Ин. 12, 26).( gdzie Ja , tam i sługa Mój będzie. A gdzie Bóg- w Królestwie Niebiesnym. Więc przygotujmy się do radości bycia w raju teraz , w tym świecie, tylko to jedno wazne i potrzebne (Лк. 10, 42), mówi Bóg do Marfy pod czas biesiady w jej domu. Ale tego trzeba osiągnąć. Owszem nie zaniedbujemy nie ciało nie ten świat . Ale prawdziwy cel i prawdziwa Ojczyzna nasa to Królestwo Niebiesne.

Niech Bóg pomoże nam prztrwać ten post tak , aby po nim staliśmy nieporownywalnie zdrowsze duszą  i ciałem niż przed nim. Niech Bóg błagosławi i obdaruje was wszystkimi dobrami.

Przoszę was że by wytrzymaliście ten post na oleju roślinnym i rybie, a reszte zostawiliście dla Pashi, za słowami świętego Bazylia Wielkiego( Василия Великого): po spradze na tyle smakuje woda, a po głodzie jedzenie; tak, odmawiając sobie w jedzeniu skoromnego w post , w Pashę będzie nam smakowało  i organizm lepiej jej przetrawi .

Благослови вас Бог!