Archiwum kategorii: prawosławni święci

o Świętym Łuka Wojno-Jasinieckim

«СКАЛЬПЕЛЬ В БОЖЬИХ РУКАХ»

Врачи — о помощи святителя Луки Крымского в своей работе

Сегодня, 11 июня (29 мая по старому стилю), в день памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, хирурга с мировым именем, о нем говорят 5 врачей разных специальностей. Врачуя тела и души людей, святитель Лука называл себя «скальпелем в Божьих руках». Как и другие угодники Божии, он помогает в лечении двумя способами: либо сам исцеляет людей чудесным образом, либо посылает им прекрасных верующих врачей — профессионалов своего дела.

О своем отношении к этому удивительному святому рассказывают врач-космонавт Герой Советского Союза Олег Атьков, профессор-протоиерей Сергий Филимонов (лор-хирург), реаниматолог Сергей Шестопалов, отоларинголог Николай Дайхес, а также покойная Доктор Лиза, фрагмент интервью которой мы приводим в самом конце.

Czytaj dalej

II Niedzielia Wielkiego Postu, Świętego Grzegorza Palamasa, Arcybiskupa Tesaloniki.

Grzegorz Palamas

tłum. ks. Henryk Paprocki , 03 marca 2018

  • Stichos:
    Teraz wielkiego zaiste głosiciela Światłości oświeconego,
    do Światłości Niezachodzącej doprowadza Światłości Źródło.

    Syn Bożej i Niezachodzącej Światłości, zaiste prawdziwy człowiek Boży i przedziwny sługa Boży, pochodził z Konstantynopola oraz miał szlachetnych i pobożnych rodziców [1]. Starał się ozdobić cnotą i nauką nie tylko zewnętrznego i zmysłowego człowieka, ale przede wszystkim wewnętrznego i niewidzialnego. Gdy był jeszcze bardzo młodym, umarł jego ojciec, a matka i jego, i wszystkich jego braci i siostry wychowywała surowo, i uczyła przykazań oraz Pisma Świętego, a także posyłała do nauczycieli, aby dobrze nauczył się od nich także świeckiej mądrości. Dzięki wrodzonym talentom i gorliwej nauce szybko opanował wszystkie nauki filozoficzne.
    Czytaj dalej

Arcybiskup Feodosij Czernigowskij i Wseja Rusi Cudotwórca.

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОДОСИЙ, АРХИЕПИСКОП ЧЕРНИГОВСКИЙ И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЕЦ

Святитель Феодосий Черниговский

Urodził się na początku 30h lat  XVII wieku w Podolskim kraju. pochodzi z starożytnego rodu dworian  Полоницких-Углицких. Rodzicy to ijeriej Nikita i Marja. Imię nadane przy urodzeniu zostało niewiadomym.

Czytaj dalej

Prepodobny Makarij Żabynskij Cudotwórca

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ ЖАБЫНСКИЙ, БЕЛЕВСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ
Dni pamięci: 22 stycznia, 22 wrzesnia

Prepodobny Makarij urodził się  w 1539 r. W młodości przyjął postrig z imieniem Onufrij i w 1585r. założył Żabynsku Wwedenskuju pustyń ok. rzeki Oki, niedaleko miasta Belewa.

W 1615 roku pustyń została została zrujnowana polskimi wojownikami pod dowódstwem Lisowskiego. Wrócił na miejsce i odbudował monaster, zebrał braci i zamiast drewnianego zbudowano z kamienia cerkiew na cześć Wwedenija Najświetszej Bogurodzicy do cerkwi, z dzwonnicą na bramie. Prepodobny żył aksetycznie cierpiąc mróz, upały, głód i pragnienie, jak o tym zapisano w monastyrskim sinodiku.

Prepodobnyj Makarij Zabynskij

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej

Dziś, 17-12-2017 Świętej męczennicy Warwary.

Święta męczennica Warwara

Dzień pamięci: grudnia
Великомученица Варвара
Великомученица Варвара

Urodzona w Iliopolu ( Илиополе) dzisiejszej Syrii za imperatora Maksimina (305-311 rr.) w bogatej i znanej rodzinie pogan. Ojciec Warwary – Dioskor, rano stracił żonę i córka stała się głównym celem jego wysiłków. Że by ochronić piękną dziewicę od wzorów obcych i razem z tym pozbawić możliwości rozmów z chrześcijanami, zbudował specjalny zamek, który opuszczała tylko za zgodą ojca.

sw Warwara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglądając z wysokości wieży zamkowej piękność Bożego światu Warwara zawsze chciała poznać jego Prawdziwego Twórcę. Kiedy pani wychowujące jej mówili iż świat stworzony bogami których czci jej ojciec , dziewczyna w myślach mówiła :” Bogi których czci mój ojciec, stworzone rękami ludzi. Jak ci ludzie mogli by stworzyć takie jasne niebo taką piękna ziemie?  Jedynym ma być taki Bóg , którego nie stowrzyli ruki ludzi lecz Sam On, mające własne bycie. W taki sposób święta Warwara od stworzeni światu jawnego poznawać Twórcę, i na niej objawiali się słowa proroka «Поучихся во всех делех твоих, в творении руку твоею поучахся» (Пс. 142, 5) (икос 2).

Czytaj dalej

Prepodobnyj Warlaam Chutynskij ( pamięć dziś 19(6)/XI)

Prepodobny Warlaam (Варлаам Хутынский) żył w XII wieku, zyn szlachetnego nowgorodca lata dziecięcę spędził w Nowgorodzie.

Prepododnyj Warlaam Chutynskij ikona1
W wieku młodym udał się do podgorodniego Lisiczij( Лисичий) monasteru przyjął postrig. Osiedłił się na bezldnym chołmie nad Wolchwem ( Волховом), w miejsciu nazywanym Chutyń ( Хутынь), 10 kilometrów od Nowgorodu. W samotnosci Warłaam prowadził życie trudne, tworząc nieustannie modlitwy i trzymajac strogi post. Dużo pracował- sam ścinał drzewa , rąbał ich na opał. obrabiał ziemie, wykonując słowa z Piśma Świętego: „Аще кто не хощет делати, ниже да яст” (2 Сол. 3, 10). Do niego przychodzili mieszkańcy z miasta chcące razem prowadzić życie miłe dla Boga.
Nastawiając ludzi mówił do nich: „Чада, блюдитесь от всякой неправды, не завидуйте, не клевещите. Воздерживайтесь от гнева, не отдавайте денег в рост. Берегитесь судить неправо. Не клянитесь лживо, давши клятву, исполняйте ее. Не предавайтесь телесным страстям. Будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. Сия добродетель – начало и корень всякого добра”.

Niedługo zbudowano cerkiew w imię Przemienienia Pańskiego (Преображения Господня) i założono monaster. Bóg darował Warłaamu możliwość cudotwórstwa i jasnowidzenia. ku końcu życia, za przyzwoleniem Bożym , przybył z Konstantynopolu święty inok Antonij(Антоний) – serdeczny kolega Warłaama. Błażenny , zwracając do niego powiedział : „Возлюбленный брат мой! Божие благоволение почивает над сею обителью. Ныне я передаю в твои руки сей монастырь. Блюди его и заботься о нем. Я уже отхожу к Царю Небесному. Но не смущайся этим: телом я покидаю вас, духом же всегда буду с вами”. podał nastawieni bractwu, zapowiedział chronić wiarę prawosławną i stałe być w pokorze, prepodobny Warłaam odszedł do Boga 6-11-1192r.

Czytaj dalej