Dziś 14-10-2017 Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy (Pokrowa Preswiatoj Bogorodicy)

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Покров Пресвятой Богородицы

„Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога” – ten cud objawienia Matki Bożej był w polowie  Х wieku w  Konstantynopolu, we Wlachernskiej cerkwi, w której była przechowywana riza Bogurodzicy, Ej pokrycie głowy (maforij) i część pasa, przeniesione z Palestyny  w V wieku. W dniu niedzielnym 1 października, pod caz całonocnego czuwania, kiedy cerkiew był pełna modzących się, święty Andrzeja, Христа ради юродивый (pamieć 2/X), o czwartej nad ranem, podniósł oczy ku niebu, zobaczył idącą po powietrzu Najświętszą Bogurodzicę, oświetloną światłem z nieba w otoczeniu Aniołów i sonmu Świętych .

pkrow Bogorodicy 13

Święty Chrzciciel Boży Joann i święty apostoł Joann Bogosłow towarzyszyli Bogurodice.  Na kolanach Najświętsza Dziewica ze łzami modliła się za chrześcijan i długi czas modliła się, potem podeszła do Prestołu, i kontynuowała modlitwę Swoją,  a po zakończeniu zdjęła z głowy nakrycie i ros garnela go nad modlącymi się w cerkwi, osłaniając ich przed wrogami jawnymi i niejawnymi wzroku. Njaświętsza Bogurodzica świeciła się  sławą z Nieba a nakrycie w Jej rękach błyszczał  więcej niż promienie słoneczne „паче лучей солнечных”. Święty Andrzej ze strachem patrzył na cudne objawienie i zapytał stojącego obok ucznia błażennego Epifanija: „Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?” Epifanij odpowiedział : „Вижу, святый отче, и ужасаюсь”.  Najświętsza Bogurodzica prosiła Jezusa przyjąć modlitwy wszystkich łudzi głoszących Imię Jego i szukających Jej pomocy i obrony przed złem. „Царю Небесный, – глаголаше в молитве на воздусе со Ангелы стоящая Всенепорочная Царица, – приими всякаго человека, молящегося к Тебе и призывающего Имя Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и неуслышан”. Święci Andrzej i Epifanij , długi czas patrzyli na rozgarnięte pokrycie i błyszczącą jak błyskawicą sławę Boga; dokąd była tam Najświętsza Bogurodzica- widoczne było i pokrycie; kiedy odeszła zrobiło się niewidocznym, ale wzieła go z Sobą , Ona zostawiła błagodać która tam była .

We Włachernskiej cerkwi zachowała się pamięć  o cudnym objawieniu Bogurodzicy.

W  XIV wieku, rosyjski pielgrzym djak Aleksndr widział w cerkwi ikonę modlącej się  za cały świat Najświętszej Bogurodzicy, napisana taj jak Jej widział święty Andrzej.

Ale cerkiew grecka nie zna tego święta.

pkrow Bogorodicy 14

W rosyjskim Prologie ( Прологе) ХII wieku  jest zapis o ustanowieniu specjalnego święta  na część tego cuda: „Се убо, егда слышах – помышлях; како страшное и милосердное видение и паче надеяния и заступления нашего, бысть без празднества… восхотех, да не без праздника останет Святый Покров Твой, Преблагая”. W świątecznej msze  Opieki Najświętszej Bogurodzicy cerkiew śpiewa: „С чинми Ангел, Владычице, с честными и славными пророки, с верховными апостолы и со священномученики и со архиереи за ны грешныя Богу помолися, Твоего Покрова праздник в Российстей земли прославльшыя”.

Warto dodać , że święty Andrzej, świadek cudnego objawienia -Słowianin w młodości trafił do niewoli i sprzedany jako niewolnik w Konstantynopolu  miejscowemu mieszkańcu Feognostowi.

W Rosji cerkwi ( в честь Покрова Божией Матери) pojawili się w  XII wieku. Znany na cały świat chram (храм Покрова на Нерли ) zbudowano w  1165 roku świętym księciem Andrzejem Bogolubskim ( Андреем Боголюбским). Staraniami tego świętego księcia i ustanowiono w  Русской Церкви  około  1164 roku święto праздник Покрова Божией Матери. W Nowgorodzie w  XII wieku istniał monaster Покрова Пресвятой Богородицы (так называемый Зворинский монастырь);

W Moskwie car Joann Grozny( Иоанном Грозным) zbudował sobór( собор Покрова Божией Матери у храма Святой Троицы) znany jako Chram Wasilija Błażennego( храм Василия Блаженного).

W święto  Покрова Пресвятой Богородицы my prosimy u Caricy Nibiesnej ochrony i pomocy: „Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем”.

Spasi Gospodzi!

****

Покров Пресвятой Богородицы — великий христианский праздник чудного явления Покрова Пресвятой Богородицы. Это главный осенний праздник, история которого восходит к 910 году, когда в одном из храмов Константинополя во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало — покров.

 

Источник: сайт Храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах

Это чудное явление Матери Божией произошло в середине Х века в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров (мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке.

В воскресный день, 1 октября, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый (память на следующий после Покрова день, 2 октября), в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал «паче лучей солнечных».

Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания:

— Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?

Епифаний ответил:

— Вижу, святый отче, и ужасаюсь.

Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению. «Царю Небесный, – глаголаше в молитве на воздусе со Ангелы стоящая Всенепорочная Царица, – приими всякаго человека, молящегося к Тебе и призывающего Имя Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и неуслышан».

Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, «долгое время смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там». Во Влахернской церкви сохранилась память о дивном явлении Богоматери. В XIV веке русский паломник дьяк Александр видел в церкви икону молящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее созерцал святой Андрей. Но Греческая Церковь не знает этого праздника.

Церковь Покрова́ на Нерли, XII век — храм во Владимирской области

В России храмы в честь Покрова Божией Матери появились в XII веке. Всемирно известный по своим архитектурным достоинствам храм Покрова на Нерли был построен в 1165 году святым князем Андреем Боголюбским. Заботами этого святого князя и был установлен в Русской Церкви около 1164 года праздник Покрова Божией Матери. В Новгороде в XII веке существовал монастырь Покрова Пресвятой Богородицы (так называемый Зворинский монастырь); в Москве царем Иоанном Грозным был построен собор Покрова Божией Матери у храма Святой Троицы (известный как храм Василия Блаженного).

О значении праздника Покрова Пресвятой Богородицы

О том, что Матерь Божия молится о всем мире и о тех, кто любит Ее Сына, знают многие. Это молитвенное ходатайство и сострадательное вмешательство в судьбы мира называется Покровом. Она еще во время Своей земной жизни обрела благодать у Господа и обращалась к Нему с ходатайством за тех, кто просил Ее помощи и заступления.

Особенной же благодати и близости к Престолу Божию Пресвятая Богородица удостоилась после Своего преславного Успения. Она преселилась на Небо не только для того, чтобы пребывать в сиянии и величии Божественной Славы Своего возлюбленного Сына, но и для того, чтобы Своими молитвами ходатайствовать о нас пред Ним. «Радуйтесь! Я с вами во все дни», — сказала Она, явившись святым апостолам.

Пресвятая Дева, живя на земле, сама испытала те же лишения, нужду, беды и напасти, которые испытываем и мы. Она пережила скорбь крестных страданий и смерти Своего возлюбленного Сына.

Она знает наши немощи, нужды и скорби. Каждый наш грех причиняет Ей страдание, и в то же время каждая наша беда находит у Нее сочувствие.

Все мы обременены скорбями, жизненными невзгодами, болезнями и напастями, ибо все согрешаем. Слово Божие говорит, что нет человека, который бы пожил на земле и не согрешил (см.: 2 Пар. 6:36). Но Бог есть высшая Любовь (1 Ин. 4:8), и по любви к Своей Матери и к нам Он принимает Ее молитвы. Мы веруем в Ее постоянное предстательство и ходатайство за нас, грешных, пред Милостивым и Человеколюбивым Богом и в силу Ее молитв. Будем прибегать к Ней как к тихому и доброму пристанищу и усердно призывать Ее всесвятое и всепетое имя. И Она не оставит нас нечаянной радостью спасения.

Дева Мария молилась за народ, а по окончании молитвы, сняла с Себя покрывало, и распростерла над всем стоящим народом. Пока Богородица была в храме было видно и это покрывало, а когда она ушла то покров стал невидимым, но осталась от него благодать в сердцах всех молящихся.

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у Царицы Небесной защиты и помощи:

«Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем».

 

Источник: сайт Храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах