Archiwa kategorii: prawosławnym

Zdjęcie Bogarodzicy 1903 rok,wyspa Athos, cud objawienia.

Do rocznicy cuda na wyspie Athos

Из Священного Кинота пришло распоряжение: более милостыню не раздавать

112 lat  temu w russkom Свято-Пантелеимоновом monasterze na Athos stało się niezauważone przez świat wydarzenie. W ten dzień bracija mieli  po raz ostatni rozdawać ofiary (милостыню убогим монахам-сиромахам (странствующим по Афону «без определенного места жительства»), pielgrzymom i putnikom. Ostatni raz dla tego że z  Священного Кинота (święto-górskiego rządu) przyszedł nakaz zaprzestać rozdawanie ofiar. Przez brak efektu i rozpieszczanie mnichów przechodzących z monasteru do monasteru, zdrowych i nie starych, ale wolących żyć na ofiary zamiast tego ze by pracować … ( Czyż by nie znana sytuacja?- ilu spotykasz bezdomnych nie na wyspie Athos , tylko  w Moskowskim metrze , na ulicach- i za każdym razem problem etyczny: podać czy nie dawać ? Zwłaszcza kiedy jasne iż: człowiek przepiję «милостыню», i nic oprócz złego twoja pomoc niby nie przyniesie).

Инок Гавриил увидел на фотографии фигуру Женщины, смиренно получавшей укрух хлеба

Ale los athosskich bezdomnych i cierpiących nagle zmieniła się pod wpływem jednego zdjęcia. Rozdawanie ofiar w ten dzień fotografował inok  Гавриил. Kiedy obrobił i przejawił zdjęcia to ku zdziwieniu zobaczył na czarno-białym zdjęciu figurę biedno ubranej Kobiety, pokornie odbierającej ukruch chleba. Nowość szybko rozleciała się po monasteru , jeden z pustynników kazali ze też kilka razy widział pod czas rozdawania ofiar koło bramy monasteru Kobietę. Jasne że po tym wydarzeniu o zakazie rozdawania ofiar zapomniano.
Czytaj dalej

Krzyż Ołtarzem – metropolita Paweł (Jazidżi) na Niedzielę Pokłonu Krzyżowi.

Jeśli ktoś chce podążać za Mną, niech wyrzeknie się samego siebie, niesie krzyż swój i podąża za Mną

„Chrystus jest ostatnim chrześcijaninem” – to zdanie wypowiedział filozof-ateista, kpiąc z chrześcijan. To jest nasze nieustanne wyzwanie – udowadniać, że jesteśmy jak nasz Chrystus; w innym razie chrześcijaństwo umarło wraz z Chrystusem na Krzyżu!

Jest kilka świąt poświęconych Krzyżowi Świętemu; wśród nich najważniejszymi są święto Podwyższenia Krzyża obchodzone 14 września oraz dzień święta Pokłonu Czcigodnemu Krzyżowi w środku Postu Świętej Czterdziesiątnicy. Zauważamy różnicę w tekstach ewangelicznych wybranych na te święta. Na święto Podwyższenia Krzyża czytamy posłanie apostoła Pawła, w którym mówi, że Krzyż jest dumą dla nas, a omyłką dla innych, i ciemnotą dla pogan; Ewangelia tego dnia zaś jest opowieścią o ukrzyżowaniu Chrystusa pomiędzy dwoma rozbójnikami. To wszystko jest odwołaniem się do znaczenia tego święta, tj. Odnalezienia Krzyża Chrystusa przez cesarzową Helenę: uznania Znaku Zwycięstwa chrześcijaństwa.
Czytaj dalej

II Niedzielia Wielkiego Postu, Świętego Grzegorza Palamasa, Arcybiskupa Tesaloniki.

Grzegorz Palamas

tłum. ks. Henryk Paprocki , 03 marca 2018

  • Stichos:
    Teraz wielkiego zaiste głosiciela Światłości oświeconego,
    do Światłości Niezachodzącej doprowadza Światłości Źródło.

    Syn Bożej i Niezachodzącej Światłości, zaiste prawdziwy człowiek Boży i przedziwny sługa Boży, pochodził z Konstantynopola oraz miał szlachetnych i pobożnych rodziców [1]. Starał się ozdobić cnotą i nauką nie tylko zewnętrznego i zmysłowego człowieka, ale przede wszystkim wewnętrznego i niewidzialnego. Gdy był jeszcze bardzo młodym, umarł jego ojciec, a matka i jego, i wszystkich jego braci i siostry wychowywała surowo, i uczyła przykazań oraz Pisma Świętego, a także posyłała do nauczycieli, aby dobrze nauczył się od nich także świeckiej mądrości. Dzięki wrodzonym talentom i gorliwej nauce szybko opanował wszystkie nauki filozoficzne.
    Czytaj dalej
80015c3069262b63e99c7c6b966c10e6

Modlitwy na sen.

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды, с крестным замением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Czytaj dalej

Рака_с_мощами_преп_Феодосия_Черниговского

Arcybiskup Feodosij Czernigowskij i Wseja Rusi Cudotwórca.

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОДОСИЙ, АРХИЕПИСКОП ЧЕРНИГОВСКИЙ И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЕЦ

Святитель Феодосий Черниговский

Urodził się na początku 30h lat  XVII wieku w Podolskim kraju. pochodzi z starożytnego rodu dworian  Полоницких-Углицких. Rodzicy to ijeriej Nikita i Marja. Imię nadane przy urodzeniu zostało niewiadomym.

Czytaj dalej