Archiwa kategorii: prawosławni święci

Prepododnyj Warlaam Chutynskij ikona1

Prepodobnyj Warlaam Chutynskij ( pamięć dziś 19(6)/XI)

Prepodobny Warlaam (Варлаам Хутынский) żył w XII wieku, zyn szlachetnego nowgorodca lata dziecięcę spędził w Nowgorodzie.

Prepododnyj Warlaam Chutynskij ikona1
W wieku młodym udał się do podgorodniego Lisiczij( Лисичий) monasteru przyjął postrig. Osiedłił się na bezldnym chołmie nad Wolchwem ( Волховом), w miejsciu nazywanym Chutyń ( Хутынь), 10 kilometrów od Nowgorodu. W samotnosci Warłaam prowadził życie trudne, tworząc nieustannie modlitwy i trzymajac strogi post. Dużo pracował- sam ścinał drzewa , rąbał ich na opał. obrabiał ziemie, wykonując słowa z Piśma Świętego: „Аще кто не хощет делати, ниже да яст” (2 Сол. 3, 10). Do niego przychodzili mieszkańcy z miasta chcące razem prowadzić życie miłe dla Boga.
Nastawiając ludzi mówił do nich: „Чада, блюдитесь от всякой неправды, не завидуйте, не клевещите. Воздерживайтесь от гнева, не отдавайте денег в рост. Берегитесь судить неправо. Не клянитесь лживо, давши клятву, исполняйте ее. Не предавайтесь телесным страстям. Будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. Сия добродетель – начало и корень всякого добра”.

Niedługo zbudowano cerkiew w imię Przemienienia Pańskiego (Преображения Господня) i założono monaster. Bóg darował Warłaamu możliwość cudotwórstwa i jasnowidzenia. ku końcu życia, za przyzwoleniem Bożym , przybył z Konstantynopolu święty inok Antonij(Антоний) – serdeczny kolega Warłaama. Błażenny , zwracając do niego powiedział : „Возлюбленный брат мой! Божие благоволение почивает над сею обителью. Ныне я передаю в твои руки сей монастырь. Блюди его и заботься о нем. Я уже отхожу к Царю Небесному. Но не смущайся этим: телом я покидаю вас, духом же всегда буду с вами”. podał nastawieni bractwu, zapowiedział chronić wiarę prawosławną i stałe być w pokorze, prepodobny Warłaam odszedł do Boga 6-11-1192r.

Czytaj dalej

Święty Nektariusz Cudotwórca, pomocnik w walce z rakiem.

Cвятой Нектарий Эгинский Чудотворец – помощник в борьбе с раком

Источник Анастасия дата . в разделе Святые целителиЦерковь и здоровье

Святителя Нектария, митрополита Пентапольского, в Греции хорошо знают и очень почитают. В России имя этого православного святого для многих еще не знакомо, что вызывает сожаление.

В Греции считают, что не существует болезни, в которой святой Нектарий не мог бы помочь – и это убеждение справедливо, ведь по молитвам к святителю исцеляются даже такие страшные болезни, как онкология! Современных чудес святого Нектария настолько много, что их трудно сосчитать.

Родился святитель Нектарий (в миру Анастасий Кефалас) в 1846 году неподалеку от Константинополя, в Селиврии Фракийской, в семье благочестивых христиан. С детства мальчик полюбил храм Божий, молитву и с усердием читал Священное Писание. Семья будущего святого была бедной, поэтому Анастасий не мог учиться на Родине и был вынужден в 14 лет уехать в Константинополь, устроиться на работу и так зарабатывать себе на учебу.

saint_nektarios

Нектарий Эгинский. Прижизненное фото 
(Источник: atheralexander.org)

 
Czytaj dalej

Dziś 30(16)/X pre podobnych mnichów solowieckich

Ioann i Longin żuli w XVI wieku. Byli inokami Solowieckgo Spaso-Preobrażenskogo monastyru, w czasach kiedy ihumenem był święty Filip( Филипп , впоследствии митрополит Московский). Pod dowództwem świętego Filipa prepodobni Joann i Longin żyli w poście i modlitwie, i dokładnie wykonywali wo;e ihumena i stopniowo rośli duchowo  .

Prepodobnyje Joann i Longin Jarengskije

Czytaj dalej

Sarec Sylwan Atoski

Żywot Świętego Sylwiana z Atosu 24(11)-09-2017

 Żył na ziemi człowiek , mąż siły ducha gigantycznej, na imię Sylwan( Силуан).

starzec Sylwan Atoski

Długo modlił się z niewstrzymanym płaczem :”Zmiłuj się na de mną „, ale Nie słyszał go Bóg( Бог).  Wiele miesięcy  takiej modlitwy i siły go zmalali , i stojąc na krawędzi skruchy rzekł :” Jesteś nieubłagany!” I tym momencie coś w dyszy go naderwało się , raptem na mig on zobaczył żywego Chrystusa; ogień wypełnił go serce i ciało z taką siłą , że jak by widzenie potrwało jeszcze sekundę – bym zmarł. Później już nigdy nie zapomniał krotki nieobliczalnie kochający, radosny, pełne niezrozumiałego światu spojrzenie Chrystusa, i w następne lata swoje nieustannie świadczył , Bóg jest miłość, miłość niewymierzalna i niezrozumiana.
  O nim -świadku miłości Boga- dalej opowiemy.

 

Czytaj dalej

Swieci Ioan Kronsztackij Dimitrij Skepsijski Joan Chrzsciciel

Dziś 24(11)-09-2017 Męczennika Dimitrija, żony Ewfanii i syna Dimitriana .

Święty męczennik Dimitrij był księciem i włodarzem miasta Skepsii ( Скепсии в Геллеспонте).

Swieci Ioan Kronsztackij Dimitrij Skepsijski Joan Chrzsciciel

 

Do tego miasta przyszedł z kazaniem Ewangelii święty Korneliusz ( Корнилий Сотник  pamięć 13 wrzs.), pierwszy poganin nawrócony do Chrystusa przez apostoła Piotra. Święty Korneliusz nawrócił wiele mieszkańców miasta,  zo to poganie schwytali go i zaprowadzili na sąd do księcia Dmitrija, który bezskutecznie przekonywał Świętego odstąpić od Chrystusa,  i w końcu skazał go na tortury.

Czytaj dalej

apostol Faddziej

03/09 Apostoła Faddzeja ( z 70-ciu)

Apostoł Faddziej za pochodzeniem żyd urodził sie w syryjskim mieście Edessie. (Św. apostoła trzeba odróżniać od apostoła z 12 -tu Iudy, zwnego Faddzijem lub Lewejem. – Pamięć 19 czerwca).

apostol Faddziej freska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy przyszedł na święto do Jerozolimy, usłyszał kazanie świętego Joanna Prяedteczi i, przyjąwszy od niego Chrzest  w jordanie( Крещение в Иордане), został w Palestynie.

Czytaj dalej

Onufrij Welikij 3

Święty Onufry Wielki

Żywot Onufrija Wielkiego( Онуфрия Великого ) IV wieku,

i ktorę żyli w wewnętrsznej pustyni Fiwaidskiej w Egipcie ( w tym prepodobnego Timofeja Pustynnika( Тимофея Пустынника), prepodobnych Иоанна, Андрея, Ираклемона (Ираклавмона), Феофила i innych) napisane przez ich współczesnikiem mnichem jednego z zmonastyrów prepodobnym Pafnuciem ( преподобным Пафнутием).

Onufrij Welikij 2

 

Jednego razu przyszła Pafnuciju myśł pójść w głąb pustyni , że by zobaczyć samemu żyjacych tam ojców i poczyć od nich jak idą ku zbawieniu. On wyszedł z monasteru i poszedł w pustnie. Po czterech dobach doszedł do jaskini i znalażl tam ciało dawno już zmarłego starca.

Czytaj dalej

Święty Książe Igor Czernigowski

Святой благоверный князь Игорь Черниговский.

Kniaz Igor Czernigowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Połowa  XII wieku – cięzka pora niekończących się wojen wewnęcznych  za tron w Kijowie dwoch ugrupowań kśiażecych Olgowiczej i Mstislawiczej ( Ольговичей и Мстиславичей). Wszyscy walczące byli rodzeństwem,  pra wnuki Jarosława Mądrego( Ярослава Мудрого). Mstislawowiczi zwali się  od imienia swego ojca świętego Mstislawa Wielkiego(Мстислава Великого + 1132), syna Wladimira Monomacha(Владимира Мономаха )(stąd druga nazwa Monomaszycze „Мономашичи”).  O;gowiczi(Ольговичи) nazywali się od Olega Swiatoslawowicza) Олега Святославича + 1115), nazywanego przez gorzki jego los (sudbu) Gori-slaiwczem). Oleg Gorislawicz to syn Kijowskiego Księcia Swiatosława( Святослава + 1076), który uczęstniczył w przeniesieniu relikwij świętych męczenników Borysa i Gleba( 1072 ) i wszedł do historii Cerkwi, jako właściciel dwoch pięknych zbiorów bogosłowskich tamtych czasów  – „Изборника Святослава 1073 г.” и „Изборника 1076 г.”.

Czytaj dalej