Dziś 30(16)/X pre podobnych mnichów solowieckich

Ioann i Longin żuli w XVI wieku. Byli inokami Solowieckgo Spaso-Preobrażenskogo monastyru, w czasach kiedy ihumenem był święty Filip( Филипп , впоследствии митрополит Московский). Pod dowództwem świętego Filipa prepodobni Joann i Longin żyli w poście i modlitwie, i dokładnie wykonywali wo;e ihumena i stopniowo rośli duchowo  .

Prepodobnyje Joann i Longin Jarengskije

W 1561 roku prepodobni Joann i Longin wyjechali w sprawach monasteru w ziemiu Twersku ( Тверскую). Na powrocie na morzy Biełym (Белом море) złapał ich burża, statek rozpadł się i świeci Joann i Longin utonęły. Za jakiś czas ciała świętych odzyskano nie tkniętymi w 120 wiorstach od monasteru w ujściu rzeki Sosnowki , i położone w kaplice w imię Święcicela i Cudotwórcy Mikolaja we wsi Jarenge( Яренге). W krótkim czasie cuda potwierdzili świętość prepodobnych Joanna i Longina u relikwij chorzy dostawali uzdrowienia. Z czasem na miejciu goba świętych mnichów powstał monaster.

W 1625 inok Jarengskiego monasteru Ilia Telow zawiadomił Świętego Patriarcha Filareta o cudach objawionych u groba świętych Joanna i Longina. Świadectwa o cudnych uzdrowieniach zostali rzetelnie zbadane i potwierdzone.

02-07-1638 święte relikwię przeniesiono do nowo wybudowanej świątyni w monasterzu . Na część tego wydarzenia pamięć świętym Joannu i Longinu ustawiona dniem 03/VII.

Святые Иоанн и Лонгин – помолитесь о нас грешных Господу!