01/10-ikony Matka Boża Uzdrawiająca Chorych – Uzdrowicielka – Celitielnica

1.X Cerkiew obchodzi  ikony Najświętszej Bogurodzicy , nazywana Celitelnica «Целительница». Już od nazwy rozumiemy iż historia ikony związana z cudami uzdrowienia od różnych chorób, 100-leciami dawanych ludziom  po ich modlitwach przed nią. Jeden z cudów, dzięki któremu i stał znany ten Obraz- niżej.

Ikona Bogórodzicy Celitelnica 2

Stało się to w Moskwie w czasach Święciciela Dmitrija Rostowskiego na początku XVIII wieku.  Historia nie podaje sanu , ale wiemy iż służący w cerkwi Wikiencij (Викентий )ciężko zachorował. Po niektórym czasie , stracił ostatnie siły, mężczyzna z każda minutą zbliżał się ku śmierci,  i nadzieja na uzdrowienia już zostawiła go. Ale wierny sługa Chrystusa nie przestawał modlić się  Najświętszej Bogurodzicy . On nic nie prosił, — a nie zdrowia , a nie ulżenia w cierpieniu , a tylko co godziny dziękował Bogurodzicy  sławiąc Ją słowami z Ewangelii: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою!».

Ale Bóg postanowił że by przez tego człowieka przyszła sława Bogurodzicę.

Kiedy chory stanął już na krawędzi życia,  pokój w którym leżał na pełniło światło dziwne i weszła Bogurodzica. Ubrana w odzież carską w rękach trzymała skipetr.

Jej towarzyszył oświetlony młody mężczyzna ubrany na biało- to był anioł stróż Wiekencia. Anioł modlił Bogurodzicę uzdrowić Wikencja. Ona podeszła do pościeli umierającego i dotknęła go, i stał się cud – choroba szybko ustąpiła. Na tym Bogurodzica z aniołem zrobili się nie widzialne. A Wikencji nie długo wrócił do swoich obowiązków w cerkwi . I wszystkim opowiadał o spotkaniu z Bogurodzicą , i upamiętniając ten cud została napisana ikona  «Целительница».

Ikona Bogórodzicy Celitelnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Są informację ze oprócz opisanego wyżej cudu, istnieje starszy obraz – ikona IV wieku, napisana w Iberii ( teraz Gruzji) w czasach równoapostolnej Niny. Teraz nie da się dokładnie ustalić jak wyglądał oryginał z Gruzji. Raczej na nim była Bogurodzica uzdrawiająca jednego lub kilka chorych .

Ikony na których Najświętsza Bogurodzica stoi w obrazie uzdrawiającego lekarza schylonego nad pościelą chorego zostali w Rosji bardzo popularne i lubiany przez naród. Najczęściej Ikonę spotykamy w cerkwiach szpitalnych i kaplicach, i nie dziwne , bo do kogo jak nie do Zbawiciela  i Matki Jego ma zwracać się wierzący w ciężkich momentach swego życia , choroby i cierpienia ?

Czytając historie ikony ważna nie zgubić z uwagi  ważne szczegóły:

Przede wszystkim to zachowanie Wikencija chorego. W jego modlitwie nie było żadnej prośby, on tylko dziękował i sławił Bogurodzicę i z radością i mężnie czekał swego końca. I uzdrowienie chorego, które niby nastąpiło na prośbę anioła stróża ( przecież sam Wikencij o uzdrowieniu nie rosił), tak naprawdę było odpowiedzią Bogurodzicy na pokorę chorego.

Kiedy nas w życiu dopada jakiś problem, to pierwszą reakcją najczęściej jest roptanie : ” Boże a za co to mi ?”,— pytamy Niebo. I modlimy się że by pas niepowodzeń szybciej minął i nastali znów szczęśliwe dni. Wikencij jawił zupełnie inne zachowanie , a Bogurodzica darując mu cud – jasne wskazuję na wzór jego zachowania i nam wskazuje – Jak my musimy zachowywać  się .

Drugi moment – taki iz został uzdrowiony nie od razu a dopiero jak już był na skraju życia . Ojcowie  święci uprzedzali iż Bóg lepiej od nas wie właściwy czas na darowanie nam dóbr.  Tą prawdę podpowiada nam i żywe doświadczenie Cerkwi, doświadczenie ludzi prostych , gotowych powiedzieć :”Господь все подает или не подает вовремя”. Nam zostaje tylko czekać. Ale oczekiwanie to nie obojętność kiedy choroba lub inny ciężar odbierany jako „ślepa ulica” . Oczekiwanie dóbr od Boga – to zaufanie Jemu i pewność tego że wszystko podane od Boga – dobro! Właśnie takie oczekiwanie zaprezentował Wikenciji naśladować go musimy my chrześcijanie .

Tłumaczenie z

http://foma.ru/ikona-bozhej-materi-czelitelnicza.html