Ikona Bogurodzicy Korsuskaja3

Dziś, 22(9)/X- ikony Bogorodzicy Korsuńskiej

КОРСУНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Dzień świętowania : 9 октября
Корсунская икона Божией Матери

W Efesie( Ефесе) była przechowywana ikona Matki Bożej, napisana przez Św. Ewangelistem Łuką ( святым евангелистом Лукой).

W 988 roku, 9 października, spis z tej ikony został przeniesiony z Korsuni do Kijowa świętym rawno apostolnym księciem Wladimirom ( Владимиром) – nazwany Korsuński Obraz .

Ikona Bogurodzicy Korsuskaja3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pożniej obraz przeniesiono do Nowgorodu, a potem do Moskwy , w Kremliowską Uspieńską.

Inny spis Matki Bożej został przeniesiony z  Grecji do Rosji w 1162 roku przez prepodobną Ewforsinię Polocką ( преподобной Евфросинией Полоцкой) pamięć 23 maja.

Ikona Bogurodzicy Korsuskaja2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święta Ewfrosinija założyła w Polocku Spasską obiciel. Kiedu dowiedziała się że w Grecji są ikony pisane przez Ewangelistę Łukę ( Лука) to wysłała bogate dary greckiemu imperatorowi Chrizowergu , z prośbą przesłać tą ikonę.

Święty obraz wysłany do Rusi z Efesu. Ikonę przewozili przez Korsuń i na prośbę mieszkańców ikona przebywała tam około roku i dostała nazwę Korsuńskiej Корсунской.

Ikona Bogurodzicy Korsuskaja1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 1239 r. córka Polockiego księcia Briaczysława , Aleksandra, biorąc szlub z świętym Aleksandrem Niewskim ( pamięć 23/XI) przewiozła ikonę w miasto Toropiec ( Торопец).