Archiwa kategorii: Bez kategorii

Spotkanie Partriarchy Cyryla i Papieża Franciszka zakończyła się podpisaniem wspólnego komunikatu.

12/02/2016 Odbyło się spotkanie Patriarchy Cyryla z Papierzem Franciszkiem

Havana 13/ 02 /2016.Pierwsze w historii spotkanie Patriarchy Moskowskogo i Wseja Rusi i Papy Rzymskiego odbyło się w Havanie( Kuba) Interfaks-Религия.Trwało ok dwóch godzin.

Spotkanie zakończono podpisaniem  wspólnego pisma( совместного заявления, ) które nastąpiło przed publicznością i dziennikarzami.

Po zakończeniu rozmowy z dziennikarzami Patriarcha Cyryl przedstawił Papierzu po kolei każdego z członków swojej delegacji .

Papież każdemu z nich uścisnął dłoń .

Za tym nastąpiła kolej przedstawienia członków delegacji katolickiej.

Pod czas uściskania dłoni Patriarcha rozmawiał z nimi po angielsku( donosi Interfax Religia).

Совместное заявление Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла

13/02/2016

Czytaj dalej

10/08 Świętego Lawrencija Kałużskiego cudotwórcy.

Блаженный Лаврентий, Христа ради юродивый, Калужский чудотворец, жил в начале ХVI века в полуверсте от старой Калуги при лесном храме в честь Рождества Христова, стоявшем наверху горы.

SW.LAWRENCIJ KALUZSKI

Из его хижины был прокопан подземный ход в церковь, где он слушал Богослужение. Бывал он и в доме калужского князя Симеона Иоанновича. Предполагают, что блаженный Лаврентий происходил от боярского рода Хитровых, потому что его именем начинался их родовой помянник в Перемышльском Лютиковом монастыре, находившемся в Калужской епархии. Зимой и летом блаженный ходил босой, в рубашке и овчинном тулупе. Подвигами самоотречения он возвысился до того, что еще при жизни прославился благодатными дарованиями.

Czytaj dalej

4j tydzień Wielkiego Postu Ioanna Lestwicznika (ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА).

Pokuta – naszę przybliżenie do Boga (Покаяние – это наше примирение с Богом.)
Святой Иоанн Лествичник

Post- czas pokuty , czas kiedy nasze skamieniałę serca muszą śiłą Boga stać czułymi , z zimnych w ciepłe , otwartymi dla innych i Boga.Post  – czas odnowienia kiedy na wiosne wszystko odnawia się , odżywa z nową śiłą  . To czas pojednania бф зщоувтфтшу to radosć Boga i nasza i nowy początek.

 

 

Dziś wspomnienie św.Ioanna Lestwicznika i chcę czytać ci kilka jego słów, szczególnie istotne w okresie roku cerkiwnego, że teraz przeżywamy post , „Pokuta – to nasz powrót do Boga, odnowienie naszego chrztu; dzałanie do odnowienia pokoju  z Bogiem, nasz ślub, aby zmienić swoje życie. Jest to czas, kiedy możemy nauczyć się pokory, czyli do świata: pokój z Bogiem, pokój z sobą, pokój z całym stworzeniem. Pokuta rodzi nadziei i decyduje odrzucenia rozpaczy. I pokuta – taka , że zasługujemy na potępienie, ale pozostawia sądowi bez stałej obecności wstydu i hańby, ponieważ pokuta – to jest nasze pojednanie z Bogiem.

A ośiągamy to przez godne życiу , poprzez wojnу z grzechem popełnionym nami w przeszłości. Pokuta – oczyszczenie naszego sumienia. Pokuta – jest chęć, bez szemrania słowa miłości i transformacji, poieść każdy  smutek i ból „.

A jeśli zadajemy sobie pytanie, jak, w jaki sposób to osiągnąć, w jaki sposób możemy odpowiedzieć  Bogu, Który przyjmuje nas jak ojciec syna marnotrawnego przyjął; Bóg, Który tule czekał na nas, niestety, kiedy Go odrzucili, i nigdy nie odwrócił się od nas – jak możemy odpowiedzieć na to Bogu?  To tutaj jest krótki fragment modlitwy: ” Не изощряйся в молитвенном красноречии; потому что нашего Небесного Отца часто радует и застенчивый, немудреный лепет детей. Не многословь, когда разговариваешь с Богом, потому что иначе, изыскивая слова, ты запутаешься в них. За одно только слово Бог помиловал мытаря; одно слово веры спасло разбойника на кресте. Многословие в молитве рассеивает ум и наполняет его обилием образов. Единое же слово, обращенное к Богу, собирает ум в Его присутствии. И если, когда молишься, какое слово ударило тебя в сердце, достигло самых твоих глубин, – держись этого слова, повторяй его, ибо в такие минуты сам ангел-хранитель молится с тобой, потому что тогда мы правдивы и верны самим себе и Богу „.

Pamiętajmy też, że mówi Święty Joan Lestwicznik, nawet jeśli zapomnią się moi  wyjaśnienia; pamiętajmy jego słowa, bo był człowiekiem, który wiedział, co to znaczy  zwrócić się do Boga i pozostać z Nim, być radością dla Boga i cieszyć się o Nim. Pamięć  Joanna Lestwicznika teraz, gdy idziemy do strastnoj siedmicy, to przykład, jak łaska Boża może zwykłego, prostego człowieka, zmienić na switło dla świata.

Uczmy się od niego, naśladujmy jego przykład, radujmy się w to, co Bóg może zrobić  z człowiekiem , i idżmy za tym przykładem, aby słuchać Boga, , aby znaleźć sposób na życie z Nim, w Nim żyjemy, bo On jest Prawdą, ale Podobnie, drogą i życiem wiecznym. Amen.

Митрополит Антоний Сурожский

Тропарь святому Иоанну Лествичнику

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси свтильник вселенней, сияя чудесы, Иоанне отче наш, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

Кондак святому Иоанну Лествичнику

Плоды прсноцветущия, от твоея книги принося учения премудре, услаждаеши сердца, сим с трезвением внемлющих блаженне: лествица бо есть души возводящая от земли к небесней и пребывающей славе, верою чтущих тя.

Zycie  преподобного Иоанна Лествичника

Sługa Boży, Święty Joan żył w VI wieku, pochodzący Syryji, w swoim piśmie nazywa po Lestwicznik  lub twórca „Lestwicy” , a wg miejsca pobożnych czynów – Synajit. 17 lat od jego wieku, Jan poświęcił się do Boga, wzniosł się ciałem na górą Synaj, i duchiem do Nieba. Prebywał na górze Synaj w wyczynach samotnośći 19 lat – do czterdziestu lat jego życia, następnie udał się na pustynię Synaj Fola położoną  w pięciu stadijach od Cerkwia Synaj, tu w wielkich wyczynach ścisłego postu i nieustannej modlitwy pracował 40 lat.

W niezwyklej Czteredziesiątnicy Postu dziwny i czas trwania postu i sposób. Chociaż Joan nie odmawiał spożywania  żywności dozwolonej w okresie Wielkiego Postu , by zniszczyć, jak sam powiedział, ” róg gordosci”; ale jadł  mało .

Natomaist do kazdego chcienia mówił zdecydowanie Nie i Milcz. Pokuta jego polegał na głebokim skruszeniu serca i łazach. Długo po jego błogosławionej śmierci przy Górze pokazywli wązkąjaskinie – święte miejsce dla wyczynów pokuty, które jest nazywane slezotochnym, i jest tak oddalony od klasztoru, jak to było konieczne, że by placz Joanna nie słyszeli bracia.

Prepodobny Joann , postawiony ihumenem, zaczał drogę wzniesienia do Boga i Nieba. Jak Moisejusz ze słów opisująсупщ jego życie zbliżył sie Bogu , przyjął myślią Bogonapisany przekaz i piurem ducha zpaisał na prośbę prepodobnego ihumena Raifskiego, Bogiemnapisaną Leswicę Raju(«Лествицу Рая»), jakie przekazał wszystkim chcacym wejść do Królestwa Bozego.

Восходя далее по степеням духовных совершенств, и с большею ревностию, нежели до принятия начальства над братиею, он изложил книгу к пастырю, и таким образом сделался руководителем самых руководителей.

Prepodobny odszedł do Boga w wieku 80 lat ok 606 roku. Pamięć jego 30 marca.

В литургийном Евангелии в воскресный день четвертой седмицы Великого Поста Церковь к утешению и назиданию постящихся, Божественным свидетельством утверждая могущество поста и молитвы, открывшее Иоанну лествицу рая и возведшее его на высоту духовного совершенства, благовествует, что дух злобы изгоняется из человека только молитвою и постом, и вместе предвозвещает приближающуюся радость воскресения Христова (Мк. 17-31).

Protoijeriej Debolski (Протоиерей Г.С. Дебольский,)
«Дни богослужения Православной Церкви» т. 2

Czytaj dalej

Torzestwo Prawoslawia 1 niedziela postu

Kazanie o wybaczeniu

W Imię Ojca i Syna i Świętego Ducha!

„Jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień” (Mt 6,15)

Dziś znów zaczynamy szlak Wielkiego Postu . Ale przed tym powiemy co to jest-post , i po co ustawiony przez naszą Cerkiew . W pierwszej kolejności musimy pamiętać iż post – narzędzie ale nie cel. Niech i bardzo ważny ale instrument położony przez Cerkiew ku naszemu zbawieniu- pokonaniu  złych przyzwyczajeń , nadużyć , do których człowiek przyzwyczaja się w codziennym życiu. Zabrać wszystko niepotrzebne a niezbędnym korzystać w miarę potrzeb- to cel postu.  Czytaj dalej

Slowo W niedzielie o wybaczeniu win.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа
Слово «прощать» происходит от древнерусского слова «проща». Одним из значений его является глагол «исцелять», а другим – «отпускать на свободу».
Как же важен и глубок для нас смысл этих слов! Прощать… исцелять… отпускать на свободу… От чего исцелять? Из какого плена отпускать на свободу? Вспомним слова Спасителя: «Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся».

Если кто-то из людей жестоко, несправедливо и больно отнесся к нам и по справедливости повинен за это возмездию, то мы, христиане, имеем великое право и власть разрешить его в вечности от заслуженного им наказания, от уз, от мучений, от ада. Господь наделяет нас такой великой властью – прощать.

Этому есть и подтверждение у святых отцов. Вот что пишет преподобный Феофилакт Болгарский в толковании на слова Спасителя: «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе»: «Если ты, обиженный, будешь иметь как мытаря и язычника того, кто поступил с тобой несправедливо, то таковым он будет и на небе. Если же ты разрешишь его, то есть простишь, то он будет прощен и на небе. Ибо не только то, что разрешают священники, бывает разрешаемо, но и то, что мы, когда с нами поступают несправедливо, связываем или разрешаем, бывает связываемо или разрешаемо и на небе».

Вот как высоко, вот что значит наше прощение! Чего еще большего мы можем сделать для нашего ближнего? Вот почему прощение от всего сердца – самый большой дар нашему ближнему. И Сам Господь Бог именно в прощении ждет увидеть в нас Своих учеников, ждет, чтобы мы вслед за Ним совершили этот милостивый суд над нашими ближними. И простили, отпустив на свободу и исцелив от вечных мук. Конечно, Страшный суд будет вершить Сам Господь, но Промыслом Божиим – как это ни поразительно, как ни ужасающе для нас, людей, даже звучит – и нам дано принять в нем участие.

В прошлое воскресенье мы с вами вспоминали о суде Божием как о суде над нашим милосердием. Помните, Господь говорит, что если вы были милостивы к одному из малых сил, ближних наших: накормили, утешили, посетили в темнице или в болезни, то сделали это Самому Господу Богу. И награда таковым – «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира».

И напротив, если вы не смогли найти в себе это милосердие, Господь говорит страшные слова: «Отойдите от Меня, проклятые…»

В нашем мире нет никакой другой истинной милостыни, кроме деятельного милосердия. И еще – прощения как высшего проявления милосердия, как «исцеления» и «отпущения на свободу».

В прошлые годы в этот день перед Великим постом мы приводили много высказываний святых отцов о прощении. Но сегодня я вспомню слова двух обычных людей. Одного – православного христианина, а другого – просто очень мудрого человека. Александр Васильевич Суворов, великий воин, давал наказ своим подопечным, своим солдатам. «С юных лет, – говорил он, – приучайся прощать проступки ближнего и никогда не прощай своих собственных».

В этом для нас глубокий и таинственный смысл Великого поста – простить других и не прощать себя. Даже если Сам Господь простил нас. Для нас, грешников, живущих на земле, именно такая мысль, такое расположение духа – и правильно, и справедливо, и полезно.

А вот второе высказывание – уже совсем экзотичного человека. Отто фон Бисмарк. Он тоже был своеобразным христианином, хотя и не православным. Но о прощении сказал удивительные слова, которые были навеяны ему и его молитвой, и опытом, и мудростью, и, как ни удивительно, высоким смирением. Хотя человек он был необычайно жесткий. «Железным канцлером» называли его. Так вот, к концу своей жизни он сказал: «Жизнь научила меня много прощать. Но еще больше – искать прощения».

Прощать надо легко и с радостью. С таким душевным расположением, чтобы у нас на душе осталось светлое чувство, что мы, по милости Божией, наконец-то совершили что-то действительно очень необходимое, важное и для нас самих, и для нашего ближнего. Да так оно и есть! Мы отпустили, сколько это от нас зависело, человека на свободу от вечной смерти. Мы исцелили, по мере наших немощных возможностей, человека от вечной смерти и от ада.

И вот сейчас, дорогие наши прихожане, от лица всей братии, и, конечно, сам я, прошу у всех вас прощения за все те ведомые и неведомые мною грехи, которые я совершил перед вами. Простите меня, Христа ради!

Ну, а испросив прощения, давайте с радостью приступать к посту, к святой Четыредесятнице! «Наступает пост – весна души!» – возглашает Церковь. Светлое, самое важное для православного христианина время в году.

В чем же состоит путь Великого поста? Если не мудрствовать, а говорить просто, то его можно заключить в двух словах – молиться и каяться.

Какими только путями не приводит Господь нас к молитве и покаянию! Каждого своей дорогой, иногда совершенно удивительной, необычной.

Вот, чтобы вам было порадостнее вступать в Великий пост, чтобы вы всегда помнили эти два простых слова – молиться и каяться, я расскажу историю, которая произошла совсем недавно.

Муж и жена, молодые совсем люди, очень современные, верующие, церковные, решили на воскресенье подбросить своего трехлетнего сынишку к бабушке. А самим сходить в храм, а потом до вечера где-то развлечься. А бабушка, надо сказать, была неверующей. В храм не ходила и к Православию относилась весьма скептично. А уж убедить ее исповедоваться и причаститься эти молодые люди совершенно никак не могли. Не удавалось им это.

Но вот, когда вечером родители вернулись за сынишкой, то застали бабушку в слезах и в необычайном смятении. На ней просто лица не было.

– Что случилось? – с тревогой спросили молодые папа с мамой.

И тут бабушка, собравшись, твердо сказала:

– Пришло время: мне, наверное, надо исповедоваться и причаститься…

Молодые люди просто своим ушам не поверили!

А бабушка сквозь слезы поведала такую историю. Когда молодые родители ушли, она покормила своего трехлетнего внучка, а тот, плотно поев, подошел к бабушке, взглянул снизу вверх на нее своими ясными невинными глазами и сказал:

– Молись и кайся!

Что вы смеетесь, братья и сестры? А вот бабушке было не до смеха!

Внук снова дернул ее за платье и совершенно серьезно, настоятельно потребовал: «Молись и кайся!»

И так продолжалось целый день. Со слезами ребенок ходил по квартире за бабушкой и только твердил: «Молись и кайся! Молись и кайся!..»

Что оставалось думать пораженной женщине? Только одно: дитю открыто: она должна скоро оставить этот мир, надо готовиться к смерти. И вот то, что за долгие годы не смогли сделать взрослые, двумя словами сделал этот удивительный младенец: женщина решилась уже в ближайший день идти к священнику для исповеди и покаяния.

Молодые родители хотя и были необычайно обрадованы этим ее решением, но все же не могли не открыть ей правду. Оказалось, мальчик весь день тщетно просил, упрашивал и умолял бабушку показать его любимый мультфильм «Малыш и Карлсон»…

Но, как бы то ни было, все, как и всегда, совершилось по Промыслу Божию: потрясенная всем случившимся бабушка свое решение о молитве и покаянии не отменила.

Запомним эту историю и с радостью отправимся в путь! Но теперь уже со всей серьезностью отнесемся к этим словам – таким простым и таким ясным: в Великий пост мы вступаем для того, чтобы молиться и каяться. Аминь.

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

26 февраля 2012 года

 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

6 января 2015 г. 12:00

Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Ко всем вам, проживающим в разных странах, городах и весях, но составляющим Единую Русскую Православную Церковь, обращаюсь я в сию святую ночь и от души поздравляю с мироспасительным праздником Рождества Христова. Сердечно приветствую вас, дорогие мои, и молитвенно желаю, чтобы мы все исполнились духовной радостью от совместного участия в этом великом торжестве и насладились пиром веры, как сыны и дщери Божии и друзья Христовы (Ин. 15:15).

Ныне созерцая тайну Боговоплощения, мы стремимся понять, каков смысл события, произошедшего две тысячи лет назад в Вифлееме, и какое отношение оно имеет к нам и нашим современникам.

Святой апостол Павел пишет: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Гал. 4:4-5). А что же предшествовало этой полноте времени? Вся история человечества до Рождества Христова по сути есть история поисков Бога, когда лучшие умы пытались понять, кто же является источником той сверхъестественной силы, присутствие которой в жизни так или иначе ощущает каждый человек.

На пути богоискательства люди, пытаясь обрести истину, впадали во всевозможные заблуждения. Но ни примитивный страх человека перед грозными явлениями природы, ни обожествление природных стихий, идолов, а порой и самого себя, ни даже те немногие прозрения, которые озаряли философов-язычников, не привели людей к истинному Богу. И когда мир своею мудростью не познал Бога (1 Кор. 1:21), Он благоволил Сам снизойти к людям. Духовными очами мы созерцаем великую благочестия тайну: Творец уподобляется творению, принимает природу человеческую, претерпевает уничижение, умирает на кресте и воскресает. Все это превосходит человеческое понимание и является чудом, раскрывающим полноту Откровения Бога людям о Самом Себе.

Христос родился — и мир обрел надежду, Христос родился — и любовь царствует во веки, Христос родился — и небо приклонилось до земли, Христос родился — и Вифлеемская звезда указует неложный путь к Богу, Христос родился — и никто да не верит в торжество зла, ибо мы спасены благодатью через веру, и сие не от нас, Божий дар (Еф. 2:8).

Ожидая и предвидя пришествие Мессии, пророк Исаия восклицает: «С нами Бог!» (Ис. 8:10).  Его богодухновенные слова и поныне являются источником неизреченной радости для миллионов христиан. Родившись в Вифлееме, Господь рождается в наших сердцах и пребывает с нами, если мы храним верность Ему и основанной Им Церкви. Он с нами, когда мы творим добрые дела. Он с нами, когда мы помогаем ближним. Он с нами, когда мы сострадаем и сочувствуем. Он с нами, когда мы примиряем враждующих. Он с нами, когда мы прощаем и не помним зла. Он с нами, когда мы молимся и участвуем в церковных Таинствах, наипаче же — в Таинстве Благодарения, Святой Евхаристии.

Праздник Рождества Христова говорит нам о самом главном: мы призваны научиться любить Бога и служить Ему, нашему Спасителю, Тому, Кто даровал это спасение всем народам и на все времена, Кто и ныне простирает Свои объятия к каждому из нас. Обретая навык истинного почитания Бога и благоговейного предстояния пред Ним, мы вместе с тем научаемся служить и нашим ближним, являя веру, действующую любовью (Гал. 5:6).

И нам немногое остается довершить — ответить на действие спасающей благодати Божией своим послушанием, своим доверием к словам Господа, своим желанием исполнять Его заповеди. Если мы усвоим эту великую истину, то очень многое изменится не только в нас самих, но и вокруг нас. Мы сумеем правильно расставлять ценностные приоритеты, мы сможем мирно, спокойно и уверенно идти по предначертанной нам свыше дороге жизни, воздавая хвалу и благодарение Богу.

А чтобы достичь такого состояния духа, мы должны быть православными людьми не по социологическим только опросам, а по своим глубоким убеждениям и по образу жизни, как были горячо верующими и любящими Бога людьми наши благочестивые предки. Среди таковых особое место занимает креститель Руси, святой равноапостольный и великий князь Владимир. 1000-летие его блаженной кончины мы будем отмечать в этом году. Именно ему мы обязаны тем, что являемся носителями высокого христианского звания и в совокупности составляем единую семью православных братских народов исторической Руси. Так было, и есть, и будет. И никакие временные треволнения и испытания, никакие внешние силы не смогут расторгнуть эти многовековые духовные и культурные связи наследников киевской крещальной купели.

В эти святые рождественские дни молитвы всей церковной полноты и моя сугубая молитва о мире на украинской земле. Вне зависимости от места проживания своих чад, их политических взглядов или предпочтений Русская Православная Церковь исполняет ту ответственную миссию, которую на Нее возложил Сам Христос (см. Мф. 5:9). Она делала и делает все возможное для того, чтобы примирить людей и помочь им преодолеть последствия вражды.

В основе всякого противостояния, ненависти и разделений — грех. Он, по слову преподобного Иустина Челийского, «всеми своими силами совершает одно: обезбоживает и обесчеловечивает человека» (прп. Иустин (Попович), Философские пропасти). И мы видим, в каком адском состоянии порой пребывает человек, утративший дарованное Творцом достоинство.

Церковь же от имени Бога, неустанно возвещая людям великую радость (Лк. 2:10) о рождении Спасителя, призывает всякого земнородного уверовать и измениться к лучшему. Она предлагает путь восхождения: от богоискательства — к Богопознанию, от Богопознания — к Богообщению, от Богообщения — к Богоуподоблению. Святитель Афанасий Великий, живший в IV веке в Александрии, в потрясающих словах выразил цель пришествия в мир Спасителя: «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом». Не по своей природе, а по Божественной благодати. Весь многовековой опыт Церкви свидетельствует: подлинное преображение, обожение совершается действием благодати посредством добровольного соработничества Бога и человека. И достигается оно трудом, в послушании Творцу, а не принятием диавольского искушения змия, предлагавшего нашим прародителям вкусить от древа познания добра и зла и тотчас стать как боги (Быт. 3:5). Каждый, живущий по вере, знает, что именно верность Богу удерживает его от злых дел и мыслей, что именно вера вдохновляет его на подвиги и труды во славу Божию и на благо ближних.

Поздравляя всех вас с великим праздником Рождества Христова и Новолетием, хотел бы от души пожелать вам доброго здравия, мира, благоденствия и щедрой помощи свыше в непреткновенном шествии за нашим Господом и Спасителем.

Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам… да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь (1 Петр. 5:10-11).

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
 
2014/2015 гг.
 
Москва

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Предстоятелям Поместных Православных Церквей с праздником Рождества Христова

7 января 2015 г. 02:00

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил рождественские поздравления Предстоятелям Поместных Православных Церквей. В поздравительных посланиях Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею, Блаженнейшему Папе и Патриарху Александрийскому Феодору II, Блаженнейшему Патриарху Антиохийскому Иоанну X, Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу III, Святейшему и Блаженнейшему Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II, Святейшему Патриарху Сербскому Иринею, Блаженнейшему Патриарху Румынскому Даниилу, Святейшему Патриарху Болгарскому Неофиту, Блаженнейшему Архиепископу Кипрскому Хризостому II, Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму II, Блаженнейшему Архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, Блаженнейшему Митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, Блаженнейшему Митрополиту всей Америки и Канады Тихону, Блаженнейшему Митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, в частности, говорится:

Сердечно поздравляю Вас со священным праздником — Рождеством по плоти Превечного и Непостижимого Сына Божия Иисуса Христа.

Днесь всяка тварь веселится и радуется, яко Христос родися от Девы (Канон праздника, песнь 9). Ныне исполнилось пророческое провозвещение: Произойдет отрасль от корня Иессеева… и почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия (Ис. 11:1-2). Сущий от начала (1 Ин. 2:13) и Слово Превечного Отца облекается в человеческую плоть, дабы восстановить человека в первозданной чистоте и святости, соделав его участником Пира Царствия Своего.

Молитвенно испрашиваю у родившегося в Вифлееме Богомладенца, дабы Он ниспослал мир и обилие сил Вашему Святейшеству ко благу Церкви Христовой и спасению вверенной Вашему попечению паствы.

С любовью о Господе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Різдвяне звернення Святішого Патріарха Кирила до української пастви

7 січня 2015 р. 11:00

7 січня 2015 року, у свято Різдва Христового, Святіший Патріарх Московський і всієї Русі Кирил виступив із зверненням до української паствиЗвернення транслювалося в ефірідуховно-просвітницького телеканалу «Глас».

Дорогі брати і сестри!

У цей світлий день хочу особливо звернутися до нашої української пастви, до тих, чиї родинизіткнулися з тяжкими наслідками конфлікту. Хай допоможе вам Бог!

Моє серце з народом УкраїниПереконаний, що серед тих, хто зустрічає втіленого Спасителячекає Його милості й прощення, немає нікого, хто щодня не молився б про відновлення миру на українській землі. Вірю, що наші спільні молитви будуть почуті,розділення подолані, любов переможе.

Нехай мир, принесений на землю народженим Богомладенцем Іісусомдосягне наших сердець в ці світлі для всіх християн дні,назавжди вигнавши з них злість і ненависть до ближніх і далеких.

Господь нехай примирить людей на Україні і в усьому світі!

Добра, миру і благополуччя бажаю всім вам, дорогі мої! З Різдвом Христовим!

Прес-служба Патріарха Московського і всієї Русі

Betlejem ojczyzna Jezusa.

powieść z początku XX wieku Michail Skaballanowicz

 

Вифлеем. Базилика Рождества ХристоваBetlejem bazylika Bożego Narodzenia

Betlejem miasto Dawida i miejsce urodzenia sławnego potomka  Jezusa Zbawiciela, – położony na wzniesieniu (2704 stop. n.p.m)  dwóch wyciągniętych wzniesień  (wschodnim i zachodnim), połączonych ze sobą krótki grzbietem . Od Jerozolimy odległy o dwie godziny drogi. Miasto posiada pieczęć przytulności i radości.

Odłogi wzniesień ukryte sadami oliw, winogron, fig i innych roślin. Kiedy oglądasz okolicy Betlejem niewolno przypominasz historie i wydarzenia biblijne które kiedyś tu odbyli się . Widać mały  czworoboczny budynek, ukryty kopułą: to grób  Racheli, ukochanej żony ojca Jakuba; tu zmarła i pochowano jej koło drogi do Betlejem (Byt. 35:16; 48:7). A tu pozostałości tej Ramy o której wspomina prorok; przewidując zabicie niewinnych dzieci w Betlejem: głos był słyszany w Rama [1], lament i gorzki płacz; Rachel opłakuje swe dzieci i nie chcesz się pocieszyć swoich dzieci, ponieważ nie ma ich (Jer. 31:15). Pola na których biedna Ruf zbierała kłoski po żniwiarzach że by nakarmić staruszkę teściową jaką lubiła jak matkę, za co i wynagrodził jej Bóg  tak ze stała zoną bogatego mieszkańca Betlejemskiego Woza i pramatką Zbawiciela . Tam na dole pas owiec prawnuk Rufi -Dawid ; tam wałczył ze lwem i niedźwiedziem chroniąc stado, i tam grał psalmy. W tych samych górach chował się przed Saułem , kiedy ten ścigał jego jak zbiegłego niewolnika. I mimo woli przypomina się,  słowa: za co panie ścigasz swego raba? co zrobiłem? co złego trzymam w ręce? (1 Car. 26:18). Tuż , w Betlejem odszukał  Dawida  prorok Samuel i pozwał go królem pierwszy, a później, gdy Dawid został królem Izraela, Betlejem stał się znany jako miasto Dawida. Tuż studnia Dawida, z której spragniony, chciał napić się w czasie, gdy Betlejem było okupowane przez „Filistynów, a następnie trzech jego dzielnych żołnierzy na ryzyko jego życia przeszli przez obóz wroga i dostał wody dla wodza  ale odważny król wylał wodę „na chwałę Pana” i powiedział: zbaw mnie, Panie, że zrobiłem to , czy to  nie krew  ludzi, którzy narażali się niebezpieczeństwu (2 ich życiu Sam. 23: 14-17)?. Po czym rozbił wroga i zwolnił Betlejem. Dalej na południe za górami słynne stawy Solomona , z jakich mądry król urządził wodociąg do Jerozolimy.[2]

Takie wspomnienia biblijne powstają w dusze chrześcijanina przy pobycie w Betlejem. Ale jak że słabe one przed świętym wspomnieniem o największym wydarzeniu światowym dającego nowe światło całej ludzkości , tworząc Betlejem prawdziwą sławę , – Bożym Narodzeniem ! Cała historia Betlejem po narodzeniu Jezusa mija w zależności od znaczenia miejsca Bożego Narodzenia Zbawiciela Świata. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Betlejem rozwijał się dzięki naplywu pielgrzymów  . W 830 roku Konstantyn Wielki pobudował w Betlejem piękną bazylikę , potem Justynian( Юстиниан) dobudował dodatki. Później powstali tu monastery i cerkwi , tak w roku 600 naszej ery miasto było znane w całym świecie chrześcijańskim .

Jenak niszcząca historia nie oszczędziła Betlejem , jak i większość drogich chrześcijaństwu miejsc Ziemi Świętej . W XII w. przy przybliżeniu krzyżaków araby praktycznie zniszczyli Betlejem , który krzyżowców odbudowali później . W  1244 roku Betlejem spustoszyli  harezmijcy ( харезмийцами) , а w 1489 r. praktycznie zniszczony. Odbudowano go dopiero w ostatnie stulecia i zrobił się prawie wyłącznie miastem chrześcijańskim. W 1831 r. z Betlejem wydalono muzułmanów  przez ich bunt z powodu nowych podatków , a w 1834 roku po nowym buncie na rozkaz Ibragima -paszi, zrównano z ziemią całe osiedle w którym mieszkali.

Teraz miasto nalicza około 11 000 mieszkańców i prawie wszyscy one chrześcijanie . Głownie żyją z rolnictwa i hodowli bydła; ponad to kilka wieków mieszkańcy produkują pamiątki pielgrzymom .

Całe miasto rozdzielone na 8 kwartałów kraszą budowy chrześcijańskie różnych nurtów . Katolicy mają duży franciszkanów klasztor z domem gościnnym  i piękny kościół na górce z tyłu starej większej cerkwi , szkołę dla chłopców i szkołę dla dziewczyn – sióstr św. Iosyfa, sierociniec, aptekę. Na południowym wschodzie znajduje się klasztor karmelitek , zbudowany na wzór zamku Św.Anioła w Rzymie , z cerkwią i seminarium. Na północnym wschodzie ulica Hewron, znajduje się szpital sióstr miłosierdzia . Ormianie mają w Betlejem największy klasztor , obok klasztoru greckiego i franciszkanów, – całość tworzy na poludniowo-wschodnim końcu miasta wielką budowę wyglądającą jak twierdza .

Вифлеемская звезда Betlejemska gwiazda

Głowna Świątynia dla każdego chrześjianina to cerkiew i jaskinia Bożego Narodzenia, znajdująca się na końcu miasta na wschodnim wzniesieniu, niedaleko zejścia do doliny. Chram Bożego Narodzenia sławny nie tyko tym iż zbudowano go na miejscu Narodzenia Zbawiciela , ale i starożytnością swojej budowy. Wiadomo że już Konstanty Wielki zbudował bazylikę na miejscu jaskini Narodzenia Jezusa. Г=Uważa sie że dzisiejsza budowa i jest ta bazyliką ( przebudowaną i zestarzałą ) . Tak w  XII wieku ściany chramu wyłożono mozaiką po złotym polu na rozkaz bizantyjskiego imperatora Manuila Komnena (1148 – 1180 гг.); sam chram wtedy okryto cyną . W  XV w. ( 1482 r.), po uszkodzeniu dachu naprawiono jego na koszt króli  zachodnich (Edwarda  IV Angielskiego  i Filipa Burgundskiego) . Na końcu XVII w. turki zjeli z dachu cynę i przerobili i go na kule ( naboje), a mozaika Manuiła Komana obsypała się jeszcze wcześniej.

Chram położony przed dużym rynkiem moszczonym kamieniem ; przed wejściem od strony zachodniej widoczne ślady starożytnego dworu (atrium) początkowej bazyliki. Z trzech drzwi początkowo wiedzących w chram , istnieje tylko średnie , tworząca dzisiejsze wejście główne ; ale i one zamurowane od dawnych czasów , a dla wejścia w chram pozostawione tylko niskie małe drzwi . Притвор храма, занимающий ширину среднего корабля здание, темный и разделен стенами на несколько частей. Из притвора внутрь храма прежде вели три двери, но две из них замурованы, а оставлена лишь средняя. Внутренность храма поражает своею величественною простотою. Она имеет форму величественной залы, разделенной четырьмя рядами колонн из красного мрамора (цельного) с белыми жилками (по 11 колонн в каждом ряду; высота колонн 6 м.) на пять продолъных кораблей; причем средний корабль своею шириною (10, 40 м.) вдвое и даже больше превосходит боковые с одной и другой стороны; боковые корабли и ниже среднего. По устройству своему колонны храма не лишены значительной красоты и оригинальности: основание их опирается на четыреугольную плиту; капители их, по виду коринфские, но стиля несколько превращенного; наверху имеют маленькие кресты, высеченные глубоко. По стенам храма кое-где видны остатки мозаики Михаила Комнена; кроме того, есть изображение (семь) последних предков св. Иосифа (полуфигуры), важнейших Вселенских и Поместных Соборов, выше – группы украшений из ветвей с листьями, ликов ангелов на сводах и проч. Эта часть храма отделяется глухою стеною от третьей части храма, в которой и помещается собственно храм над пещерой Рождества Христова. В эту часть храма ведут три двери. Она представляет собственно продолжение среднего корабля, пересекаемого поперечным. Оба эти корабля образуют форму латинского креста; в четырех углах их пересечение находятся четыре пилястра. В абсиде главного среднего корабля находится греческий алтарь и престол, отделенный от западной части храма небольшим амвоном и иконостасом. Остатки мозаики по стенкам этой частй храма изображают различные событие из жизни Христа: в южном абсиде очень своеобразное изображение входа Господа в Иерусалим; в северной абсиде – изображение явления воскресшего Спасителя апостолам вместе с Фомою; у апостолов нет сияний (нимбов); третий рисунок представляет картину Вознесения Христова: апостолы также без сияний; посреди апостолов находится Пресвятая Дева; верхней части рисунка не достает.

 

Алтарь Рождества Христова и пещера РождестваАлтарь Рождества Христова и пещера Рождества

Две лестницы из этой части храма ведут вниз, в пещеру Рождества Христова. Эти лестницы расположены на правой и левой стороне солеи православного алтаря; в настоящее время нравая (южная) лестница принадлежит православным, а левая (северная) католикам. Самая пещера Рождества Христова, находящаяся под православным алтарем, имеет продолговатый вид: длина ее – 12 м. 40 см., ширина – 3 м. 90 см. и высота – 3 м. Вся пещера освещена 32-мя лампадами. Пол ее покрыт плитами мрамора так же, как и стены. В восточной нише находится престол, а над престолом серебряняая звезда с надписью на земле по латински: Нiс de Virgine Maria Iesus Christus natus est (Здесь от Девы Марии родился Христос). Без благоговейного трепета и духовного восторга нельзя читать эту надпись, так много говорящую сердцу и уму христианина! Вокруг этой ниши горят 15-ть лампад, из которых 6 принадлежат грекам, 5 армянам и 4 католикам. Как ни ярко горят эти лампады, но как немощно и слабо их свет напоминает о свете присносущном, о свете мира, некогда воссиявшем здесь!

 

Вход в капеллу яслейВход в капеллу яслей

Почти напротив пещеры находятся три ступеньки, по которым спускаются в капеллу яслей, находящихся в особой пещере. Самые эти ясли сделаны из мрамора: дно из белого мрамора, а боковые стенки из коричневого мрамора; в яслях лежит сделанное из воска изображение младенца Христа. Здесь же на западе находится латинский престол поклонения волхвов с изображением (позднейшего времени) этого события. Невдалеке от этой пещеры из юго-западного угла церкви св. Екатерины ведет лестница в южные части пещеры, сначала в так называемую капеллу невинных младенцев, где, по позднему преданию ХV-го века, Ирод повелел умертвить нескольких младенцев, спрятанных здесь их матерями. Пять ступеней вверх ведут в капеллу св. Иосифа, воздвигнутую в 1621 году на месте, где будто бы св. Иосиф получил от ангела приказание бежать в Египет с младенцем Христом. Кроме всего этого весьма почитаются христианами, особено католиками, находящиеся в особых пещерах гроб блж. Иеронима (отца IV в.), гроб u престол пресвитера Евсевия Кремонского, гробы учениц блж. Иеронима Павлы и ее дочери Евстохии и, наконец, келлия, где этот блж. Иероним провел 36 лет мирной жизни в своих трудах над переводом книг св. Писания на латинский язык (Вульгата) и другими трудами на пользу Церкви. Есть еще тут так называемая пещера молока, где будто бы капли молока падали на землю из груди Богоматери; есть долина пастырей и селение пастырей – Бет Сагур, откуда были родом пастухи, удостоившиеся первые получить весть от небожителей о рождении Спасителя мира.[4]

Все в этом святом месте овеяно духом великого события – рождения Христа, все здесь возносит мысль христианина к Божественному Младенцу, все побуждает склонить колена сердца пред величием неизреченной милости Сына Божия!

Михаил Скабалланович

16 апреля 2002 года

[1] Рама – небольшой городок колена Вениаминова (1Нав. 18:25) к северу от Иерусалима.

[2] Один из недавних путешественников так описывает эти Соломоновы пруды. „По самому дну долины идут один за другим три огромных пруда. Вблизи слышался шум воды, подобный тому, который бывает от колес водяной мельницы при ее действии… Самые пруды устроены по дну долины в одинаковом почти расстоянии один от другого (ок. 23 саж.), притом так что каждый следующий лежит ниже предшествующего в 6 метров (=8, 4 арш.). Каждый пруд в отдельности имеет вид огромного резервуара, наполненного водой: длина каждого из них имеет саж. 50 слишком, ширина саж. 30, а. глубина от 2 до 6 саж. Они высечены большей частью в скалах, а отчасти выложены тесаным камнем и внутри укреплены контрфорсами; к востоку каждый пруд закачивается крепкою поперечною стеною. От этих прудов проведена вода подземными каналами на протяжении нескольких десятков верст в Иерусалиме; каналы эти или водопроводы идут по двум различным направлениям и соединяются лишь в долине сынов Гинномовых у моста, под Иерусалимом. Отсюда вода идет уже одним общим каналом по южному скату западного холма Иерусалима (Сиона) к горе Мориа: „Говорят, в ныне там получается вода из этого источника” (П. Петрушевский. Каникулярная поездка в св. землю. Киев 1904 г., отр. 151 – 152).

[3] Е. Baedeker, Palestlne et.Syrie Ed. 1612, p. etc.

[4] Недалеко от Вифлеема (ок. двух верст) стоит бедная часовня, называемая „Ангела пастухам”. По преданию, она была построена на том месте, где ангел явился пастухам. Теперешняя часовня, быть может, является остатком церкви, построенной здесь св. Еленой. Замечательно, что в глубокой древности здесь стояла башня Мигдал-Эдер – „Башня Стад” (Быт. 35:21), находившаяся вблизи города, по дороге к Иерусалиму. Блж. Иероним говорит, что „она самым своим именем предзнаменована пророчески пастухов, бывших при рождении Господа” (De loс. hebr.). Можно полагать, что и пастухи, пасших здесь стада, были не обыкновенными пастухами, т. к. они пасли стада жертвенных животных” (Эдершейм, стр. 238).

Narodzenie Jezusa. Tekst dla rodzin.

БИБЛИЯ, ИЗЛОЖЕННАЯ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ.
РОЖДЕСТВО ИИСУСА ХРИСТА

 

Рождество Христово. Современная греческая икона
Рождество Христово. Современная греческая икона

По возвращении Своем в Назарет Дева Мария продолжала жить в богомысленном уединении и безмолвии, не сообщая даже обручнику Своему Иосифу о дивных откровениях, воспринятых Ею от Ангела. Но сам Ангел Господень явился во сне Иосифу и, сказав, что у Марии родится Сын, прибавил: «И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог». (Мф. 1, 21–23. Ис. 7, 14).

 

Вскоре и последовало исполнение богодухновенных слов «ветхозаветного евангелиста». Об этом всемирном радостнейшем празднике, начале и основании других святейших празднеств, так повествуют евангелисты Лука и Матфей: «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою». Когда же они были там, наступило время родиться Христу.

«И родила Мария Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!

Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь.

И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи.

А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем.

И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». (Лк. 2, 1–20)

И принявшие всей душой и преисполненные мысли о «благоволении в человеках» Нисшедшего с неба, Которого они только что были призванными очевидцами, они поспешили засвидетельствовать и другим виденное и слышанное ими и, таким образом, сделались первыми провозвестниками «благой вести» миру, и от них впервые была воспринята вера в Младенца-Бога, пришедшего спасти род человеческий.

Czytaj dalej