Archiwa kategorii: cuda prawosławja

21-01-2017 Dziś święcicela Filipa metropolity Rosijskiego cudotwórcy

Święciciel Filip ( urodzony Feodor) pochodzi ze szlachetnego rodu Kolyczewych. Urodził się  w 1507 roku. Ojciec Stepan przygotowywał syna do służenia ojczyżnie . Mama Warwara zakończyła swoi dni jako inokinia Wasonofia, wychowywała syna w szczerej wierze i kubowi do Boga.

Wielki książe Moskiewski Wasilij III Ioanowicz , ojciec Ioana Groznego, nabliżil Feodora do swojego dworu książego, ale Feodoru życię przy dworze nie podobało się jako grzechowne. Feodor głębiej i staranniej skupiał się na księgach i chodzeniu do cerkwi . W tym czasie powstaje szera więz przyjacielska ze  strony młodego  księcia Ioana ( Groznego). Ale mimo dobrych perspektyw  w Moskwie Feodor w niedziele 05-06-1537r za liturgią słyszy kolejny raz pod czas kazania słowa: ” Nikt nie może służyć dwom panom” (Mat.6.24) i tę słowa decydują o jego losie.

Czytaj dalej

ekskursiya_iz_ulcinya_v_ostrog

Ostrożski Monaster Czarnogóra

Znajduje się między Podgoricą a Nikszycz, wysoko w górach. Ok 4000 m nad pm.

Monaster został znanym dopiero w XVII wieku, pod czas dzialń wiekiego prawosławnego świętego Wasilija Ostrożskiego, a jaskini mnichów w skale istnieli z czasów pradawnich.

Poniżej linki do ciekawych i korzystnych informacji o tym udnym miejscu i Świętym Wasiliji Ostrożskim

http://www.pravmir.ru/monastyr-ostrog-chernogoriya-fotoekskursiya/

http://montenegro.in-facts.info/monastyir-ostrog/

http://montenegro.in-facts.info/vasiliy-ostrozhskiy-chudotvorets/

http://www.pravoslavie.ru/archiv/svt_vasilij.htm

Czytaj dalej

Rozdestwo Christowo 07 01 2016

Wigilia Narodzenia Chrystusa

Jezus Chrystus , Zbawiciel świata, urodził się od Пресвятой Девы Marii w czasach imperatora Augusta(Oktawia) w mieście Betlejem.

August nakazał zrobić opis narodu w całym imperium? do którego należała wtedy Palestyna. U żydów istniał zwyczaj prowadzić opisy wg kolan, plemionach i narodach, każde kolano i ród mieli wyznaczone miasta i miejsca przodków, dla tego Najświętsza Dziewica Maryja ш Józef , jako pochodzący od kolana DavidаЖитие.. Святой царь и пророк Давид.Икона. Царь Давид, musieli przyjść do Betlejem( miasto Davida), ze by wpisać swoi imiona w spis poddanych  cesarza. W Betlejem one nie znaleźli wolnego noclegu w hotelach. W jaskinie, stosowanej dla bydła , wśród słomy i siana rozłożonej do karmienia bydła , daleko od miejsca zamieszkania , wśród obcych ludzi , zimną nocą , w miejscu pozbawionym najmniejszych dogodności urodził się Zbawiciel. „Таинство странное вижду и преславное, – z podziwem śpiewa Cerkiew,

– Небо – вертеп; Престол Херувимский

– Деву; ясли – вместилище, в них же возлеже невместимый Христос Бог” (ирмос 9-й песни канона).

Bez bólu , bez pomocy urodziła Chrystusa Najświętsza Maria, „повит Его и положи в яслех” (Лк. 2). Ale w ciszy , gdy ludzie spali w grzechu wieść o Narodzeniu Zbawiciela poczuli pasące bydło nocne stróże .

Stał przed nimi Anioł i rzekł:”Не бойтеся: се бо благовествую вам радость велию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спаситель, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове”, i skromne pasterze pierwsze z ludzi ukłonili kolana za dla zbawienia ludzi Chrystusowi. Cały świat pogański w postaci Trzech Króli uchylił kolana przed Prawdziwym Zbawicielem Świata  (Мф. 2, 11).

Rozdestwo Christowo

Czytaj dalej