Człowiek będzie sądzony

ЧЕЛОВЕК – СУЩЕСТВО ПОДСУДИМОЕ
Протоиерей Андрей Ткачев

Zawiadomienie  już mu doręczono, tylko data na razie nie wpisana, więc trzeba będzie stawić się w wybrany dzień i czas. Adwokatów nie będzie. Prokuratorów też. Będą ochroniarzy za plecami.  I będzie Sędzia sprawiedliwy i nie podkupny. I będzie sądzony dla którego wszystko będzie jasne bez zbędnych słów.

STRASZNYJ SUD FRESKA MONSTERU WYSOKI DECANY
Страшный суд. Фреска монастыря Високи Дечани

Każdego z nas- mówił Дюрренматт – można wsadzić do więzienia bez objawiania winy , i w głębi duszy każdy będzie wiedział, za co . Strach słuchać , ale trudno powiedzieć coś sprzeciw.

Mało kto z synów człowieka  na tym Ostatnim Sądzie będzie mógł podnieść oczy na Siedzącego na prestole. Większość będzie stała z opuszczoną ku dołu głową. To tu my sobie wymyślamy usprawiedliwienia i różne kroki. Na Tym Sądzie wszystko będzie prostym i szybkim.

Nic skomplikowanego . Trzeba zrozumieć , że świat ten nie jest miejscem zabawy i nasoloda, tylko katorga i smutek. Ludzie chorują , głodują, potrzebują odzieży, bici, cierpią przemoc, siedzą w wiezieniach, wałczą z tysiącami problemów, jak ryba o lód. I trzeba pomagać ludziom nieść swój krzyż. Trzeba płakać z płaczącymi i cieszyć się z tymi kto cieszy się . Trzeba dawać jedzenie, wpuszczać  pod dach podróżnych, odwiedzać chorych i martwić się o więźniach. Trzeba za słowem Antona Czechowa, że by przy każdych drzwiach szczęśliwego człowieka stał ktoś z młotkiem i pukaniem do drzwi przypominał szczęściarzu że świat nadal cierpi i wielu ludziom potrzebna pomoc. Szczęśliwy musi być otwartym na pomoc. Przy drzwiach naszego serca akurat stoi Ktoś, pukający i oczekujący na pomoc i że mu otworzą drzwi. O tym napisano w Apokalipsie, i lepsze co jest w literaturze jak echo powtarza to co jest w Piśmie Świętym.

Chrystus – naprawdę Bóg, który stał człowiekiem , jednym z nas by my mogli codziennie Jego spotkać. Jak chalify starych czasów ubrane w odzież prostego ludu ukrywali się w tłumie i chodzili wśród swego narodu , tak i Chrystus chodzi między nami nie rozpoznanym. On jest i na recepcji szpitala i na przystanku autobusowym. Możemy Jego spotkać w  kawiarni i w kolejce do kasy.

My możemy założyć Jemu ubrania, a możemy zabrać Jemu ostatnią koszule . Możemy wpuścić Jego do domu, a możemy wysiedlić  z  mieszkania, przez postanowienie przekupionego sądu, odbierając Jemu ostatni dach nad głową . My możemy przyjść do Niego do więzienia , ale możemy i „wsadzić” Jego do tego więzienia okłamując Jego przed sądem , lub bez sadu i dochodzenia winy. My możemy zabić Jego i uzdrowić Jego lecząc, możemy obronić Jego i spychać z drogi jak bez-pomocnego ślepego  starca. W tym i będzie polegała wielka nowość Sądnego Dnia. Ludzie w momencie poznają wszystko co zrobili- i to osobiście Chrystusowi zrobili. osobiście Boga okłamali, osobiście Chrystusa obronili, osobiście Chrystusa okradli, osobiście Chrystusowi otarli łzy i nałożyli opatrunki na rany. Wtedy Праведники wytchną w podziwie: «Когда же мы видели Тебя алчущим или жаждущим, раздетым или больным?» I On odpowie im dziwnymi słowy które każdy z nas ma znać na pamięć. Również i grzesznicy  zawyją. Ich pretensję będą proste. «Chyba z ja by wybijał Ci zęby , gdy by wiedział ze to Ty? Chyba bym pożałowałem  pieniędzy jak by wiedział że to TY?» I tak dalej. Ale na tym i polega wina że nie wiedzieli, nie zobaczyli , nie rozpoznały. Bili Kowalskiego Jasie a płakał Chrystus . Donosili na sąsiadkę , a w radiowóz wsadzili Boga. I nie rozpoznawali Jego dla tego ze :nie wierzyli, nie myśleli, nie słuchali sumienia. Jak by objawił się teraz we sławie Chrystus, kto bym nie padł przed Nim na kolana,  kto by odmówił służyć Jemu ? Karjerzyści i lizo… wyprzedzą wszystkich by ucałować odbitek stóp Jego. Ale On woli postępować inaczej. Ukrywa Lik Swój i objawia się nam codziennie  w obliczu prostym, by służyli Jemu ci kto nosi w sobie wiarę i błagodać, jak skarb w garnku z gliny. Że by naprawdę zasłużyli zbawienie  ci kto chodzi  «верою, а не видением».

Dzisiaj już każdy z nas kilka razy widział Chrystusa i nie poznał Jego. My jak zwykle uściskamy jego rękę i pytamy się : «Jak sprawy?» My modlimy się do Niego nie widząc Jego Samego. Taka nasza ślepota. Tak zachowują więźniowie w wiezieniu egoizmu.

Ale Słowo Boże żywe i działające. Ostrzejsze od każdej szabli i przenika do naszej świadomości raz po raz kiedy czytamy lub słuchamy Ewangelię. Chrystus obok. On objawił się prawdziwie. Jemy można i trzeba służyć codziennie po przez tworzenie małych prostych dobrych uczynków, świadomie robionych przez naszych bliżnich ku pamięci Człowieka- Boga.

Świat Chrześcijański Христианский мир – to świat świadomej łubowi do ludzi, które rodzi się od pomysłu, że przed tobą w postaci prostej -Król nieba i ziemi. W końcu własnie po tej ocenie On kiedyś osądzi nas na tym Strasznym Sądzie, zawiadomienie o którym nam doręczono przez wiarę  i data w zawiadomieniu jeszcze nie wpisana.

– Wierzyłeś we Mnie? Ty pomyślałeś o Mnie? Zauważasz Moją obecność w codzienności ? Jeżeli tak, to jestem ubrany w darowaną przez ciebie odzież i jestem nakarmiony za twoi pieniędzy .

A jak nie, to Ja  jestem okradziony przez ciebie, znieważony przez ciebie, osobiście tobą i za twoją zgodą.

«И идут сии в муку вечную, праведники же в жизнь вечную».

Протоиерей Андрей Ткачев

9 марта 2013 г.