Archiwa kategorii: prawosławni święci

II Niedzielia Wielkiego Postu, Świętego Grzegorza Palamasa, Arcybiskupa Tesaloniki.

Grzegorz Palamas

tłum. ks. Henryk Paprocki , 03 marca 2018

  • Stichos:
    Teraz wielkiego zaiste głosiciela Światłości oświeconego,
    do Światłości Niezachodzącej doprowadza Światłości Źródło.

    Syn Bożej i Niezachodzącej Światłości, zaiste prawdziwy człowiek Boży i przedziwny sługa Boży, pochodził z Konstantynopola oraz miał szlachetnych i pobożnych rodziców [1]. Starał się ozdobić cnotą i nauką nie tylko zewnętrznego i zmysłowego człowieka, ale przede wszystkim wewnętrznego i niewidzialnego. Gdy był jeszcze bardzo młodym, umarł jego ojciec, a matka i jego, i wszystkich jego braci i siostry wychowywała surowo, i uczyła przykazań oraz Pisma Świętego, a także posyłała do nauczycieli, aby dobrze nauczył się od nich także świeckiej mądrości. Dzięki wrodzonym talentom i gorliwej nauce szybko opanował wszystkie nauki filozoficzne.
    Czytaj dalej
Рака_с_мощами_преп_Феодосия_Черниговского

Arcybiskup Feodosij Czernigowskij i Wseja Rusi Cudotwórca.

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОДОСИЙ, АРХИЕПИСКОП ЧЕРНИГОВСКИЙ И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЕЦ

Святитель Феодосий Черниговский

Urodził się na początku 30h lat  XVII wieku w Podolskim kraju. pochodzi z starożytnego rodu dworian  Полоницких-Углицких. Rodzicy to ijeriej Nikita i Marja. Imię nadane przy urodzeniu zostało niewiadomym.

Czytaj dalej

Prepodobny Makarij Żabynskij Cudotwórca

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ ЖАБЫНСКИЙ, БЕЛЕВСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ
Dni pamięci: 22 stycznia, 22 wrzesnia

Prepodobny Makarij urodził się  w 1539 r. W młodości przyjął postrig z imieniem Onufrij i w 1585r. założył Żabynsku Wwedenskuju pustyń ok. rzeki Oki, niedaleko miasta Belewa.

W 1615 roku pustyń została została zrujnowana polskimi wojownikami pod dowódstwem Lisowskiego. Wrócił na miejsce i odbudował monaster, zebrał braci i zamiast drewnianego zbudowano z kamienia cerkiew na cześć Wwedenija Najświetszej Bogurodzicy do cerkwi, z dzwonnicą na bramie. Prepodobny żył aksetycznie cierpiąc mróz, upały, głód i pragnienie, jak o tym zapisano w monastyrskim sinodiku.

Prepodobnyj Makarij Zabynskij

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej

Dziś, 17-12-2017 Świętej męczennicy Warwary.

Święta męczennica Warwara

Dzień pamięci: grudnia
Великомученица Варвара
Великомученица Варвара

Urodzona w Iliopolu ( Илиополе) dzisiejszej Syrii za imperatora Maksimina (305-311 rr.) w bogatej i znanej rodzinie pogan. Ojciec Warwary – Dioskor, rano stracił żonę i córka stała się głównym celem jego wysiłków. Że by ochronić piękną dziewicę od wzorów obcych i razem z tym pozbawić możliwości rozmów z chrześcijanami, zbudował specjalny zamek, który opuszczała tylko za zgodą ojca.

sw Warwara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglądając z wysokości wieży zamkowej piękność Bożego światu Warwara zawsze chciała poznać jego Prawdziwego Twórcę. Kiedy pani wychowujące jej mówili iż świat stworzony bogami których czci jej ojciec , dziewczyna w myślach mówiła :” Bogi których czci mój ojciec, stworzone rękami ludzi. Jak ci ludzie mogli by stworzyć takie jasne niebo taką piękna ziemie?  Jedynym ma być taki Bóg , którego nie stowrzyli ruki ludzi lecz Sam On, mające własne bycie. W taki sposób święta Warwara od stworzeni światu jawnego poznawać Twórcę, i na niej objawiali się słowa proroka «Поучихся во всех делех твоих, в творении руку твоею поучахся» (Пс. 142, 5) (икос 2).

Czytaj dalej

Prepododnyj Warlaam Chutynskij ikona1

Prepodobnyj Warlaam Chutynskij ( pamięć dziś 19(6)/XI)

Prepodobny Warlaam (Варлаам Хутынский) żył w XII wieku, zyn szlachetnego nowgorodca lata dziecięcę spędził w Nowgorodzie.

Prepododnyj Warlaam Chutynskij ikona1
W wieku młodym udał się do podgorodniego Lisiczij( Лисичий) monasteru przyjął postrig. Osiedłił się na bezldnym chołmie nad Wolchwem ( Волховом), w miejsciu nazywanym Chutyń ( Хутынь), 10 kilometrów od Nowgorodu. W samotnosci Warłaam prowadził życie trudne, tworząc nieustannie modlitwy i trzymajac strogi post. Dużo pracował- sam ścinał drzewa , rąbał ich na opał. obrabiał ziemie, wykonując słowa z Piśma Świętego: „Аще кто не хощет делати, ниже да яст” (2 Сол. 3, 10). Do niego przychodzili mieszkańcy z miasta chcące razem prowadzić życie miłe dla Boga.
Nastawiając ludzi mówił do nich: „Чада, блюдитесь от всякой неправды, не завидуйте, не клевещите. Воздерживайтесь от гнева, не отдавайте денег в рост. Берегитесь судить неправо. Не клянитесь лживо, давши клятву, исполняйте ее. Не предавайтесь телесным страстям. Будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. Сия добродетель – начало и корень всякого добра”.

Niedługo zbudowano cerkiew w imię Przemienienia Pańskiego (Преображения Господня) i założono monaster. Bóg darował Warłaamu możliwość cudotwórstwa i jasnowidzenia. ku końcu życia, za przyzwoleniem Bożym , przybył z Konstantynopolu święty inok Antonij(Антоний) – serdeczny kolega Warłaama. Błażenny , zwracając do niego powiedział : „Возлюбленный брат мой! Божие благоволение почивает над сею обителью. Ныне я передаю в твои руки сей монастырь. Блюди его и заботься о нем. Я уже отхожу к Царю Небесному. Но не смущайся этим: телом я покидаю вас, духом же всегда буду с вами”. podał nastawieni bractwu, zapowiedział chronić wiarę prawosławną i stałe być w pokorze, prepodobny Warłaam odszedł do Boga 6-11-1192r.

Czytaj dalej

Święty Nektariusz Cudotwórca, pomocnik w walce z rakiem.

Cвятой Нектарий Эгинский Чудотворец – помощник в борьбе с раком

Источник Анастасия дата . в разделе Святые целителиЦерковь и здоровье

Святителя Нектария, митрополита Пентапольского, в Греции хорошо знают и очень почитают. В России имя этого православного святого для многих еще не знакомо, что вызывает сожаление.

В Греции считают, что не существует болезни, в которой святой Нектарий не мог бы помочь – и это убеждение справедливо, ведь по молитвам к святителю исцеляются даже такие страшные болезни, как онкология! Современных чудес святого Нектария настолько много, что их трудно сосчитать.

Родился святитель Нектарий (в миру Анастасий Кефалас) в 1846 году неподалеку от Константинополя, в Селиврии Фракийской, в семье благочестивых христиан. С детства мальчик полюбил храм Божий, молитву и с усердием читал Священное Писание. Семья будущего святого была бедной, поэтому Анастасий не мог учиться на Родине и был вынужден в 14 лет уехать в Константинополь, устроиться на работу и так зарабатывать себе на учебу.

saint_nektarios

Нектарий Эгинский. Прижизненное фото 
(Источник: atheralexander.org)

 
Czytaj dalej

Dziś 30(16)/X pre podobnych mnichów solowieckich

Ioann i Longin żuli w XVI wieku. Byli inokami Solowieckgo Spaso-Preobrażenskogo monastyru, w czasach kiedy ihumenem był święty Filip( Филипп , впоследствии митрополит Московский). Pod dowództwem świętego Filipa prepodobni Joann i Longin żyli w poście i modlitwie, i dokładnie wykonywali wo;e ihumena i stopniowo rośli duchowo  .

Prepodobnyje Joann i Longin Jarengskije

Czytaj dalej

Sarec Sylwan Atoski

Żywot Świętego Sylwiana z Atosu 24(11)-09-2017

 Żył na ziemi człowiek , mąż siły ducha gigantycznej, na imię Sylwan( Силуан).

starzec Sylwan Atoski

Długo modlił się z niewstrzymanym płaczem :”Zmiłuj się na de mną „, ale Nie słyszał go Bóg( Бог).  Wiele miesięcy  takiej modlitwy i siły go zmalali , i stojąc na krawędzi skruchy rzekł :” Jesteś nieubłagany!” I tym momencie coś w dyszy go naderwało się , raptem na mig on zobaczył żywego Chrystusa; ogień wypełnił go serce i ciało z taką siłą , że jak by widzenie potrwało jeszcze sekundę – bym zmarł. Później już nigdy nie zapomniał krotki nieobliczalnie kochający, radosny, pełne niezrozumiałego światu spojrzenie Chrystusa, i w następne lata swoje nieustannie świadczył , Bóg jest miłość, miłość niewymierzalna i niezrozumiana.
  O nim -świadku miłości Boga- dalej opowiemy.

 

Czytaj dalej

Swieci Ioan Kronsztackij Dimitrij Skepsijski Joan Chrzsciciel

Dziś 24(11)-09-2017 Męczennika Dimitrija, żony Ewfanii i syna Dimitriana .

Święty męczennik Dimitrij był księciem i włodarzem miasta Skepsii ( Скепсии в Геллеспонте).

Swieci Ioan Kronsztackij Dimitrij Skepsijski Joan Chrzsciciel

 

Do tego miasta przyszedł z kazaniem Ewangelii święty Korneliusz ( Корнилий Сотник  pamięć 13 wrzs.), pierwszy poganin nawrócony do Chrystusa przez apostoła Piotra. Święty Korneliusz nawrócił wiele mieszkańców miasta,  zo to poganie schwytali go i zaprowadzili na sąd do księcia Dmitrija, który bezskutecznie przekonywał Świętego odstąpić od Chrystusa,  i w końcu skazał go na tortury.

Czytaj dalej