03/09 Apostoła Faddzeja ( z 70-ciu)

Apostoł Faddziej za pochodzeniem żyd urodził sie w syryjskim mieście Edessie. (Św. apostoła trzeba odróżniać od apostoła z 12 -tu Iudy, zwnego Faddzijem lub Lewejem. – Pamięć 19 czerwca).

apostol Faddziej freska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy przyszedł na święto do Jerozolimy, usłyszał kazanie świętego Joanna Prяedteczi i, przyjąwszy od niego Chrzest  w jordanie( Крещение в Иордане), został w Palestynie.

Kiedy zobaczył Zbawiciela został Jego uczniem i został wybrany w pośród tych 70-ciu uczniów, których Chrystus wysłał po dwa dla kazań w miastach i mieścinach, które Sam zamierzał odwiedzić (Łuk. 10, 1).

Po wniesieniu Zbawiciela na Niebo, apostoł Faddziej przemawiał kazania  w Syrii Mezopotamii. On przyszedł z kazanie o Ewangelii do Edessy i nawrócił do Chrystusa księcia Awgaria (Авгаря) i  naród. Kazania swoi apostoł potwierdzał wielu cudami  (o których księсшг Awпar pisał do assyryjskiego cara Narsesa);

Ustawił kapłanów i założył Edesską Cerkiew. Księciu Awgar chciał nagrodzić apostoła bogatymi darami, ale ten odmówił i poszedł z kazaniami w inne miasta, nawracając wiele pogan do Chrystusa.

Kiedy dotarł  do finikijskiego miasta Wirita( Bejruta) , założył tam Cerkiew i w tym mieście w pokoju zmarł w roku 44-ym. ( To miesce wskazuje się w słowiańskiej minei; wg innych źródeł zmarł w Edessie; wg pradawnych ormiańskich przekazań, apostó Faddziej po wielu mękach został zabity ( odcięte głowę ) 21 grudnia w Artazskim obwodzie w 50ym rokuapostol Faddziej freska).