IKONA BOGORODZICY MIROŻSKAJA 2

Prepodobnyj АВРААМИЙ МИРОЖСКИЙ. МИРОЖСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Dzień pamięci 24 września( 6.10 ns)

IKONA BOGORODZICY MIROŻSKAJA

 

 

 

 

 

 

 

 
Икона Божией Матери Мирожская

Prepodobnyj Awraamij Mirożskij budował i był pierwszym ichumenem Псковского Спасо-Преображенского monasteru na brzegu rzeki  Великой, na miejscu gdzie w nią wpada rzeka  Мирож. Mirożski monaster założono około 1156 r. w czasach княжение Святополка Мстиславича, rodzonego brata księcia  Всеволода-Гавриила (pamięć 11 lutego), przez święciciela Nifonta, biskupa Novgorodskiego,  пострижеником Киево-Печерского монастыря (pamięć 8 kwietnia), i przez prepodobnego Awramija.  Ten monaster był pierwszym nasionem zycia mnichów przeniesiony na pskowską ziemie z Kijowa.

Na kubku Nifonta był napiś :: „Святой епископ Нифонт… будучи на престоле, многия святыя обители и церкви устрой со благоверным князем Всеволодом Псковским, и по преставлении князя Всеволода прииде… во Псков и созда… церковь Преображения Господня, и обитель преславную украси, и братию собра, и игумена постави”.

Na końcu  XIX wieku przy remoncie Преображенского soboru odkryto piękne freski XII wieku, znane dziś na całym świecie.

IKONA BOGORODZICY MIROŻSKAJA 2

 

Prepodobnyj Nifont zbudował jeszcze jedną cerkiew ( podobną)  w Ладоге, oświęcony w imię św. Klimenta Rzymskiego ,  do naszych czasów zachował się tylko fundament.

O życiu prepodobnego Awraamija wiemy mało, prze to ze monaster umiejscowiono po za ścianami miasta – często  najazdy niszczyli go.

Odszedł prepodobnyj 24.09.1158roku. Relikwie jego pod spudem sobornego chrama  в честь Преображения Господня w monasteru.

Po 400 latach , 24 сентября 1567 года, w dzień pamięci Awraamija w monasteru zdarzył się cud, od starożytnej ikony Najświętszej Bogorodzicy. Ikona zjawiła się w monasterze w 1198 r. W czasach władz Ioanna Groznego, pod czas epidemii w Pskowie , od tej ikony  „таинство совершися Госпожи Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии честнаго Ее знамения: от пречистаго образа иконы слезы из обою очию, яко струя, течаху, и многа благодарения и цельбы бываху человеком от образа Матере Господня”. Mirożskaja ikona napisana po czynie Oranty Modlącej się  Оранты – „Молящейся”. Najświętszej Bogorodzicę przed stoją Pskowskie Święci: po prawej – święty благоверный князь Довмонт-Тимофей (память 20 мая), po lewej jego zona, преподобная Марфа, в миру Мария Дмитриевна (+ 8 ноября 1300).  Car  Иоанн Васильевич  zabrał cudotworny obraz  Мирожский z Pskowa, a w monasteu został spisek „мера в меру” – tak zwana  „Великая Панагия” из Спасо-Мирожского монастыря.

Sętowanie znamenija  Мирожской  ikony ustanowiona w tym samym  1567 r. z błagosłowienia архиепископа Новгородского и Псковского Пимена. Ikonie ułożono specjalną służbę , напечатанная в Минее 1666 года.